Store asbest-funn i Britannia-bygget

Under rivningsarbeider i Britannia-bygget er det gjort funn av store mengder asbest. Asbesten ligger skjult i alle etasjer og det jobbes nå med å skaffe en oversikt over hvor omfattende det er.

Abesten som er oppdaget ligger i rørisolasjonen som er benyttet. Den ligger både i golv og vegger.   Foto: Rune Petter Ness (arkiv)

Saken oppdateres.

- Det er mye som har ligget skjult som har dukket opp. At det var asbest i bygget kom ikke som noen overraskelse på oss, men omfanget er mye større enn ventet. Og spesielt at det lå såpass mye i golvene, sier Knut Overgaard som er regionleder for Reco Bygg og Skadeteknikk AS i Trøndelag.

Reco skal stå for jobben med fjerning av de asbest-holdige materialene. Overgaard forteller at det er asbest i alle etasjer og at det blir en stor jobb å renske opp.

Kartlegger omfanget

- Ennå har vi ikke nøyaktig oversikt over hvor mye asbest som finnes i bygget. Det jobbes med det, og vi tror vi skal være ferdig med kartleggingen av asbesten i løpet av neste uke.

Abesten som er oppdaget ligger i rørisolasjonen som er benyttet. Den ligger både i golv og vegger.

Les også: Slik skal de innrede nye Britannia

Stenger soner i hotellet

Områdene med asbest blir stengt av, og arbeiderne som får jobben med å fjerne rørene med isolasjonen skal få nødvendig verneutstyr.

Administrerende direktør Svein Erik Nordbotten i E.C. Dahls Eiendom sa under en omvisning 23. januar i år at hotellet var i langt dårligere stand enn de trodde da de startet ombyggingen.

- Det er ikke mange som nå er i tvil om hvorfor vi måtte stenge hotellet, sa Nordbotten om den omstridte beslutningen.

Les også: Reitan bruker over én milliard kroner på å fornye Britannia

Sopp og råteskader

Det har kommet frem at hotellbygningen har store sopp og råteskader. Arbeidere har gått rundt i verneutstyr både på grunn av helse- og spredningsfare.

Mer om Britannia: Se bildeserien fra «råtne» Britannia

Totalkostnadene på rehabiliteringen er på over én milliard kroner , hvorav selve byggeprosessen har et budsjett på 850 millioner kroner.

Odd Reitans E.C. Dahls Eiendom AS kjøpte ut Thon Hotellbygg fra Britannia Hotel og ble eneeier av det ærverdige bygget rett før jul i 2015.

Arbeidet med oppussingen av Britannia Hotell startet i juli i fjor. Planen var at hotellet skulle gjenåpne i september 2018, men ifølge teknisk sjef Arne Opsal i E.C. Dahls Eiendom er prosjektet neppe ferdig før i årsskiftet 2018/2019.

Les også: Gjenåpningen av Britannia utsettes

Odd Reitans E.C. Dahls Eiendom AS kjøpte ut Thon Hotellbygg fra Britannia Hotel og ble eneeier av det ærverdige bygget rett før jul i 2015. 
    
      (Foto: Morten Antonsen (arkiv))

Odd Reitans E.C. Dahls Eiendom AS kjøpte ut Thon Hotellbygg fra Britannia Hotel og ble eneeier av det ærverdige bygget rett før jul i 2015.  Foto: Morten Antonsen (arkiv)

Arbeidet med oppussingen av Britannia Hotell startet i juli i fjor.  
    
      (Foto: Rune Petter Ness (arkiv))

Arbeidet med oppussingen av Britannia Hotell startet i juli i fjor.   Foto: Rune Petter Ness (arkiv)

Fakta om asbest
 • Asbest er en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur, som blant annet kan være kreftfremkallende.
 • Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger.
 • Risikoen er større med halvharde enn med harde plater. Asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lettere avgi støv ved reparasjon og riving.
 • Asbest ble tidligere brukt som isolasjonsmateriale blant annet rundt rør og kjeler.
 • I utgangspunktet er både bruk og håndtering av asbest og asbestholdig materiale forbudt. Det er likevel under gitte vilkår åpnet for unntak blant annet ved riving, reparasjon og vedlikehold av asbestholdig materiale, og håndtering av asbestholdig avfall.
 • Ettersom bruk av asbest har vært forbudt siden 1980 er det lite sannsynlig at det finnes asbest i nyere bygg. Opplysninger om asbestbruk kan finnes i bygge- og materialbeskrivelser. Produktnavn som eternitt, asbestolux, pernit med mer, forteller at platene kan inneholde asbest
 • Ingen kan uten analyse si med sikkerhet om et bygg inneholder asbest. En rekke forskningsinstitutter og laboratorier kan gjennomføre nødvendige analyser.
 • Fakta: Arbeidstilsynet
På forsiden nå