Nye kompetansekrav til lærerne innen 2025:

- For mange lærere har fått avslag i Trondheim

I fjor var det drøyt 100 lærere som fikk godkjent offentlig støttet videreutdanning – i år håper Trondheim å doble tallet.

Søknadsfristen for etter- og videreutdanning for lærere går ut 1. mars.