- Metallisk stemme kom med bombetrussel

Trusselen som ble innringt til Charlottenlund skole, kan ha vært et lydopptak.

Politi og helsepersonell har rykket ut, og står et stykke unna skolen.  Foto: VEGARD EGGEN

Saken oppdateres.

Charlottenlund barneskole i Trondheim mottok en «uspesifikk bombetrussel» onsdag morgen. Politiet fikk melding om bombetrusselen klokka 09.24.

Politiet, helsevesen og brannvesen rykket ut til stedet, men skolen ble ikke evakuert.

Avsluttet innsatsen

- På grunnlag av det helhetsbildet som dannet seg i etterforskningen, den innringte trusselens natur og den kunnskapen vi sitter med ble det valgt å ikke evakuere skolen. Vi anbefaler alle å følge politiets råd og å forholde seg som normalt, skriver politiet i en pressemelding klokka 11.54.

-  Skoleadministrasjonen ringte umiddelbart til politiet. Politi, brann og helse etablerte raskt beredskap i nærområdet ved skolen. Det ble også iverksatt etterforskning og etterretning for å vurdere trusselen. Dette har ført til at vi ikke iverksatte evakuering av skolen, sier innsatsleder Jomar Sjøhagen ved Trøndelag politidistrikt.

Klokka 11.40 varslet politiet på Twitter at de avslutter den operative innsatsen på skolen. Politistyrker, helsepersonell og brannvesen ble da sendt tilbake fra skolen.

Skolen opplyste også foreldre og foresatte i en sms om at politiet ber dem gå tilbake til normal drift igjen.

- Innringninger var like

Krimvaktleder Wenche Johnsen ved Sentrum politistasjon i Trondheim opplyser at de nå jobber med å finne ut hvem som kom med bombetrusselen mot Charlottenlund skole. Stemmen som ringte inn virket metallisk, og det kan ha vært et lydopptak som ble avspilt, opplyser krimvaktlederen.

Johnsen har vært i kontakt med politiet i Agder og Telemark i forbindelse med lignende trusler mot skoler i Skien og Vennesla, og opplyser at innringningene virker like.

- Men vi vet ikke om det er samme person som står bak truslene. Hvert politidistrikt jobber nå med å innhente trafikkdata etter truslene, og vi snakker sammen når vi har fått svar. Jeg har tatt kontakt med Kripos, og oppdaterer dem fortløpende, sier Johnsen.

- Er det en mannsstemme som har ringt inn truslene?

- Det har vært vanskelig å si. Stemmen virket omgjort, sier Johnsen.

- Barna blir ivaretatt

På skolens område så alt normalt ut onsdag formiddag, mens store politistyrker var utplassert i området rundt skolen.

Rektor ved skolen sa til Adresseavisen at skolens ledelse ikke vil uttale seg, og henviste til politiet. Foreldre til barn ved skolen ble varslet via Meldeboka:

«Skolen har i dag mottatt en uspesifikk bombetrussel. Det er ikke satt i gang evakuering. Politiet er på stedet med etterforskere og tilstrekkelig personell som vil ivareta sikkerheten.», står det i meldingen sendt fra skolens administrasjon klokka 10.42.

Ingen evakuering er igangsatt ved skolen.  Foto: VEGARD EGGEN

 

Trondheim kommune melder om at trusselen ble ringt inn til skolen i halv-ti tida onsdag morgen.

- Skolen varslet umiddelbart politiet. Det ble også gitt beskjed til foreldre og foresatte om trusselen, skriver Trondheim kommune på sine nettsider.

Skolen sendte ut sms til alle foreldre om at skolen er i beredskap, og at barna blir godt ivaretatt av de voksne ved skolen. Charlottenlund barneskole har 688 elever.

Gjennomfører avhør

- Klokken 09.24 ble vi oppringt av skolen etter at de hadde mottatt meldingen. Vi har iverksatt de tiltak som vi mener er nødvendig ut fra denne meldingen, som vi betrakter som en uspesifikk bombetrussel. Vi har ikke iverksatt evakuering, men har tilstrekkelige styrker til stede, sa operasjonsleder Trond Volden ved Trøndelag politidistrikt like etter at trusselen var meldt inn.

- Hvorfor er ikke skolen evakuert, når dette gjøres andre steder i landet?

- Det er en totalvurdering som vi har gjort. Det er en uspesifikk trussel og vi har ikke funnet grunnlag for evakuering. I Bergen har skolen selv funnet grunn til evakuering, opplyser Volden.

- Så dere tror ikke dette er reelt?

- Så langt ikke, men vi har tatt høyde for at det kan dukke opp noe annet i forbindelse med etterforskningen som vi er i gang med.

- Ble bombetrusselen ringt inn til skolen?

- Ja, det kom en telefon til administrasjonen på skolen, sier Volden.

- Vet politiet hvem som kom med trusselen?

- Nei, vi avhører nå den som tok i mot meldingen, sier operasjonslederen.

- Vil ikke gå terroristens ærend

- Elevene befinner seg inne på skolen. De er i ro der de er. Dette gjør vi etter råd fra politiet, sier kommunaldirektør for oppvekst og utdanning, Camilla Trud Nereid.

Kommunens beredskapsplan er satt i verk. I praksis betyr det at politi og rektor er varslet. Og det er politiet som tar den konkrete risikovurderingen.

Charlottenlund barneskole i Trondheim.  Foto: VEGARD EGGEN

- Utover dette er alle rektorene i Trondheimsskolen samlet til rektormøte i dag. De er også informert og bedt om å varsle om situasjonen på sine skoler.

Trondheim kommune vil informere via sine nettsider og det er ikke snakk om sms-varsel til ansatte eller andre på dette tidspunkt.

- Vi ønsker ikke å gå terroristenes ærend og skape utrygghet. De som driver med terror ønsker å sette alt ut av spill og det er viktig å ikke la dem ta styringa. Det er nødvendig å beskrive det faktiske bildet her, sier Nereid.

Fire bombetrusler på 16 minutter i Norge og i Danmark

Det er tilsvarende hendelser flere steder i landet i dag, blant var det en bombetrussel mot en skole i Skien. Også en skole i Bergen har fått en telefon om bombetrussel.

Også i Danmark har det kommet bombetrusler mot en skole, Egtved skole på  sør-øst-Jylland. Over 400 personer ble evakuert fra skolen.

Bombetruslene mot skoler er mottatt i løpet av 16 minutter onsdag morgen:

Egtved skole i Danmark mottok bombetrussel 09.10, Gjerpen skole i Skien mottok trusselen 09.15, Nordnes skole i Bergen mottok trusselen 09.26, og Charlottenlund skole ringte politiet om saken klokka  09.24.

Også en Kvarstein skole i Vennesla på Sørlandet mottok en bombetrussel onsdag morgen, melder NRK.

Innsatsleder Jomar Sjøhagen ved Trøndelag politidistrikt bekrefter at de har hatt kommunikasjon med andre politidistrikt i Norge om bombetruslene.

- Dette var også en del av vurderingsgrunnlaget, sier Sjøhagen til Adresseavisen.

Politiet har rykket ut til Charlottenlund med store mannskaper som følge av bombetrusselen. 
    
      (Foto: VEGARD EGGEN)

Politiet har rykket ut til Charlottenlund med store mannskaper som følge av bombetrusselen.  Foto: VEGARD EGGEN

Charlottenlund barneskole er foreløpig ikke evakuert. 
    
      (Foto: VEGARD EGGEN)

Charlottenlund barneskole er foreløpig ikke evakuert.  Foto: VEGARD EGGEN

På forsiden nå