Ordføreren varsler opprydding i kommunen:

Vil innføre forbud mot betalt lobbyvirksomhet

- Arbeiderpartiet er med på å innføre et forbud mot betalt lobbyvirksomhet og et register for lobbyvirksomhet. Det sier ordfører Rita Ottervik (Ap).

Ordfører Rita Ottervik sier det skal innføres lobbyregister og forbud mot betalt lobbyvirksomhet i Trondheim kommune.   Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

- Vi støtter det forslaget som Venstre har fremmet. Vi har tidligere gått imot et slikt register for lobbyvirksomhet for folkevalgte, men nå stiller vi oss bak forslaget. Samtidig er vi enige i at betalt lobbyvirksomhet ikke skal forekomme i kommunen, sier Rita Ottervik til Adresseavisen.

LES OGSÅ: - Saken handler ikke om habilitet eller møtedatoer, men om etikk

Ordføreren mener det nå er på tide å gjenopprette tilliten til byens politikere etter at Adresseavisen de siste dagene har publisert flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Staur-partner Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

Les bakgrunn: Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand

- Alt må handle om åpenhet

Ordføreren har i dag gjort det klart at Ap stiller som medforslagsstiller til et privat forslag fra Venstres Erling Moe i bystyrets møte tirsdag. Der foreslås det å lage et register for all lobbyvirksomhet i kommunen og et forbud mot betalt lobbyvirksomhet.

- Alt vi gjør må handle om åpenhet og vi må bidra til å få regler som gir innsyn i all virksomhet, sier Rita Ottervik.

Ottervik støtter også et initiativ fra varaordfører Hilde Opoku (MDG) som åpner for en ny gjennomgang av kommunens etiske retningslinjer.

- Jeg vil nå innkalle alle gruppelederne og bygningsrådets medlemmer for å gjennomgå hvordan vi møter lobbyister i Trondheim kommune. Alle slike møter skal være åpne og føres inn i dette registret som vi skal opprette. Alle partier skal inviteres til alle slike møter, og som hovedregel skal disse foregå her på rådhuset. Det er viktig for oss å slå fast at vi skal høre på utbyggere i slike møter, men at det ikke skal foregå noen form for saksbehandling på slike møter. For Arbeiderpartiet vil jeg understreke at vi i fremtiden ikke skal delta på slike møter alene, men ha med representanter fra andre politiske partier også, sier Ottervik.

Krevende for flere

Ordføreren legger ikke skjul på at nye regler for møter med lobbyister vil være krevende for flere bystyrerepresentanter som arbeider i det private næringslivet, men at man likevel velger å stramme inn regelverket for å gjenreise tilliten til de politiske prosessene i kommunen.

- Vi vil gjerne ha innspill fra byens befolkning om andre regler som er naturlige å innføre også for å unngå at det skal herske tvil om våre roller. I bystyret er det flere representanter som en slik regelendring vil få konsekvenser for, men det er hensynet til åpenhet som er viktigst for oss. Det er drastiske virkemidler vi gjennomfører og som vil få konsekvenser for flere medlemmer i bystyret. Denne endringen vil gjøre det nærmest umulig å ha visse roller i det private næringsliv samtidig som man sitter i bystyret, sier Ottervik.

Utrede saken nærmere

Forslaget om lobbyregister og forbud mot betalt lobbyvirksomhet fremmes i bystyret på tirsdag. Så skal saken sendes til behandling i komiteen. Rita Ottervik mener det er naturlig at rådmannen får i oppdrag å utrede saken nærmere slikt at nytt regelverk kan behandles på neste bystyremøte.

Ordføreren erkjenner overfor Adresseavisen at avsløringene rundt avtalen som Staur har inngått har vært med på å svekke tilliten til hele det politiske miljøet i Trondheim.

- Vi har behov for å understreke at vi skal ha full åpenhet om slike prosesser i kommunen. Denne saken har sådd tvil om tilliten, det er derfor vi gjennomfører en rekke tiltak. Det er helt åpenbart at denne saken bidrar til at folk lurer på hva som foregår, men det er samtidig grunn til å understreke at utbyggeren i denne saken ikke har fått bygd en eneste leilighet på den tomten som er omtalt. Et enstemmig bygningsråd har avvist forespørselen om å bygge ut på dette området, sier Rita Ottervik.

Ap-topp Rune Olsø har tidligere avvist at det ble gjennomført noen møter mellom han og politikere om grønn strek i Kystad-saken.

Kontrollkomiteen i Trondheim

Kontrollkomiteen skal på vegne av bystyret føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen, herunder påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. 

Kontrollkomiteen skal sikre den allmenne tillit til at de kommunale oppgaver blir ivaretatt på en best mulig måte ved å blant annet påse at:

 • Kommunen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med bystyrets vedtak og forutsetninger
 • Kommunens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området
 • Lov- og regelverk etterleves i den kommunale forvaltningen
 • Kommunens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige
 • Resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med bystyrets forutsetninger
 • Kommunens årsregnskap blir revidert på en betryggende måte

Disse sitter i kontrollkomiteen i Trondheim:

 • Rolf Jarle Brøske (H), leder
 • Ellen Reitan (Ap), nestleder
 • Sivert Bjørnstad (FrP)
 • Tone Stav (H)   
 • Nils Nesjan (Ap)

Her kan du lese mer

 

Kilde: Trondheim kommune

Kystad-avtalen
 • 4. mars 2015: Rådmannen foreslår å legge Kystad bak grønn strek (varig vern).
 • 15. mars 2015: Datert, men usignert, avtale om konsulentbistand mellom Staur Holding AS og Kystad Vestre AS/PH Utvikling AS. Ifølge avtalen med en verdi på seks millioner kroner, skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
 • 7. april 2015: Avtalen signeres av daværende styreleder Terje Eriksen på vegne av Kystad. Det er en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen skal foretas av Rune Olsø personlig.
 • 8. april 2015: Ap foreslår i en merknad i bygningsrådet uttak av Kystad fra grønn strek. Får flertall for dette sammen med Høyre. Epost fra Olsø til Proras Terje/Roger Eriksen der han skriver «1-0 til oss!». Ifølge Olsø var dette en folkelig måte å si at de var fornøyde med at man dermed kunne komme igang med reguleringsprosessen, og avviser at dette viser at han allerede jobbet for Kystad.
 • 7. mai 2015: Ett punkt i avtalen endres: Det står seks boliger per dekar i stedet for sju, i avtalens tredje del. Ifølge Bernt Østhus, Olsø og Eriksen er det selve avtalen som først inngås her. Styreleder i Kystad Bolig, Vegard Wollan, sier at han ikke kjenner til noen forhandlinger etter 7. april.
 • 29. august 2016: Avtalen kanselleres av Østhus/Wollan. Der står det: «Partene er enige om at avtalen inngått den 15.mars 2015 med dette heves, uten videre forbehold». To millioner kroner er allerede utbetalt (1,6 mill, pluss moms).
 • Rune Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon i denne saken, og at han derfor ikke har opplyst om avtalen.
På forsiden nå