- Modig av Rune Olsø å be om permisjon nå

Gruppeleder Geir Waage kaller Kystad-avtalen for «utfordrende for det politiske systemet». Men Olsø selv fikk få kritiske spørsmål mandag kveld.

Etter møtet: Ordfører Rita Ottervik henviste til Geir Waage etter møtet mandag kveld. 

Saken oppdateres.

Etter Arbeiderpartiets gruppemøte mandag kveld svarte gruppeleder Geir Waage på spørsmål fra pressen.

Rune Olsø forklarte seg overfor sine Ap-kolleger om Kystad-avtalen, som har vært gjenstand for en rekke oppslag i Adresseavisen den siste tiden. Mens møtet fremdeles pågikk, i 19.15-tiden, forlot Olsø rådhuset. Etter at møtet var over, henviste de fleste Ap-representantene, ordføreren inkludert, til gruppeleder Geir Waage.

- Fikk Olsø mange kritiske spørsmål i kveld?

- Nei, han fikk ikke det. Han fikk mye støtte. Folk skjønner at dette har en personlig side og at kjøret han opplever er tøft. Så han fikk positiv oppmerksomhet og tilbakemeldinger på at han vil bli savnet og at det var en modig avgjørelse å be om permisjon, sier Waage.

Les bakgrunn for saken her: Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand

Geir Waage tror hans nære venn og Ap-kollega Rune Olsø blir valgt til leder for Ap Trøndelag i helgen. 

- Har forståelse

- Ordføreren kaller denne typen avtaler for «svineri» og Opoku sier at det er liten tvil om at de etiske retningslinjene er overskredet. Hva mener du?

- Det er en avtale som er utfordrende for det politiske systemet, og det er noe av grunnen til at vi ser vi må ha strammere regler. Jeg har full forståelse for at Olsø søker permisjon fordi det vil være vanskelig å jobbe selv om man følger habilitetsregler. Han er folkevalgt og har samtidig en jobb som gjør at han kan ha en fordel av utfallet av politiske vedtak, sier Waage.

- Men hvorfor gjør han det nå, og ikke når et slikt forbud eventuelt trer i kraft?

- Jeg synes det er ryddig å gjøre det nå med det fokuset som har vært, og vi respekterer og skjønner det, sier Waage.

På vei hjem: Rune Olsø forlot gruppemøte mandag kveld etter at han informerte om at han søker permisjon fra bystyret. 

- Hva har du som gruppeleder sagt om denne avtalen til Rune Olsø?

- Jeg har ikke snakket direkte med han om den, sier Waage.

- Alle har sagt hva vi har ment

- Men som gruppeleder er det vel du som er ansvarlig, er det ikke naturlig at du tar det opp?

- Vi har hatt en diskusjon i fellesskap på et internt gruppestyremøte. Hva som er blitt sagt der, er internt i Arbeiderpartiet, sier Waage.

- Ingrid Skjøtskift er blant dem som peker på det nære forholdet ditt til Rune Olsø. Det at du ikke har snakket med han direkte, viser ikke det noe av problematikken?

- Vi har diskutert saken i gruppestyret vårt, hvor Rune Olsø også har presentert sin historie. Alle, meg selv inkludert, har sagt hva vi har ment. Så har alle blitt enige om at vi er for et lobbyregister og for forbud mot betalt lobbyvirksomhet.

- Naturlig diskusjon

- Et slikt forbud kommer ikke til å fungere rent juridisk, mener flere?

- Vi ser et behov for det og vi er nødt til å gjøre grep. Hver enkelt av oss har et personlig ansvar, ting må gjøres åpent og transparent. Det er praktisk mulig å få til et slikt forbud, men det er noen juridiske grenseoppganger som vi må se på, sier Waage.

- Kommer du på fylkesårsmøtet til helgen til å ta ordet for å støtte Olsø som ny leder av Trøndelag Ap?

- Nei, det kommer jeg ikke til å gjøre rett og slett fordi Rune Olsø er en nær venn av meg. Jeg mener andre kan argumentere bedre for han. Men jeg støtter han som ny leder.

- Så er det foreslått en motkandidat til Olsø, og det meldes om økt støtte til Anne Marit Mevassvik etter sakene om Kystad-avtalen. Hva tenker du?

- Jeg tenker at det er naturlig i en politisk organisasjon at man har diskusjon om politikk og verv. Og det er helt redelig så lenge man gjør det på en åpen måte.

- Tror du Olsø blir valgt til fylkesleder til helgen?

- Ja.

Kystad-avtalen
  • 4. mars 2015: Rådmannen foreslår å legge Kystad bak grønn strek (varig vern).
  • 15. mars 2015: Datert, men usignert, avtale om konsulentbistand mellom Staur Holding AS og Kystad Vestre AS/PH Utvikling AS. Ifølge avtalen med en verdi på seks millioner kroner, skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
  • 7. april 2015: Avtalen signeres av daværende styreleder Terje Eriksen på vegne av Kystad. Det er en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen skal foretas av Rune Olsø personlig.
  • 8. april 2015: Ap foreslår i en merknad i bygningsrådet uttak av Kystad fra grønn strek. Får flertall for dette sammen med Høyre. Epost fra Olsø til Proras Terje/Roger Eriksen der han skriver «1-0 til oss!». Ifølge Olsø var dette en folkelig måte å si at de var fornøyde med at man dermed kunne komme igang med reguleringsprosessen, og avviser at dette viser at han allerede jobbet for Kystad.
  • 7. mai 2015: Ett punkt i avtalen endres: Det står seks boliger per dekar i stedet for sju, i avtalens tredje del. Ifølge Bernt Østhus, Olsø og Eriksen er det selve avtalen som først inngås her. Styreleder i Kystad Bolig, Vegard Wollan, sier at han ikke kjenner til noen forhandlinger etter 7. april.
  • 29. august 2016: Avtalen kanselleres av Østhus/Wollan. Der står det: «Partene er enige om at avtalen inngått den 15.mars 2015 med dette heves, uten videre forbehold». To millioner kroner er allerede utbetalt (1,6 mill, pluss moms).
  • Rune Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon i denne saken, og at han derfor ikke har opplyst om avtalen.
På forsiden nå