Dette må politikerne nå ta stilling til om storhall på Øya

Tirsdag behandles den betente saken om Trondheim Spektrum av bygningsrådet.

Etter flere forslag er det slik Trondheim Spektrum kan bli seende ut. Saken behandles tirsdag i bygningsrådet. 

Saken oppdateres.

Rådmannen legger frem to alternativ til hvordan idrettsanlegg og park skal detaljreguleres på Øya.

Den kontroversielle saken har versert frem og tilbake, og nå skal politikerne i bygningsrådet – som består av de samme politikerne som formannskapet – ta stilling. Deretter går saken videre til bystyret.

Les alt om Trondheim Spektrum her

To muligheter

Rådmannen legger frem to alternativ, og han anbefaler begge siden de to «ivaretar ulike hensyn og gir ulike ringvirkninger»:

1. Det minste alternativet: Legger til rette for en hall med tre hallflater for breddeidrett, 5 000 sitteplasser for mesterskap og 8 300 plasser ved konsert. Hallen har lengderetning i øst-vest-retning, og gesimshøyde på 16 meter rundt hele hallen. Fri innvendig høyde er 14 meter. Ved en eventuell forlengelse av hallen mot sydvest vil det kunne tilrettelegges for fire hallflater. Da vil hallen kunne ha en kapasitet på 7 000 sitteplasser. Forslaget har 100 plasser for bilparkering pluss 86 ved friidrettsbanen. Hallens plassering gir bedre avstand til elvekanten ytterst på Nidarø slik at det blir gode bruksmuligheter i den vestvendte delen av parken som har kveldssol.

2. Det største alternativet: Legger til rette for en hall med fire hallflater for breddeidrett, 8 000 sitteplasser for mesterskap og 12 000 plasser ved konsert. Hallen har lengderetning i nord-sørretning, og gesimshøyde på 19,7 meter. Mot nordvest ut mot elva er det et litt lavere utbygg. Fri innvendig høyde er 18 meter. Hallen kan eventuelt forkortes mot nord slik at det blir tre hallflater. Da vil hallen ha en kapasitet på 7 100 sitteplasser. Forslaget legger til rette for 180 plasser for bilparkering pluss 86 ved friidrettsbanen.

Alternativene for Trondheim Spektrum Dette er de to ulike alternativene Byplankontoret foreslår for den nye storhallen på Øya. Til venstre den nedskalerte versjonen og til høyre en hall som tilfredsstiller alle krav til store sportsarranement, fire hallflater og store konsertbegivenheter. Dra i skillelinja midt på bildet for å sammenligne de to alternativene.


Trondheim Spektrum AS har gjort det klart at de ikke ønsker å realisere prosjektet hvis det legges opp til det minste alternativet.

- Jeg oppfatter at bare det store alternativet er realistisk. Det minste alternativet dekker heller ikke de kravene som vi ønsker for storbyhallen, sier Marek Jasinski (Ap).

Også KrFs Geirmund Lykke opplyser at han kommer til å stemme for alternativ to.

Det er kjent at disse partiene er positive til storhall: Ap, KrF, Frp og Sp.

Disse partiene er kritiske: Høyre, Venstre, SV og MDG.

Legger inn «demping»

Dersom politikerne går for alternativ nummer to, har rådmannen fire forslag til justeringer fordi «tiltaket bør dempes og bedre tilpasses det særegne stedet, lokaliseringen og byens karakter». Dette er kort oppsummert de fire forslagene:

1. Et område i nordvest skal endres slik at det blir mer parkområde istedenfor asfalt.

2. Det bør bli færre parkeringsplasser (reduksjon fra 180 plasser til maks 100).

3. Et område i nordøst skal gjøres om til mer parkareal, og det skal ikke tillates at området brukes til messetelt.

4. Veggene eller fasaden skal være laget i tre eller tegl, og taket skal ha et vegetasjonsdekke, altså et grøntområde.

Jasinski og Arbeiderpartiet er positiv til de fire justeringene som rådmannen foreslår. Dette vil det også etter alt å dømme bli stemt over i bygningsrådet tirsdag.

Les også: Styret i Spektrum truer med å stoppe utbyggingen

Høyre stemmer imot

Høyre kommer til å stemme imot begge de to alternativene til storhall, ifølge Ingrid Skjøtskift (H).

- Vil dere ikke foreslå noe annet?

- Nei, dette er en reguleringsplan som har så mange store uavklarte spørsmål, løse tråder og uavklarte kostnader at jeg vil stemme imot. Denne ekstrarunden rundt Nidarø viser at stedet er uegnet for et så stor anlegg, sier Skjøtskift.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) vil gjerne ha saken utsatt:

- Det er en kjempevanskelig sak, og det er vanskelig å behandle den når ikke alle utredninger er på plass og det er mye informasjon vi fortsatt ikke har, sier Opoku.

MDG har gruppemøte om saken mandag kveld.

Alternativ 1 - storhall

alt 1.JPGNedskalert storhall. Forslaget ble nedstemt i bygningsrådet.

  • 5000 tilskuerplasser.
  • Fri høyde inne 14 m
  • 62+35 parkeringsplasser + 86 plasser ved friidrettsbanen = 183 plasser.
  • 3 flerbruksflater.
  • Park 41,5 mål ca. 11,5 mål mer enn i dag.
Alternativ 2 - storhall

alt 2. storhall.JPG Fullskalert storhall.

  • 8000 tilskuerplasser
  • Fri høyde inne 18 m
  • 4 flerbruksflater
  • 80+100 parkeringsplasser + 86 plasser ved friidrettsbanen =266 plasser
  • Park 34,5 mål, ca. 4,5 mål mer enn idag
På forsiden nå