Kampen om campus:

Disse campus-forslagene går videre

Folket og fagjuryen har talt. Det er nå plukket ut fem forslag som går videre i arbeidet med nytt universitetsområde for NTNU.
Juhu NTNU: Dette forslaget tok tredjeplassen i kampen om å bli folkets favoritt, men er også ett av de fire bidragene fagjuryen vil ha med videre. 

Juhu NTNU: Dette forslaget tok tredjeplassen i kampen om å bli folkets favoritt, men er også ett av de fire bidragene fagjuryen vil ha med videre. 

Uptown Downtown: Fagjuryen har valgt ut dette bidraget som ett av fire som går videre til neste del av konkurransen. 

Uptown Downtown: Fagjuryen har valgt ut dette bidraget som ett av fire som går videre til neste del av konkurransen. 

Veien videre: Juryen skriver at dette er et eksempel på forslag som viser mulige løsninger for å aktivisere Klæbuveien gjennom bebyggelse og å videreutvikle Klæbuveien som en forbindelseslinje mot Møllenberg. 

Veien videre: Juryen skriver at dette er et eksempel på forslag som viser mulige løsninger for å aktivisere Klæbuveien gjennom bebyggelse og å videreutvikle Klæbuveien som en forbindelseslinje mot Møllenberg. 

Viten veit: Her er det både forslag om å bygge ut på Gløshaugen og i parken mellom platået og Handelshøyskolen ved Elgeseter gate. 

Viten veit: Her er det både forslag om å bygge ut på Gløshaugen og i parken mellom platået og Handelshøyskolen ved Elgeseter gate. 

Folkets favoritt: Input fikk aller mest stemmer i den elektroniske avstemningen på adressa.no. 

Folkets favoritt: Input fikk aller mest stemmer i den elektroniske avstemningen på adressa.no. 

Saken oppdateres.

Høyskoleparken blir bygd ut i større eller mindre grad i forslagene som går videre. Flere av forslagene peker på en sentral universitetsplass ved Studentersamfundet i parken mellom Klæbuveien og Elgeseter gate, det som også blir kalt Elgeseter park.

Flere av bidragsyterne har også tatt i bruk Finalebanen ved sykehuset og omgjort andre bygninger til universitetsformål. Det har ikke juryen tro på. Derimot mener juryen at alle forslagene er gjennomførbare med noe tilpasninger. Juryen har også vært opptatt av at universitetet senere skal kunne bygge ut.

Du kan lese mer om det nye universitetsområdet til NTNU her.

  • Fagjuryen har valgt ut disse fire forslagene: «Uptown Downtown», «Veien videre», «Juhu NTNU» og «Vitenveit». (Se vinnerforslagene ved å bla i bildene over artikkelen).
  • Folket har sagt sitt gjennom en konkurranse i Adressa, og folkets favoritt er «Input».

LES OGSÅ: NTNU bør bygge ut mot Elgeseter og Øya

LES OGSÅ: Bygging i parkene, er det NTNUs bidrag til framtidsrettet byutvikling?

Svensk juryleder

De fire utkastene som juryen har valgt ut, blir premiert med 150 000 kroner. Sammen med folkefavoritten går de videre til neste runde i konkurransen med frist i april. I tillegg har fagjuryen valgt ut to bidrag for innkjøp. De viser ifølge juryen interessante løsninger for deler av campus. Det er forslagene «Uby>Tron» og «Kontra». Begge blir premiert med 50 000 kroner. Det endelige vinnerforslaget skal legges til grunn for NTNUs arbeid med å lage en fysisk plan for campus og videre reguleringsplanarbeid.

Juryleder har vært svenske Karolina Ganhammar, universitetsarkitekt ved universitetet i Linköping.

- Det har vært spennende og lærerikt å bli kjent med Trondheim. Vi har vridd og vendt på hver stein og hatt mange diskusjoner før det utkrystalliserte seg hvem som skulle gå videre, sier den svenske universitetsarkitekten. Hun hadde vært i Trondheim to ganger før juryarbeidet, en gang som turist og en gang i forbindelse med arbeid. Men selv om hun ikke kjenner Trondheim så godt, slår hun fast at hun er godt kvalifisert som juryleder fordi hun er universitetsarkitekt og både har erfaring fra campusutbygging og juryarbeide. Hun mener også det er bra med et blikk utenfra.

- Vi ville finne forslag som kunne gi helhetlige løsninger med ulike innfallsvinkler for å holde de endelige løsningene åpne fortsatt, sier hun.

LES OGSÅ: Trondheim trenger en strategiplan for byutvikling

Du kan lese hele rapporten fra juryen her. (Ekstern lenke)

Juryens kommentarer

«Uptown Downtown»

Uptown Downtown: Fagjuryen har valgt ut dette bidraget som ett av fire som går videre til neste del av konkurransen. 

Forslaget peker ut ett sentralt punkt mellom Midtbyen, bycampus, elva, St. Olavs hospital, Elgeseter, Gløshaugen og vestskråningen. Dette er universitetsplassen som blir hjertet i den nye, integrerte universitetsbyen.

Fagjuryen mener dette er et gjennomførbart forslag som vil tåle tilpasninger senere. Men juryen skriver også: «Noe umotivert program og byrom er foreslått på urealistiske tomter (bl a i Finaleparken og transformasjon av Skitbyen). Utbygging og transformasjon inn på Gløshaugenplatået bør vurderes nærmere i en senere fase.» Juryen regner ikke med at det lar seg gjøre å rive så mye og bygge på tomter som ikke er tilgjengelig. Juryen er også kritisk til at forslagsstillerne vil bygge igjen Finalebanen som er en fungerende møteplass for å lage møteplasser andre steder der det i dag er boliger.

«Veien videre»

Veien videre: Juryen skriver at dette er et eksempel på forslag som viser mulige løsninger for å aktivisere Klæbuveien gjennom bebyggelse og å videreutvikle Klæbuveien som en forbindelseslinje mot Møllenberg. 

Dette forslaget innebærer ny bebyggelse langs Klæbuveien. Juryen skriver at ved å forsterke tverraksene fra Elgeseter til Gløshaugen knytter forslaget eksisterende campus sammen med ny bebyggelse langs Klæbuveien og universitetsarealer videre vestover.

«Parkdraget vest for Gløshaugen søkes i størst mulig grad ivaretatt som en tydelig identitetsbygger for Gløshaugen. Ny bebyggelse langs parkdragets øvre og nedre side gir areal uten en for stor forringelse av de eksisterende naturområdene.», skriver juryen og legger til at forslaget går videre først og fremst fordi det viser Klæbuvegen som en by- og campusgate.

«Juhu NTNU»

Juhu NTNU: Dette forslaget tok tredjeplassen i kampen om å bli folkets favoritt, men er også ett av de fire bidragene fagjuryen vil ha med videre. 

Også her blir det lagt opp til en sentral plass med bebyggelse i dagens Elgeseter park (ved Studentersamfundet, langs Elgeseter gate). I tillegg er det foreslått å lage en gate med utadvendte bygninger langs platået i vest mot parken. Fagjuryen mener dette forslaget er det som best bearbeider vestskråningen av Høyskoleparken. Forslaget har to tyngdepunkt: ett i nord ved Studentersamfundet og ett i sør ved Hesthagen og Handelshøyskolen. Utkastet foreslår to kabelbaner mellom Gløshaugen og Klæbuveien. Juryen skriver: «Forslaget utmerker seg med å vise et landskapsmessig grep for å utvikle vestskråningen, med mange forbindelser for gående og syklende og tydelige mindre plassrom for opphold og pauser.»

«Vitenveit»

Viten veit: Her er det både forslag om å bygge ut på Gløshaugen og i parken mellom platået og Handelshøyskolen ved Elgeseter gate. 

Her er det foreslått bygninger fra Handelshøyskolen, i Hesthagen og oppover skråningen til Gløshaugen. Ellers lar forlaget resten av Høyskoleparken være park. Her er det også foreslått nye gang- og sykkelveier på skrå gjennom parken. Juryen skriver at Vitenveit er det eneste forslaget som viser en transportløsning som gjør det vesentlig enklere å være myk trafikant.

Forslaget vil også bygge på Finabanen. Det er uaktuelt, mener juryen.

Folkets favoritt: «Input»

Folkets favoritt: Input fikk aller mest stemmer i den elektroniske avstemningen på adressa.no. 

Her er det foreslått en sammenhengende bygningsmasse langs hele vestskråningen av Gløshaugen. Dette forslaget fikk flest stemmer i avstemningen gjennom adressa.no, men fagjuryen er kritisk og kaller det for et massivt inngrep. Her er det foreslått å bygge igjen mesteparten av Høyskoleparken vest for platået. Forslaget erstatter parkarealer med grøntarealer på takene, men juryen mener det er uklart hvordan folk skal ta i bruk takhagene.

Juryen mener forslagets kraftige kompakte bygningsmessige grep forringer dagens landskapsmessige kvaliteter. » skriver juryen.Input heter forslaget og fikk uten sammenligning flest stemmer med 127 i folkekonkurransen gjennom adressa.no. På andre plass kom forslaget Veien videre med 84 stemmer og Juhu NTNU fikk 68 stemmer. Totalt kom det inn 925 stemmer i konkurransen «folkets favoritt» som ble gjennomført i samarbeid mellom NTNU og Adresseavisen.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Kultur for kunnskap og innovasjon

På forsiden nå