Bystyret i Trondheim:

Reagerer på kamp mot kommersielle barnehager

Bystyret i Trondheim vil ikke at det skal etableres flere private barnehager i Trondheim. I fremtiden ønsker flertallet at nye barnehager skal være kommunale eller drevet av ideelle aktører.

Høyres Åge Halvorsen reagerer på at flertallet i trondheimspolitikken nå ikke ønsker at private komersielle barnehager etablerer seg i byen. 

Saken oppdateres.

Bystyret vedtok torsdag kveld et såkalt verbalt forslag inn i budsjettet for 2017. Der heter det at bystyret ønsker at alle nye barnehager som etableres skal være drevet av kommunen, eller ideelle aktører. Bystyret ber rådmannen følge opp dette så langt som mulig bl.a. gjennom reguleringsplaner.

LES OGSÅ: Gir dispensasjon for alpinanlegg i Bymarka

Høyres Åge Halvorsen reagerer kraftig, og mener dette er et fullstendig feil prinsipp å innføre i trondheimspolitikken.

Merkelig prinsipp

Forslaget kom opprinnelig fra Rødt, men under komiteens behandling ble det omformulert, og nå står samtlige partier med unntak av Høyre, Frp og Venstre bak.

- Dette betyr at flertallet skjerper kraftig inn på hvem som skal få etablere barnehager, og det er et merkelig prinsipp. Trondheim har lenge skrytt av å være den første storkommunen som klarte å nå målet om full barnehagedekning. Nå slår Ap og støttespillerne hånda av alle de private barnehagene som hjalp dem med å oppfylle valgløftene. Det er lite hyggelig gjort, sier Halvorsen.

Nedstemt i bystyret

Høyre fremmet et alternativt forslag i bystyret torsdag kveld. Forslaget lød slik: «Bystyret mener det er en styrke for Trondheim med et mangfoldig og variert barnehagetilbud, slik kan den enkelte familie i større grad velge tilbud som passer til sin livssituasjon og sine behov. Det skal fortsatt være mulig å etablere barnehager i privat regi i Trondheim.»

Høyres forslag ble nedstemt, mens fellesforslaget fra Ap og flertallet ble vedtatt.

Reduserer valgfriheten

Åge Halvorsen mener flertallet nå har etablert en politikk som betyr slutten for etablering av private barnehager som drives av andre enn ideelle aktører og mener det vil redusere valgfriheten og mangfoldet.

- Flertallet viser på nytt en allergi mot private løsninger. Private løsninger på ulike tjenester bør være et tilbud til byens befolkning. Jeg er redd dette vedtaket vil føre til at mange foreldre i fremtiden ikke kan velge den barnehagen de synes er best for sine barn, sier Halvorsen.

Ap fnyser av Høyre

Aps Geir Waage fnyser at Halvorsens argument om mangfold og valgfrihet.

- Dersom Høyre mener at mangfold handler om å legge til rette for at private investorer skal tjene penger på barnehagebarna, så har Høyre en helt annen forståelse av mangfold enn oss. Dette handler om at vi ikke ønsker at kommersielle aktører skal komme til Trondheim og bygge opp barnehager for å tjene penger på det. Utfordringen i barnehagesektoren er den samme som vi ser når det etableres private kommersielle skoler. De bygger seg opp på en slik måte at de ønsker å tjene penger, fremfor å gi ungene et godt tilbud. Det vil vi ikke skal skje i Trondheim, sier Geir Waage.

Aps gruppeleder sier at om lag 50 prosent av barnehageungene i Trondheim i dag går i private barnehager, og de aller fleste av disse drives av ideelle aktører som Ap og flertallet ikke har noe imot.

- Vi skal fortsatt ha ideelle private aktører som driver barnehager, det er de kommersielle som vi ikke ønsker skal komme hit for å tjene penger til investorene sine, sier Geir Waage.

På forsiden nå