Krever høyere matte-karakter for sykepleiere

Regjeringen krever bedre karakterer i matematikk og norsk for å komme inn på sykepleierutdanningen.

Skjerper kravene: Med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i spissen, foreslår regjeringen at du minimum må ha karakteren tre i matematikk for å komme inn på sykepleierutdanningen. 

Saken oppdateres.

Regjeringen foreslår å skjerpe karakterkravene til deg som vil bli sykepleier. Først og fremst vil de kreve tre i snitt i matematikk for å komme inn på utdanningen. Et strengere alternativ er dessuten minst karakteren tre i både matematikk og norsk, samt minimum 35 skolepoeng.

LES OGSÅ: Trondheim på landstoppen i sykepleierutdanning

Målet er å styrke kvaliteten på utdanningen og jobben som sykepleierne gjør, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

− Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener regjeringen at utdanningen blir bedre. Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet. Det er dessuten studentene selv og Norsk Sykepleierforbund som etterlyser strengere krav, sier Røe Isaksen til Adresseavisen.

Regjeringen har til sammen tre ulike forslag til hvordan opptakskravene til sykepleierutdanningen kan skjerpes:

1. Tre i matematikk

Krav om minimum tre i snitt i den obligatoriske matematikken på videregående inngår i alle tre alternativene. Dersom søkeren har bestått programfag i matematikk (R1/S1), faller kravet om snittkarakter tre i matematikk bort.

− Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten. Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på å håndtere medikamenter. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for sikkerheten til pasientene, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) i en pressemelding.

2. Tre i matematikk og norsk

Regjeringen foreslår også å kreve snittkarakter på minimum tre i norsk, i tillegg til kravet om tre i matematikk.

- Som sykepleier er det helt nødvendig at du er stødig i norsk slik at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kollegaer. Det skaper en trygghet for pasientene, og er helt avgjørende for at kolleger forstår de beskjedene som blir gitt, sier Røe Isaksen.

Han mener også at bedre norskkunnskaper vil føre til at flere gjennomfører studiet.

3. 35 skolepoeng

Det tredje alternativet er det strengeste kravet, nemlig å kreve at sykepleierstudentene må ha minimum 35 skolepoeng i tillegg til minst en treer i norsk og matematikk. Antall skolepoeng er karaktersnittet fra videregående skole multiplisert med ti, pluss eventuelle tilleggspoeng.

Avviser færre studenter

Adresseavisen skrev tirsdag om at Trondheim kommune brukte 50 millioner kroner mindre på eldre i 2016 enn planlagt. Blant annet har de ikke greid å rekruttere kvalifisert personell til hjemmetjenesten, og dermed «spart» 30 millioner.

- Blir det ikke enda vanskeligere å skaffe sykepleiere til blant annet eldreomsorg hvis det er fare for at det utdannes færre sykepleiere?

- Nei. Selv om det kanskje i første omgang vil bli mer krevende å fylle alle studieplassene med det strengeste alternativet, tror jeg at det vil gå seg til i takt med at søkerne får omstilt seg. Da vi innførte strengere karakterkrav til lærerutdanningen var det frafall i søkertallet en periode, men flere gjennomførte studiet. Studiet ble dessuten mer attraktivt på sikt. Når det gjelder rekruttering til sykehjem og hjemmetjeneste, er det kommunen som har virkemidlene som skal til for å skaffe kvalifisert personell, svarer Røe Isaksen.

Det nye karakterkravet er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019. Regjeringen har sendt forslaget ut på høring for å få innspill før den konkluderer.

På forsiden nå