Sluppen bru blir forsinket:

- Nå må noen snakke sammen

Statens vegvesen mener den nye Sluppen bru ikke kan stå ferdig før i 2021. Det synes Venstres Jon Gunnes er for dårlig.

Venstres Jon Gunnes er utålmodig for å få startet byggingen av den nye brua på Sluppen. Nå ber han at partene snakker sammen slik at Statens vegvesen prioriterer prosjektet høyere.   Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

- Nå må Vegvesenet, ordføreren i Trondheim og fylkesordføreren snakke sammen. Den nye brua på Sluppen er prioritert fra politisk hold, og vi er villige til å forskuttere penger via Miljøpakken for å få fortgang i arbeidet. Det er merkelig at Vegvesenet ikke kan prioritere dette fordi staten ennå ikke har fått planene inn i Nasjonal transportplan. Vi stiller med penger, nå må de sørge for at brua kan påbegynnes i 2018 og stå ferdig i 2020, sier Jon Gunnes.

LES OGSÅ: - Ikke vits å tippe når Sluppen bru er klar

Ikke mulig å forsere

Gunnes tok opp saken i formannskapet tirsdag og kommunaldirektør Einar Aassved Hansen orienterte om Statens vegvesens syn på når Sluppen bru kan påbegynnes og gjøres ferdig. Kommunaldirektøren viser til en orientering i kontaktutvalget for Miljøpakken i oktober 2016.

- Det ble her redegjort for en framdrift med et nytt kostnadsanslag våren 2017, reguleringsvedtak høsten 2017 og bygging 2019-21. Vegvesenet sa videre at det ikke er realistisk å forsere framdriften, sa kommunaldirektøren.

I følge orienteringen er ikke reguleringsplanen forsinket, men Statens vegvesen vil avvente å inngå kontrakter for videre prosjektering og byggeplanlegging til en ny finansieringsplan er vedtatt i Nasjonal transportplan (NTP). Stortinget har lagt opp til at NTP skal behandles i løpet av sommeren. Det betyr at den nye brua, som opprinnelig skulle påbegynnes i 2018, nå ikke vil bli påbegynt før året etter.

LES OGSÅ: Tre minutter raskere med ny bru

Har ikke fulgt opp signalene

- Det er merkelig at Statens vegvesen ikke har fulgt opp de politiske signalene vi har sendt dem. Vi har hele tiden sagt at Sluppen bru er prioritert, og at Miljøpakken kan forskuttere nødvendige midler slik at vi kommer igang. Reguleringsplanen skal vedtas i bystyret vinteren 2017, og det bør ikke være noe i veien for at byggestarten kan skje kort tid etter det. De signalene som nå kommer har vi ikke hørt tidligere, og det burde vi vært orientert om. Nå må partene snakke sammen i kontaktutvalget for Miljøpakken og vegvesenet må sørge for å prioritere dette høyere. Vi kan ikke akseptere at Sluppen bru skal være en flaskehals helt til 2021, sier Jon Gunnes.

Utålmodig

Aps gruppeleder, Geir Waage, er også utålmodig etter å komme igang med byggingen.

- Det er ingen grunn til å forsinke planene selv om prosjektet ennå ikke ligger inne i NTP. Vegvesenet må flytte brua frem i planene sine. Det er ikke første gang vi sagt at vi villig til å sette av penger gjennom Miljøpakken slik at vi kan komme igang. Alle som hver morgen og ettermiddag stamper i kø på den gamle brua fortjener en løsning så fort som mulig. Jeg skulle ønske vi slapp å betale renter på et lån gjennom å bruke penger i Miljøpakken, men vi er innstilt på å gjøre det vi kan dersom vi ikke får det statlige bidraget på plass innen byggestart i 2018. Det ligger på bordet til Statens vegvesen nå, og jeg forventer at de lytter til de politiske signalene.

Det har ikke lyktes Adresseavisen å komme i kontakt med representanter fra Statens vegvesen som kan kommentere saken.

På forsiden nå