«Røverkjøp» på diesel - prisen på bensin gikk ikke like mye ned

Torsdag formiddag var prisen på diesel tre kroner under veiledende pris hos YX i Kjøpmannsgata i Trondheim. Bensin lå en krone og femti øre under«normalpris».

YX i Kjøpmannsgata solgte bensin for 14,75 kroner per liter torsdag formiddag. Dieselprisen var 12,26. Veiledende priser hos YX på 95 bensin var 16,33 kroner og 15,29 på diesel.   Foto: Øyvind Lein

Saken oppdateres.

YX i Kjøpmannsgata solgte bensin for 14,75 kroner per liter torsdag formiddag. Dieselprisen var 12,26.

 Veiledende priser hos YX på 95 bensin var 16,33 kroner og 15,29 på diesel. Det vil si at tilbudet på 95 bensin var 1,58 kroner på dette tidspunktet, mens tilbudet på diesel var 3,03.

Hvorfor er diesel satt ned dobbelt så mye som bensin?

Driver av YX-stasjonen forholder seg til prisene hos konkurrentene:

- Vi følger med på hva de andre selgerne av drivstoff har og så justerer vi prisen etter det, sier Baard Leistad som er driver av YX i Kjøpmannsgata.

Intens konkurranse

Han aner ikke hvem som starter prisjusteringen.

- Det starter tirsdag kveld eller onsdag. Da går prisen gradvis ned frem til i 12-tiden torsdag. Så er det samme mønster frem mot mandag, sier Leistad.To ulike produkter

- Det blir ikke riktig å sette pris på diesel og bensin opp mot hverandre. Det er snakk om to ulike raffinerte oljeprodukter som lever sitt eget liv ut fra det vi kaller 30-60-10-modellen. Det betyr innkjøpspris (30%), skatter og avgifter (60%) og bruttomargin (10%) som skal dekke våre kostnader. Bensin og diesel har både forskjellig innkjøpspris og avgiftsstruktur. Dette gir seg utslag på prisen. Lokal konkurranse bensinstasjonene imellom presser prisene ned, sier markeds- og kommunikasjonssjef Sigrid Philippart i ST1 Smart Fuel AS.

St1 Norge AS driver Shell-stasjonene i Norge. Philippart forteller at prisene settes ned flere tusen ganger i uken.

Les også: Sjekk den bensinprisen

- Det er lite mystisk. Konkurransen stasjonene imellom påvirker pumpeprisen. Alle har lyst til at folk skal fylle drivstoff hos dem, sier Philippart.

Penger å spare

Søndag kveld og mandag morgen blir fortsatt trukket fram som dagene det lønner seg mest å fylle drivstoff. Det vil si så lenge du passer på å fylle før prisene stiger rundt lunsjtider mandag.

Les også: Derfor stuper ikke drivstoffprisen når oljeprisen er i fritt fall

Nå viser det seg altså at det samme gjelder for torsdag formiddag, hvor også prisene stiger midt på dagen.

- Jeg kjører diesel, så jeg er godt fornøyd med at dieselprisen synker så mye som mulig, sier Joar Johansen som er innom butikken til Baard Leistad.

Han sier det er tilfeldig når han fyller disesel.

- Jeg har ikke tenkt over at det er rimeligere på visse dager. I helgene kjører jeg ofte mellom Trondheim og Mausund, så det går med en del drivstoff. Dermed kunne jeg spart en del kroner på å fylle tanken til riktig tidspunkt, sier Johansen.

Følger med de andre

- Vi følger markedet og har et uttalt mål om å være billigst. Hvorfor det er høyere rabatt på diesel enn bensin, vet jeg ikke. Vi følger med på hva de andre gjør og setter prisene under det de har, sier Thron Sperre Olsen, som er regiondirektør i Uno X i Mid-Norge og Nord-Norge.

Han har folk ute 24/7 for å følge prisutviklingen hos de andre.

- Vi har folk som er hyret inn som jobber spesielt med å dra rundt og sjekke prisene hos konkurrentene.

- Hvem starter med å justere prisene?

- Det vet jeg ikke. Jeg vet bare at vi skal legge oss lavere enn de andre. Sånn sett bidrar vi til å dra prisene ned.

Les også: Fortsatt stor interesse for dieselbiler

- Følger Statoil

- Søndag kveld og mandag formiddag er tidspunktene det er billigst å fylle tanken på bilen. Dersom du skal fylle tanken før helgen, er torsdag formiddag det mest gunstige tidspunktet, sier Øyvind Nilssen i Konkurransetilsynet.

Fra mandag rundt lunsj er prisene på bensin og diesel på sitt høyeste. Deretter synker de gradvis frem til torsdag hvor vi får en ny tilbudsdag. Fra torsdag klokken 12 skrus prisene oppigjen, for så å gradvis synke frem mot mandag formiddag.

- Tradisjonelt sett er det Statoil som setter opp prisen mandag, så følger de andre etter. På torsdager varierer det hvem som er først ute, sier Nilsen.

Lokale priskriger

- Det er normalt forskjell i prisnivåene på bensin og diesel, det er to ulike produkter, de har ulike kvaliteter, de produseres ulikt i raffineringsprosessen og har således ikke samme innkjøpspris.

Det kan også skje at pumpeprisen svinger mer på det ene produktet enn det andre i lokale priskriger. Dette kan variere fra uke til uke, sier Knut Hilmar Hansen som er kommunikasjonssjef i Circle K.

- Hvem setter prisen?

- Selskapene setter veiledende priser, som faller ulikt i lokale priskriger rundt den enkelte stasjon. Prisene faller normalt flere ganger om dagen, og løftes to ganger i uka når de faller så langt at vi ikke tjener penger. Våre stasjonsdrivere bruker mye tid på å reise rundt og sjekke pris hos konkurrenter, og justere ned ved behov. Selskapene gir anbefalinger om hva som er rett pris i den lokale priskrigen basert på hyppige rapporteringer. Pris i mast og på pumpe justeres når konkurrenter justerer, alle ønsker å være konkurransedyktige i sitt lokalmarked, sier Hansen.

Les også: – Fyll drivstoff når prisen er lavest

- Hvem starter priskrigen?

- De såkalte priskrigene lokalt starter når en aktør senker prisen. Hvem det er varierer. Konkurransen mellom aktørene er intens i det norske markedet. Drivstoffmarkedet er et transparent marked, det er 1600 prismaster rundt omkring i det ganske land, og det er svært lett for kundene å orientere seg om bensin og dieselprisen.

- Hvordan fungerer subsidieringen som gjør at driverne av bensinstasjonene kan senke prisen?

- Vi har en prisstøtteordning for stasjoner som kjøper og selger drivstoff i egen regi. Det er intens priskonkurranse i mange markeder, og vanskelig for en enkeltstående forhandler å henge med ned i tøffe priskriger dersom han møter en konkurrent som har inntekter fra mange stasjoner. Selskapet blir med og finansierer prisreduksjonen som må til for at stasjonene skal kunne ha konkurransedyktige priser. Dette kommer forbrukerne til gode, sier Hansen.

- Jeg kjører diesel, så jeg er godt fornøyd med at dieselprisen synker så mye som mulig, sier Joar Johansen (t.v.) som er innom butikken til Baard Leistad. 
        
            (Foto: Øyvind Lein)

- Jeg kjører diesel, så jeg er godt fornøyd med at dieselprisen synker så mye som mulig, sier Joar Johansen (t.v.) som er innom butikken til Baard Leistad.  Foto: Øyvind Lein

På forsiden nå