Kritisk mindretall vil ikke stemme for felles konklusjon

Dyp splittelse om liturgi for likekjønnet vielse på Kirkemøtet i Trondheim

Forslaget om en ny vigselsliturgi som også kan brukes av likekjønnede, skaper dyp splittelse på årets kirkemøte i Trondheim. Det kan ende med et delt vedtak undet avstemningen mandag.

Flertallsforslag. Flertallsforslaget til ny vigselsliturgi blir støttet av 15 av 21 deltagere i kirkemøtekomiteen som har behandlet innstillingen , opplyste saksordfører Harald Hauge fra Nidaros på Kirkemøtet lørdag.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Komiteen, som behandler saken på Kirkemøtet, la lørdag fram sin innstilling til debatt. Komiteen er delt i et flertall på 15 og et mindretall på seks.

Den to timer lange debatten om «Vigsel-og forbønnsliturgi 2017» lørdag viste at et meget klart flertall av delegatene på mandag vil stemme for at det blir vedtatt en ny liturgi som også kan brukes av likekjønnede.

Det som kan skape dramatikk under avstemningen om to dager, er at det i motsetning til i fjor, da mindretallet sluttet opp et felles vedtak hvor deres synspunkter ble ivaretatt, kan ende med to ulike vedtak.

I fjor hadde Kirkemøtet et felles vedtak, et såkalt konsensusvedtak, som ble vedtatt med 88 av 115 stemmer.

Det ble ikke fattet noe mindretallsvedtak. Det kan imidlertid bli tilfelle mandag fordi motstanderne av mandagens flertallsvedtak på en sterkere måte enn i fjor vil synliggjøre sitt standpunkt

LES OGSÅ: Avviser å bruke ny vigselsliturgi også for mann og kvinne

LES OGSÅ: Krever ny valgordning i kirkevalget fra 2019

«Vesentlig å bevare kirkens enhet»

I flertallets forslag til vedtak heter det at det er «vesentlig å bevare kirkens enhet og samhold og å skape rom for standpunkt som er annerledes enn sitt eget.»

For å komme mindretallet i møte påpeker komiteflertallet «et mindretall i Kirkemøtet ønsker ikke vigsel av likekjønnede par og forbønn for borgerlig inngått likekjønnet ekteskap fordi det strider mot deres forståelse av ekteskapet. De av mindretallet som støtter dette vedtaket, tar likevel til etterretning Kirkemøtets sammensetning, og at Vigsel 2017 og Forbønn 2017 brukes ved slike vigsler og forbønnshandlinger.

Ved vigsel av  og ved forbønn for  kvinne og mann vil  dette mindretallet anbefale at en fortsatt bruker liturgien fra 2003 , fordi denne tydelig formidler en forståelse av ekteskapet som en ordning for  kvinne og mann."

I flertallets forslag gjentas også fjorårets vedtak om at at «prester har frihet til å velge om de vil foreta vigsel av likekjønnedepar eller forbønn for borgerlig inngått ekteskap mellom likekjønnede. Andre kirkelig ansatte bør også ha en tilsvarende mulighet til ikke å medvirke ved den kirkelige handlingen.»

LES OGSÅ: Kirkelig toppleder oppfordrer Kirken til å be homofile om unnskyldning

Les også: - Frykter konservative krefter vil overta makten i Den norske kirke

«Bryter mot Guds skaperordning for ekteskapet»

Komiteens mindretall avviser flertallets forslag fordi det mener at den nye liturgien bryter mot Guds skaperordning for ekteskapet og Bibelens

«forpliktende norm forkirkens liv og lære.»

Mindretallet sier i sine merknader også at «en liturgisk ordning som åpner for ekteskap mellom likekjønnede, vil føre til at kirken ikke kan tale med autoritet på dette området, og at en på lokalplanet enten vil tale med to tunger eller tie om disse fundamentale spørsmål for kristen oppdragelse og undervisning.»

- Det er tid for å lyde Gud mer enn mennesker.  Det er tid for frimodighet. Det er tid for å proklamere  sannheten og med rak rygg snakke sant om Guds inkluderende kjærlighet, sa Elisabeth Grevstad Kopperstad, Møre,  som anbefalte å stemme mot flertallets forslag, mens Aud Kvalbein, Oslo advarte mot å «redigere Gud ord».

Thore Westermoen sa i sitt innlegg at «mange troende er i dag dypt fortvilet».

LES OGSÅ: Trondheim sentral rolle i reformasjonsjubileet som åpner søndag

LES OGSÅ: - Trumps kristne verdier er dypt problematiske

Biskopene oppfordrer til å stemme for fellesforslag

Under lørdagens debatt gikk samtlige biskoper som hadde ordet, også de som tilhører mindretallet,  på talerstolen og appelerte til mindretallet om å slutte seg til et fellesvedtak i mandagens avstemning.

Preses Helga Haugland Byfuglien sa i sitt innlegg at det i  forslaget til flertallsvedtaket er gitt rom for mindretallets syn i tre ulike punkter.

Byfuglien mente et samlende vedtak er «av stor verdi for enheten og samholdet i Kirken, og for å gi rom for ulike syn i et viktig læremessig spørsmål, slik vår kirke har praktisert i spørsmålet om kvinners prestetjeneste og gjengifte.»

 - Det er en tradisjon vi forplikter oss på, sa Byfuglien.

- For meg har det vært viktig å sikre at det klassiske synet på ekteskapet har rom i Kirken. Vi blir ikke ferdig med denne saken. Det kommer fortsatt til å være smerte selv om mange vil  glede seg på mandag

Vi skal leve med denne smerten For at vi skal kunne være en kirke er det viktig  at vi går for det vedtaket som representerer en størst grad av enighet, sa biskop Ole Christian Kvarme.

Også flere andre talere fra mindretallet, blant de Harald Hegstad fra Trondheim, medlem av Oslo bispedømmeråd og kandidat som leder av Kirkerådet i fjor, fortalte at han kom til å stemme for konsensusforslaget.

LES OGSÅ: Åpen Folkekirke advarer mot ytterligere splittelse

LES OGSÅ: Biskop Tor Singsaas - de minstes forsvarer

- En liturgi som feirer kjærligheten

Debatten viste også at flere delegater, i særlig grad delegater som er valgt inn for Åpen Folkekirke, ser fram til mandagens vedtak med stor glede.

- Nå nærmer vi oss målstreken. Dette blir en liturgi som vil feire kjærligheten  og jaèt for alle par som ønsker å gifte seg, sa leder Gard Sandaker-Nielsen i Oslo bispedømme, som beroliget alle med avvikede teologisk syn på likekjønnet vigsel at det også vil være plass for deres syn i Kirken.

- Vi kommer dere i møte og dere kan stole på oss. Vi gir et rom vi aldri har fått selv. At dagens liturgi beholdes, er et tydelig tegn på det, sa Sandaker-Nilsen i sitt innlegg.

- Vedtaket vi skal fatte mandag er en seier for Kirke og for ekteskapet og en feiring av kjærligheten, sa Kristin Skjøtskift, Oslo, mens Jørgen Foss, også Oslo, karakteriserte mandagen som en «jubel - og en festdag».

LES OGSÅ: Grønt lys for kirkelig vigsel av homofile og lesbiske

LES OGSÅ: – Samlivskampen i kirken er ikke over 
Harald Hauge fra Nidaros la lørdag fram innstillingen fra kirkemøtekomiteen som behandler forslaget til ny vigselsliturgi. Håvard Haugseth Jensen 

Harald Hauge fra Nidaros la lørdag fram innstillingen fra kirkemøtekomiteen som behandler forslaget til ny vigselsliturgi. Håvard Haugseth Jensen 

På forsiden nå