Striden rundt Trondheim Spektrum

Tvinger gjennom storhall på Nidarø

Arbeiderpartiet, Sp, KrF og Frp går inn for bygging av en storhall på Nidarø i Trondheim. Nå blir det opp til bystyret å si sitt endelige ja før byggingen kan ta til.

Seks stemmer: Bygningsrådet sa ja tirsdag, nå gjenstår bare behandling i bystyret.  Foto: håvard haugseth jensen

Saken oppdateres.

Bygningsrådet i Trondheim behandlet tirsdag reguleringsplanen for den omstridte hallen på Nidarø, ytterst på Øya i Trondheim. Flertallet går inn for å bygge en hall med internasjonal kapasitet for å huse internasjonale idrettsarrangement og konsertartarena for innstill 12 000 tilskuere.

Høyre, SV og Venstre ville avvise planen i sin helhet, mens Miljøpartiet De Grønne gikk inn for en redusert utbygging på Nidarø.

Høyres kommunalråd Ingrid Skjøtskift har lenge kjempet mot planene. Da saken ble behandlet i bygningsrådet, sa Skjøtskift at området ikke er egnet for et slikt prosjekt.

- Høyre har lenge advart mot de uløste problemene knyttet til denne reguleringsplanen. Disse problemene ble også bekreftet i forbindelse med høringsrunden. Der ble det avdekket manglende svakheter som burde vært store nok til at det burde vært satt en stopper for planene. Nidarø er ikke et egnet sted for en slik stor hall, sa Skjøtskift.

Etter flere forslag er det slik Trondheim Spektrum kan bli seende ut. Saken behandles tirsdag i bygningsrådet.  Foto: Link Arkitekter

 

Aps gruppeleder Geir Waage mener prosessen rundt storhallen har vært viktig og god, og at det gjennom engasjementet i saken har kommet frem endringer i planene som nå gjør at prosjektet er blitt bedre enn de opprinnelige planene.

- Bygget er snudd i forhold til de opprinnelige planene, fasadene betydelig forbedret. Vi har fått inn mer grønt og park enn det man opprinnelig så for seg. For oss i Ap har det vært avgjørende at vi fikk en ny runde rundt risiko- og sårbarhetsanalysen og at trafikkforholdene i Klostergata lot seg løse. Prosessen har svart opp mange av bekymringene som har fulgt saken, sa Waage.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Et tapt slag kan være en politisk seier

Ap, Sp, MDG og KrF gikk også inn for rådmannens fire tilleggskrav. Det betyr at fasaden skal kles med treverk eller teglstein, at det skal være grønne områder på taket, at det skal bli mer park og mindre asfalt utenfor og at antallet parkeringsplasser skal reduseres.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) var den eneste som gikk inn for å bygge ut en mindre hall. Hun argumenterte med at en redusert hall ivaretar hensynet til idretten, grøntområder på Øya og at en redusert utbygging vil dempe inngrepene på Øya.

Uklare kostnader

Det er fortsatt uklart hva kostnadene for de såkalte rekkefølgekravene vil bli ved en utbygging av storhallen, og hvem som skal betale for å utbedre trafikkforholdene i Klostergata og utbedring av adkomsten over Nidelva. Rådmann Morten Wolden sa at det skal foreligge en kostnadsskisse, og hvordan en fordeling av utgiftene mellom Trondheim kommune og Trondheim Spektrum vil bli, tidlig i neste uke.

Både SVs Ottar Michelsen og Venstres Jon Gunnes kritiserte rådmannen for at kostnadene rundt rekkefølgekravene og en avklaring rundt hvem som skal betale disse kostnadene, ikke var klart til bygingsrådets behandling av saken tirsdag. Rådmann Morten Wolden beklaget dette, og kunne fortelle at det foregår drøftinger mellom kommunen og Trondheim Spektrum rundt dette.

- Rådmannen sier at det skal komme en gjetning om kostnadene på dette en uke før bystyerets behandling. Hvorfor har ikke den kommet til i dag? Vi burde ha visst hva dette vil koste før vi behandlet denne saken, sa Jon Gunnes.

SVs Ottar Michelsen mener det er underlig at kostnadene om rekkefølgekravene ennå ikke er klarlagt.

- Vi har hatt denne saken til behandling i mange år, og enda er ikke kostnadene klare for utbedringer i Klostergata og utforming av adkomsten over Nidelva. Jeg minner om at det i våre økonomiske planer for de neste årene ikke er avsatt en eneste kroner til slike investeringer over kommunebudsjettet, sa Michelsen.

Detaljreguleringen skal til endelig behandling i bystyret 14. mars.

Les alt om Trondheim Spektrum her

Se fakta til høyre for de to alternativene som politikerne tirsdag måtte ta stilling til. Flertallet gikk altså for alternativ to, med en rekke justeringer som rådmannen har lagt inn som forslag.

Her kan du selv lese kommunens sakspapirer (ekstern lenke).

Alternativene for Trondheim Spektrum Dette er de to ulike alternativene Byplankontoret foreslår for den nye storhallen på Øya. Til venstre den nedskalerte versjonen og til høyre en hall som tilfredsstiller alle krav til store sportsarranement, fire hallflater og store konsertbegivenheter. Dra i skillelinja midt på bildet for å sammenligne de to alternativene.


Alternativ 1 - storhall

alt 1.JPGNedskalert storhall. Forslaget ble nedstemt i bygningsrådet.

  • 5000 tilskuerplasser.
  • Fri høyde inne 14 m
  • 62+35 parkeringsplasser + 86 plasser ved friidrettsbanen = 183 plasser.
  • 3 flerbruksflater.
  • Park 41,5 mål ca. 11,5 mål mer enn i dag.
Alternativ 2 - storhall

alt 2. storhall.JPG Fullskalert storhall.

  • 8000 tilskuerplasser
  • Fri høyde inne 18 m
  • 4 flerbruksflater
  • 80+100 parkeringsplasser + 86 plasser ved friidrettsbanen =266 plasser
  • Park 34,5 mål, ca. 4,5 mål mer enn idag
På forsiden nå