Bakterieutbrudd på nyfødt intensiv på St. Olav

St. Olavs Hospital oppretter midlertidig avdeling for de aller minste.

Skjermes: Barn født før 28. uke og svært syke barn flyttes til en ny avdeling ved St. Olav på grunn av bakterieutbrudd. 

Saken oppdateres.

På grunn av et bakterieutbrudd på nyfødt intensiv-avdelingen på St. Olavs Hospital, opprettes det en midlertidig kuvøseavdeling for premature i Gastrosenteret.

- Vi beklager at vi er kommet i denne situasjonen. Vi gjør nå det vi kan for å hindre at nye barn blir smittet, sier Elisabeth Selvaag til Adresseavisen.

Hun er klinikksjef ved Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital.

Farlig bare for de aller minste

Bakterien Klebsiella oxytoca ble første gang oppdaget ved nyfødt intensiv-avdelingen på St. Olav i april 2016. Dette er en tarmbakterie som er ufarlig for barn og voksne med normalt immunforsvar.

- Den er også ufarlig for friske nyfødte. Det er bare for de mest premature og svært syke barn den kan være skadelig, sier Selvaag.

Et barn døde

Siden april i fjor er bakterien blitt påvist hos 13 barn. Av disse ble fem syke. To av dem var svært syke av andre årsaker, slik at vi er usikre på i hvilken grad bakteriesmitten bidro til det alvorlige sykdomsbildet. Et av disse barna døde, de fire andre er friske, opplyser Selvaag.

I dag er ingen barn på St. Olav syke av bakterien.

- Grunnen til at vi nå tar i bruk etnytt areal er for å beskytte de mest sårbare pasientene våre, sier Selvaag.

Vanskelig å bli kvitt bakterien

Hun opplyser at det var en lignende situasjon ved Universitetssykehuset i Stavanger for et års tid siden, og at det fra tidligere er kjent at denne bakterien lett kan spres i intensivavdelinger for nyfødte. Hvordan den er kommet til St. Olav, vites ikke.

- Den har nok forekommet på St. Olav tidligere, men ikke i det omfanget vi nå har sett. Prøvene viser at bakterieutbruddene ikke er uavhengige tilfeller, men at det er den samme bakterien som har gjentatt seg flere ganger, sier Selvaag.

Bakterien har vist seg vanskelig å bli kvitt, og det er altså for å komme den til livs at det nå er opprettet en ny avdeling for de aller minste i ledige og egnete lokaler på Gastrosenteret.

- Nyfødt intensiv-avdelingen har blitt smittevasket gjentatte ganger og det er skiftet ut mye utstyr. Smittede barn har blitt isolert og vi har samarbeidet tett med Folkehelseinstituttet. De vil også bistå oss i det videre arbeidet, sier Selvaag.

Usikkert hvor lenge

Hvor lenge den nye avdelingen vil bli opprettholdt er usikkert.

- Vi opererer med en tidshorisont på minst fire uker. Vi regner med at mange pasienter vil være utskrevet da, og hvis det ikke er kommet nye bakteriefunn, vil vi vurdere å gå tilbake til normal drift, sier Selvaag og presiserer at det medisinske tilbudet til syke nyfødte er uendret.

Planlegger ombygging

- Det er beklagelig for pasienter og pårørende at slike smitteutbrudd skjer, sier Selvaag.

Det foreligger konkrete planer om ombygging av Nyfødt intensiv. Dette vil gi flere enerom, noe som vil bidra til å redusere risiko for utbrudd av Klebsiella oxytoca.

På forsiden nå