Fikk utmerkelse for klart språk i det offentlige

Utmerkelsen får hun fordi hun er ildsjel for klart språk i det offentlige.

Her har klartekstspråkets mor mottatt utmerkelsen Årets trekkhund av statsråd Jan Tore Sanner.   Foto: Trondheim kommune

Saken oppdateres.

Kommunikasjonsrådgiver Tone Fagerholt i Trondheim kommune fikk mandag utmerkelsen «Årets trekkhund» for sitt store engasjement for klarspråk.

Klarspråkets mor

I juryens begrunnelse blir hun omtalt som klarspråkets mor. Hun får prisen som Årets trekkhund, fordi hun har et uvanlig stort engasjement og en tydelig og gjennomtenkt plan for hvordan man skal få et klart språk i kommunen.

- Det har lenge vært tradisjon for at det offentlige skriver tungt og vanskelig. Klart språk handler om at alle skal forstå det de leser. Jeg startet med å lage en språkprofil, med tips og råd til hvordan man skal skrive enkle tekster, forteller Fagerholt.

Det er i gang klarspråkprosjekt ved enheter og virksomhetsområder. Helse- og velferdskontorene, for eksempel, har blant annet revidert alle sine vedtaksbrev og maler slik at de er tilpasset brukerne.

Gammel tradisjon

- Det tar tid å endre skrivevaner, og måten vi skriver på er også personlig. Men jeg mener vi skal tenke mye mer på den som skal motta tekst fra oss. Det er der vi må ha oppmerksomheten vår, sier Fagerholt.

Fagerholt mener at klart språk er en forutsetning for å forstå rettigheter og plikter.

- Brevene vi sender ut må være skrevet slik at mottakern forstår dem. Det er mye ugjort, og vi har en lang vei å gå, men vi er igang og prøver å forbedre språket, sier trekkhunden og legger til; - Jeg vil gjerne høre fra de som har fått et brev fra oss og ikke forstår det.

Systematisk arbeid

Fagerholt har vært systematisk i arbeidet sitt, og har tatt for seg område for område. Samtidig har hun sørget for at arbeidet er solid forankret i ledergruppen.

- I år skal jeg jobbe mest med oppvekstområdet. Det er viktig å være bevisst på at dette er et kontinuerlig arbeid, som vi må ha fokus på hele tiden. Vi har nok tekster å jobbe med, sier hun, glad for utmerkelsen hun har fått.

- Den inspirerer og gir motivasjon til å fortsette arbeidet.

På forsiden nå