- Toget må bli en ny superbuss

Høyre i Trondheim mener jernbanen mellom Heimdal og Ranheim må bli en viktig del av fremtidens kollektivløsninger i Trondheim.

- Klarer vi å jobbe for økt frekvens kan vi på sikt også bygge opp jernbanen som en bybane i Trondheim med overganger mellom buss og tog på ulike knutepunkt som skal bygges i fremtiden, sier Høyres Michael Momyr. 

– Til nå har vi tenkt for mye superbuss, togskinnene ligger der og kan få avganger hvert kvarter, sier bystyrerepresentant Michael Momyr (H).