Kampen om campus:

Kerstins favoritter går videre i campusutviklingen

Arkitekturprofessor Kerstin Höger puster lettet ut. Juryen har etter hennes mening valgt de beste forslagene til campus.

Liker det subtile: Arkitekturprofessor Kerstin Höger liker de forsiktige forslagene som ikke ødelegger for mye. 

Saken oppdateres.

Arkitekturprofesoren hadde på forhånd delt konkurransebidragene inn i det hun kaller for «no go» og de andre. Kerstin Höger er professor og urban planlegger ved NTNUs fakultet for arkitektur og planlegging.

Folkets favoritt «Input» er blant de førstnevnte som hun mener er for dårlige. Hun er helt enig med juryen som slår fast at planene å bygge i det aller meste av Høyskoleparken er for massivt.

- Men det har fine bilder, mens mange av de bedre forslagene ser kjedeligere ut, sier hun.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Fem forslag kjemper om å bli idégrunnlaget for en ny campus, og bare én ting er sikkert: Ingen av dem vil bli realisert.

Fem går videre

Mandag offentliggjorde NTNU resultatet etter juryarbeidet der det er valgt ut fire av 36 konkurransebidrag til utformingen av nytt universitetsområde. Disse går videre til neste og siste runde sammen med folkets favoritt. I mai blir den endelige vinneren kåret. Vinnerforslaget skal legges til grunn for NTNUs arbeid med å lage en fysisk plan for campus og videre reguleringsplanarbeid.

NTNU skal bygge 120 000 kvadratmeter i området ved Gløshaugen for å få plass til fagmiljøene som i dag holder hus på Dragvoll og fra tidligere Høgskolen i Sør-Trøndelag. Styret i NTNU har bestemt at utbyggingen skal skje i området fra Gløshaugen og vestover mot Øya og Elgeseter.

Du kan se alle forslagene til nytt universitetsområde ved Gløshaugen her (ekstern lenke).

LES OGSÅ: Disse campus-forslagene går videre

To forslag peker seg ut

Hennes favoritt er «Veien videre».

 

- Det er det beste. Det er snilt, forsiktig og ødelegger lite, sier hun. Hun er begeistret for dette fordi det foreslår å bygge på selve Gløshaugen, og forslaget lar parken i stor grad få være park. Kerstin Höger mener det er helt unødvendig å bygge i parken.

- Det er ingen grunn til å ødelegge parken når det er plass nok andre steder, sier hun og viser til at Gløshaugen har rikelig med plass ved å oppgradere, bygge om, gjøre det mer effektivt, rive og bygge høyere, opp til fem etasjer etter hennes mening.

Uptown Downtown: Fagjuryen har valgt ut dette bidraget som ett av fire som går videre til neste del av konkurransen. 

 

Kerstin Höger liker også forslaget «Uptown Downtown», særlig på grunn av universitetsplassen ved Studentersamfundet. Hun mener også at Elgeseter park ved Samfundet og Elgeseter gate har mindre verdi som rekreasjonsområde enn de andre delene av Høyskoleparken.

LES OGSÅ: Dette er folkets favoritt til nytt universitetsområde

På forsiden nå