Ordfører Rita Ottervik:

- Jernbanen kan spille en mer sentral rolle i byen

Ordfører Rita Ottervik (Ap) mener jernbanen kan spille en mer sentral rolle i kollektivtilbudet i Trondheim, men da kreves det statlige midler til elektrifisering og doble spor.

Ordfører Rita Ottervik er enig med Høyre i at jernbanen bør spille en mer sentral rolle i utviklingen av kollektive løsninger i Trondhiem. Men hun understrekte i bystyret torsdag at det forutsetter at staten stiller opp med penger til elektrifisering og dobbeltspor. 

Saken oppdateres.

- Jeg mener jernbane kan være en del av, eller spille en større rolle i kollektivtrafikken, enn i dag. Men så lenge det mangler tiltak som elektrifisering og opprustning av stasjoner og traseer, finansiert av staten, vil ikke jernbanen være en vesentlig kraft i utviklinga av kollektivtrafikken i byen, sa Ottervik da hun torsdag kveld svarte på en interpellasjon fra Høyres Michael Momyr om jernbanens rolle i utviklingen av et nytt og bedre kollektivsystem i Trondheim.

LES OGSÅ: - Toget kan bli en ny superbuss

Høyre på skinner

Høyres Michael Momyr mener jernbanen må vektlegges i større grad enn i dag når Trondheim kommune utarbeider sitt nye nettverk for kollektivtrafikk. Høyre i Trondheim begynner å bli skeptiske til at superbussplanene er gode nok, og vil jobbe videre for at jernbanen mellom Heimdal og Ranheim kan bygges ut og brukes som en viktig del av tilbudet i fremtiden. En rapport fra selskapet Rejlers som forteller at kvarters intervaller på togavganger er mulig, og at toget dermed blir valgt foran buss. Det igjen – mener han – vil redusere trafikken i blant annet Elgeseter gate, Prinsens gate, Olav Tryggvassons gate og Innherredsveien hvor det nå er planlagt superbusstraseer.

Rapporten sier at dette kan skje uten bygging av dobbeltspor på hele strekningen. Men samtidig er det en del forutsetninger som må på plass. Det aller viktigste er elektrifisering, som kan være på plass i år 2022–2023 hvis alt går etter planen med tanke på finansiering gjennom Nasjonal Transportplan (NTP) og statsbudsjett i årene fremover.

LES OGSÅ: Slik kan toget blir en bybane i Trondheim

Ber rådmannen utrede

Rita Ottervik sa i bystyrets møte torsdag kveld at hun er enig i at lokaltog bør i større grad enn i dag inngå som en integrert del av det totale kollektivtilbudet i Trondheim og Trøndelag. Hun vil nå be rådmannen se til at det i utredningen vil bli sett til både tog- og baneløsninger i kombinasjon med buss- og superbussløsninger.

- Byutredningen vil, sammen med utredninger gjort av NSB, Jernbaneverket og fylkeskommunen enda bedre enn i dag kunne vise til jernbanens potensial sett i sammenheng med andre kollektivtilbud i og rundt byen. Dette må være med som grunnlag i bymiljøforhandlingen i 2018, men vil også kunne være med å klargjøre hvilke samferdselstiltak som skal prioriteres i kommende NTPèr, sier Ottervik.

Stort potensial

Ottervik viste også til at analyser viser at Trønderbanen har et stort potensial forutsatt at det blir elektrifisering og at stasjoner er kommet på plass. Ottervik la til at ingen av disse tiltakene er fulgt opp fra dagens regjering. Hun mener jernbanen uten omfattende investeringer vil ha begrenset betydning for kollektivtrafikken.

- Flere jernbanetiltak vil kunne gi et bedre togtilbud, og fortetting rundt stasjonene vil kunne gi et større kundepotenisale på sikt. I dag har trønderbanen et passasjeromfang på 1,3 millioner reisende i regionen. Det er som en middels stor kollektivlinje i Trondheim - Gråkallbanen alene har 950 000 reisende i året. Slik jernbanen er i dag er den derfor en begrenset avlastning og nytte for det øvrige kollektivtilbudet i Trondheim. Tilbudet i dag er mest attraktivt for dem som reiser inn og ut av byen for arbeidsreiser og er ikke avlastende for selve kollektivtilbudet i byen. Ved en elektrifisering vil reisetiden kunne reduseres, bedre komforten og øke passasjerkapasiteten. Elektrifisering er svært viktig for planlegging av innkjøp av nytt materiell og for å kunne få ut et potensial i økt frekvens, komfort og kapasitet slik at jernbane kan være med å avlaste kollektivtilbudet for pendlere inn og ut av byen, sa Rita Ottervik.

LES OGSÅ: - Høyre må snakke med sine egne om jernbanesatsing

Ordføreren mener at så lenge det ikke er 15 minutter frekvens mellom Ranheim og Heimdal, kan ikke toget erstatte buss på strekningen.

- En hyppigere frekvens på strekningen vil kreve omfattende tiltak på jernbane som ikke er sikret i Nasjonal transportplan. Med 30 minutters frekvens kan jernbanen til en viss grad avlaste busstransport på strekningen. Dette vil også kreve tiltak som ikke er utredet eller sikret finansiert av dagens regjering, sa ordføreren i sitt svar til Høyres Michael Momyr.

Avviste forslag

Et forslag fra Michael Momyr (H) som la opp til at styringsgruppen for bymiljøavtalen forsterker arbeidet med integrering av jernbanen i utviklingen av kollektivsystemet gjennom å prioritere av mer moderne vognmateriell, etablere hyppigere avganger på strekningen Heimdal - Ranheim og optimalisere stoppemønsteret på eksisterende stasjoner, ble avvist til fordel for mer generelt forslag fra flertallet.

 I vedtaket som fikk flertall heter det blant annet at bystyret fastholder sin klare prioritering av elektrifisering av hele Trønderbanen.

- I tillegg vil bystyret gi klart uttrykk for behovet for dobbeltspor/krysningsspor på strekningen Melhus-Stjørdal. Ranheim stasjon må reetableres og bli et kollektivknutepunkt for overgang fra buss og bil til tog. Det er på strekningen til Værnes bystyret ser størst potensial til passasjerøkning og dermed stor klimagevinst, avlastning av E6 mellom Ranheim og Stjørdal og et godt flytogtilbud for Trondheim og omland sine innbyggere, heter det i vedtaket.

På forsiden nå