Østmarka-tilbud stenges ikke

Spesialpost 3 som gir behandling av unge personer med psykoselidelse skal bestå som i dag.

Spesialpost 3 ved Østmarka har i mer enn 20 år gitt et døgntilbud til unge personer med psykoselidelse. Spesialposten har 16 sengeplasser. Nå blir tilbudet opprettholdt.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Beslutningen ble tatt onsdag etter at et arbeidsutvalg la frem sine anbefalinger for Liv Sjøvold, divisjonssjef for psykisk helsevern ved St. Olavs Hospital.

- Jeg ser at det ikke er noe grunnlag for å gå videre med denne skissen. Vi endrer ikke tilbudet til unge nysyke når vi ikke er sikker på at det vil gi et bedre tilbud, sier Sjøvold til Adresseavisen.

- Dette er vi veldig glade for. Dette betyr at tilbudet til denne pasientgruppen ikke blir svekket, sier Morten Schou, overlege ved spesialposten og tillitsvalgt ved Østmarka.

Også avdelingsleder ved Østmarka, Pål Sandvik, er glad for Sjøvolds avgjørelse:

- Det har vært en lang og krevende prosess for alle, og dette tror jeg er en klok og riktig beslutning. Jeg vil gi honnør til divisjonssjefen som har lyttet til fagmiljøene, sier Sandvik.

LES SAKEN: Vil kutte tilbud ved Østmarka

- De sykeste av de syke

Det var i starten av januar ansatte ved Østmarka ble orientert om at Sjøvold vurderte fremtiden til spesialpost 3 som i dag har 16 senger til unge personer med psykotiske lidelser. Reaksjonene på forslaget var svært sterke, både fra ansatte og brukere.

- Dette rammer de sykeste av de syke, uttalte avdelingsleder Pål Sandvik da Adresseavisen omtalte saken i januar.

Skissen innebar at den lukkede sengeposten skulle erstattes av en lukket sengepost på Nidaros distriktspsykiatriske senter, noe som ville innebære en halvering av tilbudet fra 16 til 8 senger.

- Hensikten er å gi tjenesten på et kvalitetsnivå som er tilstrekkelig, og spare penger som kan flyttes til andre områder som er underdekket. Jeg ønsker å bruke pengene annerledes, uttalte Sjøvold.

LES KRONIKKEN: Unge med psykotiske lidelser rammes

Mye uro

Nå har arbeidsgruppen som ble satt ned for å vurdere forsvarligheten av dette, konkludert med at tilbudet bør bestå. Det rådet vil Sjøvold følge.

- Vi gjør ingen endringer i døgntilbudet, men arbeidsgruppen har kommet med mange forslag som vi nå vil gå videre med, sier Sjøvold. Hun beklager samtidig at denne saken har ført til mye uro og massive reaksjoner, også blant ansatte.

- Det er litt trist når det som er en skisse, blir oppfattet som et forslag. Jeg mener jeg var tydelig på det, men det er all grunn til å tro at jeg ble misforstått, sier Sjøvold som nå håper på ro i organisasjonen.

Samtidig må hun se seg om etter andre måter å spare penger på:

- Jeg hadde håpet å kunne spare noen penger på dette. Nå må jeg jobbe videre med å finne løsninger på det, sier Sjøvold.

LES OGSÅ: Bekymret for kutt ved Østmarka sykehus

Avdelingleder ved Østmarka, Pål Sandvik, er glad for at fagmiljøene er blitt lyttet til. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Avdelingleder ved Østmarka, Pål Sandvik, er glad for at fagmiljøene er blitt lyttet til.  Foto: Kim Nygård

Ansatte gikk ut og advarte mot en nedleggelse av spesialpost 3. Fra venstre Bjørn Seljeflot, overlege, Anne-Marit Stokke, psykologspesialist og Morten Schou, overlege. 
    
      (Foto: Kim Nygård)

Ansatte gikk ut og advarte mot en nedleggelse av spesialpost 3. Fra venstre Bjørn Seljeflot, overlege, Anne-Marit Stokke, psykologspesialist og Morten Schou, overlege.  Foto: Kim Nygård

På forsiden nå