- Etter mange år med makt er det fint at Ap endelig tenker nytt

Mari Holm Lønseth i Høyre er skeptisk til ny tillitsmodell i eldreomsorgen i Trondheim, og vil gjerne la Oslo prøve det mer først.

Mari Holm Lønseth i Høyre er redd for at tillitsmodellen vil føre til svekket rettssikkerhet for brukerne. 

Saken oppdateres.

- Etter så mange år med makta i Trondheim, er det fint at Arbeiderpartiet endelig prøver å komme med nye løsninger for å få et lavere sykefravær og færre ansatte rundt hver bruker. Denne intensjonen er vi i Høyre enige med dem om, og vi er glade for at de tenker nytt, sier Mari Holm Lønseth, fraksjonsleder i helse- og velferdskomiteen (H).

Med støtte fra SV, KrF, Venstre, Pensjonistpartiet, Sp og MDG ønsker Arbeiderpartiet å prøve ut tillitsmodellen i to bydeler i Trondheim. Modellen er en ny måte å organisere hjemmetjenesten for eldre på, hvor hjelperne skal deles opp i team som følger opp et bestemt antall brukere hver.

Les også: Trondheim vil lære av Oslo for å bedre hjemmetjenesten

- Vi er imidlertid redd for at forslaget om tillitsmodellen tar mer hensyn til fagforeningene enn til brukerne. I forslaget fra Ap poengteres det at prosjektet skal gjennomføres i dialog med Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund. De ansatte er selvfølgelig viktige, men brukernes interesser og rettigheter skal komme først, sier Lønseth.

Uforutsigbart

For Høyre er det et problem at man ikke er kjent med hvordan modellen fungerer i lengden.

- Vi er skeptiske til å skulle innføre tillitsmodellen mer eller mindre over natten, som det framstår i forslaget, uten at det har blitt prøvd ut særlig lenge i Oslo, mener Lønseth. Hun har heller ikke fått et inntrykk av at Ap har en god nok plan på gjennomføringen.

- Brukeren skal få hjelp etter hva de har krav på etter helsefaglige vurderinger. Å kunne endre noens behandling gjennom modellens bruk av «åpne vedtak» vil ikke nødvendigvis hjelpe brukerne. Tvert imot kan det gå på bekostning av brukernes rettssikkerhet, fordi det vil være uforutsigbart for den enkelte bruker.

Valgfrihet

Lønseth ser også et annet problem med tillitsmodellen – hensynet til brukernes valgfrihet. Hun anser det som viktig at brukerne har mulighet til å velge, også mellom private og ideelle aktører.

- Det virker ikke som at denne modellen tar særlig hensyn til dette. For å sikre brukernes valgfrihet må de også kunne velge private aktører. Hvis ikke eldreomsorgstilbudet får mulighet til å bli bedre gjennom konkurranse, er det brukerne det kommer til å gå ut over.

Høyre vil sammen med FrP foreslå at rådmannen vurderer tillitsmodellen nærmere før det tas en beslutning.

- Hvis modellen sikrer valgfrihet og ivaretar pasientenes grunnleggende rettigheter, er vi ikke nødvendigvis imot forslaget.

Forslaget om å innføre tillitsmodellen i Trondheim, etter modell fra Oslo, skulle i utgangspunktet behandles i bystyret sist torsdag. Grunnet for liten tid ble dette utsatt til neste bystyremøte 14. mars.

Les også: Eldre i Trondheim skal få færre hjelpere

Les også: Vil heve standarden for personlig hygiene i hjemmehjelpen

Les også: Nesten 90 nye årsverk i eldreomsorgen neste år

Tillitsmodellen
  • Hjemmetjenestene utføres av et selvstyrende team, bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere, ergo/fysioterapeut og saksbehandler.
  • Hvert team yter tjenester til et bestemt antall brukere.
  • Alle i teamet får opplæring i hverdagsrehabilitering.
  • Teamene håndterer alle praktiske detaljer selv – også meldinger om sykefravær.
  • Oslo kommune har igangsatt et slikt prosjekt i fire bydeler, og melder om mer tilfredse brukere, bedre kontakt med brukerne, økt motivasjon og arbeidsglede og lavere sykefravær.

Kilde: Arbeiderpartiet

På forsiden nå