Varaordføreren: - Saken handler ikke om habilitet eller avtaledatoer, men om etikk

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) og Erling Moe (V) vil ta opp Adresseavisens avsløringer i «Kystad-avtalen» i bystyret tirsdag.

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) ber om at kontrollkomiteen går gjennom alle forhold rundt avtalen for å avdekke om det foreligger brudd på det etiske regelverket og om reglene bør endres.  Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix

Saken oppdateres.

SISTE: - Arbeiderpartiet er med på å innføre et forbud mot betalt lobbyvirksomhet og et register for lobbyvirksomhet. Det sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

De siste dagene har Adresseavisen trykket flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

Les bakgrunn: Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand

Alle forhold

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) ber om at kontrollkomiteen går gjennom alle forhold rundt avtalen for å avdekke om det foreligger brudd på det etiske regelverket og om reglene bør endres.

- Denne saken handler ikke om habilitet eller avtaledatoer, men om etikk. Kontrollkomiteen må på banen. Jeg har sjekket og fått bekreftet at dette er et forhold som ligger innenfor komiteens mandat. Det har aldri tidligere skjedd før at kontrollkomiteen har undersøkt forhold som handler om folkevalgte politikeres roller, men det er fullt mulig med en slik gjennomgang, sier Hilde Opoku.

Les også: - Det er uforståelig for meg at det går an å inngå slike avtaler

Ber om gjennomgang

I tillegg til å be kontrollkomiteen se på saken, fremmer varaordføreren forslag til bystyret som ber rådmannen om en uhildet gjennomgang av det etiske regelverket i kommunen.

- Vi må sørge for at vi har regelverk som setter en stopper for slik virksomhet. For meg er det liten tvil om at de etiske retningslinjene er overskredet når det inngås en forretningsavtale som viser at man skal arbeide for å påvirke et politisk utfall av en sak. I vårt reglementet heter det at folkevalgte skal være forsiktige også i saker som ikke direkte rammes av habilitetsbestemmelsene, sier Hilde Opoku.

Ap-topp Rune Olsø har tidligere avvist at det ble gjennomført noen møter mellom han og politikere om grønn strek i Kystad-saken.

- Nei til betalt lobbyvirksomhet

Også Erling Moe (V) vil bruke tirsdagens bystyremøte til denne saken.

- At det settes spørsmålstegn rundt politikernes integritet er svært alvorlig, sier Moe.

Erling Moe (V)  Foto: Morten Antonsen

I et privat forslag ber han om at det lages en bestemmelse, enten i bystyrets reglement eller i kommunens etiske retningslinjer, der det står eksplisitt at medlemmer av bystyret og bystyrets organer ikke kan drive betalt lobbyvirksomhet mot de samme organer.

- Det prinsippielle i denne saken er at en folkevalgt i bystyret er betalt lobbyist for å påvirke det samme bystyret eller bystyrets organer. Slik kan det ikke være. Velgerne må stole på at de folkevalgte representerer velgerne, og ikke andre interesser, sier han.

- Tillit er grunnleggende

Han viser til undersøkelser som viser at det norske folk har bunnsolid tillit til Stortinget, regjering, domstoler og politi. Og nettopp høy tillit mener han er en kvalitet man skal ta vare på.

- Det skal aldri være tvil om at jeg kjemper for Venstres politikk, men det er ikke bra hvis jeg i tillegg skal ha betalt for å jobbe for andre, sier han.

- Det viktigste i denne saken er ikke om det opplyses i lukkede møter hvilke interesser en representant jobber for i en lobbyprosess. Det har ikke velgerne innsyn i. Velgerne må stole på at de folkevalgte ikke arbeider for andre interesser enn velgerne sine, legger han til.

Han mener det er selvsagt at en bystyrerepresentant kan arbeide i det private næringsliv, noe det er flere eksempler på i bystyret i Trondheim.

- Men bystyret har habilitetsregelverk som skal håndtere situasjoner der representanter møter saker i bystyret som de arbeider for på andre hold, sier Moe.

Vil ha lobbyregister

Tidligere har Venstre hatt forslag om lobbyregister hvor medlemmer av bystyret og dens organer fører oversikt over møter de ha med organisasjoner, lobbyister og lignende

- Det er blitt nedstemt tidligere, men nå er det på tide igjen. Derfor er det også en del av mitt private forslag, sier Moe.

Som altså allerede har fått støtte fra Ap på dette.

Kontrollkomiteen i Trondheim

Kontrollkomiteen skal på vegne av bystyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Kontrollkomiteen skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte ved å blant annet påse at:

 • Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med bystyrets vedtak og forutsetninger
 • Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
 • Lov- og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen
 • Kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
 • Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med bystyrets forutsetninger
 • Kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

Disse sitter i kontrollkomiteen i Trondheim:

 • Rolf Jarle Brøske (H), leder
 • Ellen Reitan (Ap), nestleder
 • Sivert Bjørnstad (FrP)
 • Tone Stav (H)   
 • Nils Nesjan (Ap)

Her kan du lese mer

 

Kilde: Trondheim kommune

Kystad-avtalen
 • 4. mars 2015: Rådmannen foreslår å legge Kystad bak grønn strek (varig vern).
 • 15. mars 2015: Datert, men usignert, avtale om konsulentbistand mellom Staur Holding AS og Kystad Vestre AS/PH Utvikling AS. Ifølge avtalen med en verdi på seks millioner kroner, skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
 • 7. april 2015: Avtalen signeres av daværende styreleder Terje Eriksen på vegne av Kystad. Det er en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen skal foretas av Rune Olsø personlig.
 • 8. april 2015: Ap foreslår i en merknad i bygningsrådet uttak av Kystad fra grønn strek. Får flertall for dette sammen med Høyre. Epost fra Olsø til Proras Terje/Roger Eriksen der han skriver «1-0 til oss!». Ifølge Olsø var dette en folkelig måte å si at de var fornøyde med at man dermed kunne komme igang med reguleringsprosessen, og avviser at dette viser at han allerede jobbet for Kystad.
 • 7. mai 2015: Ett punkt i avtalen endres: Det står seks boliger per dekar i stedet for sju, i avtalens tredje del. Ifølge Bernt Østhus, Olsø og Eriksen er det selve avtalen som først inngås her. Styreleder i Kystad Bolig, Vegard Wollan, sier at han ikke kjenner til noen forhandlinger etter 7. april.
 • 29. august 2016: Avtalen kanselleres av Østhus/Wollan. Der står det: «Partene er enige om at avtalen inngått den 15.mars 2015 med dette heves, uten videre forbehold». To millioner kroner er allerede utbetalt (1,6 mill, pluss moms).
 • Rune Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon i denne saken, og at han derfor ikke har opplyst om avtalen.
På forsiden nå