Må betale 15 000 kroner etter å ha befølt kvinnelig brannkonstabel

Den tidligere brannlederen ved Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) er dømt i Frostating lagmannsrett.

Brannlederen ble anmeldt for seksuell handling uten samtykke etter en fagtur til Gdansk i Polen våren 2015. 

Saken oppdateres.

En tidligere brannleder i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) må betale 15 000 kroner i forelegg etter å ha befølt en kvinnelig brannkonstabel på en studietur til Gdansk i Polen i mars i 2015.

Mannen anket dommen som ble avsagt i Sør-Trøndelag tingrett i august i fjor. Da ble han også dømt for seksuell handling uten samtykke mot en kvinnelig brannkonstabel.  Nå har han fått sin dom i Frostating lagmannsrett.

LES MER: Likestillingsombudet gransker personalsak i brannvesenet

- Svært krenkende

Politiadvokat Charlotte Aspehaug ved Trøndelag politidistrikt forteller at de er fornøyd med dommen.

-  Vi mener lagmannsretten har foretatt en korrekt vurdering av saken, sier hun.

Ifølge dommen var lagmannsretten i betydelig tvil om de skulle dømme den tidligere brannlederen til en strengere straffereaksjon. Selve handlingen, en beføling på innsiden av undertøyet, fremstår som svært krenkende for fornærmede, står det i dommen. På dette tidspunktet var også mannen en del av ledelsen i brannvesenet, noe som gjorde situasjonen enda vanskeligere på grunn av hennes tillitsforhold til ham.

LES MER: - Mange orker ikke belastningen med å varsle om seksuell trakassering

Lagmannsretten festet lit til den kvinnelige brannkonstabelens forklaring samt forklaring fra et kvinnelig vitne som var til stede under middagen på kvelden. Hun forklarte at allerede under middagen hadde den tidligere brannlederen kommet med seksualiserte uttalelser som gjaldt den fornærmedes kropp.

- Betydelig belastning

Lagmannsretten mener også det var skjerpende at handlingen fant sted i sosialt samvær med andre kolleger. Hendelsen har også vært en betydelig belastning for den kvinnelige brannkonstabelen, som jobber i et mannsdominert miljø. Alle disse forholdene tilsier at det skulle vært reagert med en betinget fengselsstraff, men lagmannsretten har tatt hensyn til at saken har bltt nesten to år gammel, står det videre i dommen.

- Vi mener at ut ifra det faktiske grunnlaget var det riktig å idømme et forelegg. Jeg la ned påstand om samme straffereaksjon i begge rettsinstansene, forklarer Aspehaug som var aktor i saken.

100 000 norske kvinner utsettes for seksuell trakassering i måneden. Åtte prosent av landets yrkesaktive kvinner oppgir at de er utsatt for seksuell trakassering. De yngste opplever det oftest.

Nektet straffskyld

Bakgrunnen for saken er en hendelse som skjedde i mars i fjor da en av brigadene i Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) var på en sosial fagtur i Polen. Et 20-talls personer deltok, inkludert en leder i etaten. Befølingen av den kvinnelige brannkonstabelen skjedde på et utested på kveldstid.

Kvinnen ba mannen om å slutte å ta på henne flere ganger og hun fjernet også fysisk hånden hans forut for hendelsen, ifølge dommen fra lagmannsretten.

LES MER: Skal ha bedt brannleder om å slutte å berøre henne

Den tidligere brannlederen har forklart at han så vidt berørte linningen på hennes bukse og at han strøk henne på ryggen under blusen. Han erkjente ikke straffskyld i retten og  hevdet at han ikke hadde befølt kvinnen under undertøyet.

- Vil se på ankegrunnlag

Mannens forsvarer, Torfinn Svanem, sier at han og klienten tar saken til etterretning.

- Vi vil studere den nøye og se om det er grunnlag for å anke den videre, sier han.

Skyldsspørsmålet er avgjort, men Svanem mener også saksbehandling, lovtolkning og straffeutmåling er noe de vil se videre på.

- Vi har ikke tatt endelig beslutning, men det vil vi gjøre innen de 14 dagene med ankefrist, forklarer han.

LES OGSÅ: - Mange orker ikke belastningen med å varsle om seksuell trakassering

Tok dommen tungt

Han forteller at klienten tok dommen veldig tungt.

- Han har hele tiden sagt at han ikke har gjort noe straffbart. Det har vært en enorm belastning å gå og vente så lenge. Det tok åtte måneder før saken ble anmeldt, understreker Svanem, som beskriver saken som meget uvanlig.

- Det er spesielle omstendigheter i saken. Ett av våre hovedpoeng var at bevisverdien svekkes når det har gått så lang tid. Oppfatningen av hva som skjedde vil kunne bli forandret og spesielt siden de involverte var beruset, sier han.

Svanem sier han er skuffet over at lagmannsretten ikke tok hensyn til dette da de avgjorde saken.

Mannen må også betale saksomkostninger på 15 000 kroner, står det i dommen fra lagmannsretten.

I etterkant av hendelsen ble brannlederen degradert og omplassert.

Den tidligere brannlederen godtok ikke forelegget han fikk, og valgte å gå rettens vei. Nå har Frostating lagmannsrett sagt sitt i saken. 

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå