Kommunen sjekker for mulig lovbrudd i «Kystad-saken»

Rådmannen har bedt kommuneadvokaten vurdere om korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven kan være overtrådt. Det er Rune Olsø glad for.

Leder av kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske (H), vil avvente den juridiske vurderingen for å avgjøre om han skal kalle inn til et ekstraordinært møte i komitéen. 

Saken oppdateres.

Bakgrunnen for dette er Adresseavisens saker om den såkalte «Kystad-avtalen».

LES OGSÅ: Olsøs e-post til Kystad om grønn strek tre uker før bygningsrådet

LES AVTALEN MED KYSTAD HER

De siste dagene har Adresseavisen trykket flere saker om at Staur har inngått en avtale til seks millioner. Ifølge avtalen skal Rune Olsø – som også er bystyrerepresentant og leder av Sør-Trøndelag Ap - bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.

LES OGSÅ: Utbygger betalte to millioner for Ap-toppens bistand

- Rådmannen har bedt kommuneadvokaten om en foreløpig juridisk vurdering. En vurdering av om det er grunn til å frykte at korrupsjonsbestemmelsene i straffeloven kan være overtrådt, skriver rådmannen i en e-post til Adresseavisen.

Olsø: - Svært positiv

- Dette viser at Adressa har skapt en situasjon helt ut av proposjoner. Gitt det grovt uriktige bildet som Adressas omtale har skapt av saken, er jeg svært positiv til at kommuneadvokaten gjør en slik vurdering. Jeg ser frem til at kommuneadvokaten kan legge påstanden død en gang for alle, skriver Rune Olsø i en sms til Adresseavisen.

LES OGSÅ: Ukultur i Adressa

LES OGSÅ: Adresseavisens «ekstreme manipulasjon»

Det er kommuneadvokat Berit Solseth og ytterligere en av kommunens jurister som nå jobber med saken. Dette arbeidet startet for flere dager siden, før bystyremøtet tirsdag. Vurderingen er trolig klar fredag eller mandag. Den vil bli overlatt til kontrollkomiteen når den er klar, og det er opp til dem å følge opp saken dersom konklusjonen er at det eventuelt kan være snakk om lovbrudd.

LES OGSÅ: Olsø trekker seg som lederkandidat

LES OGSÅ: Mevassvik vil ikke sitte med Olsø

Ifølge Wolden er både revisjonsdirektør og kontrollkomiteens leder orientert om saken.

Ba om vurdering. Trondheimsrådmann Morten Wolden viser til at rådmannen har et selvstendig ansvar for at kommunens arbeid drives i samsvar med lover og overordnede instrukser, derfor har han bedt kommuneadvokaten komme med en juridisk betenkning om saken. 

- Rådmannen har et selvstendig ansvar for at kommunens arbeid drives i samsvar med lover og overordnede instrukser. Derfor er det viktig å klarlegge dette, også for å gi lokalsamfunnet nødvendig trygghet til de demokratiske og administrative prosesser, skriver Wolden til Adresseavisen.

Avventer vurderingen

Leder for kommunens kontrollkomité, Høyres Rolf Jarle Brøske, viser til at det er berammet møte i kontrollkomiteen 3. april. Han vurderer fortløpende behovet for å innkalle til et ekstraordinært møte i komiteen. Brøske sier det er helt nødvendig med en juridisk betenkning rundt saken, og at han i første omgang vil avvente denne før han tar stilling til om det blir aktuelt med et ekstraordinært komitémøte.

LES OGSÅ: Tar «Kystad-avtalen» opp i kontrollkomiteen

- Status er at vi har fått en bestilling fra bystyret, etter forslag fra varaordføreren, av en gjennomgang av saken. Jeg har også varslet at jeg vil fremme en sak om Kystad-problematikken. Vi må belyse alle dimensjoner av dette; habilitet, etisk regelverk og om øvrige lover og regler er fulgt, sier Brøske.

Adresseavisen er kjent med at gruppelederne fra alle partiene i bystyret mandag er kalt inn til møte der orientering om Kystad-saken står på planen.

Kystad-avtalen
  • 4. mars 2015: Rådmannen foreslår å legge Kystad bak grønn strek (varig vern).
  • 15. mars 2015: Datert, men usignert, avtale om konsulentbistand mellom Staur Holding AS og Kystad Vestre AS/PH Utvikling AS. Ifølge avtalen med en verdi på seks millioner kroner, skal Staur bistå med reguleringsarbeidet av eiendommene Kystad og Hårstad.
  • 7. april 2015: Avtalen signeres av daværende styreleder Terje Eriksen på vegne av Kystad. Det er en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen skal foretas av Rune Olsø personlig.
  • 8. april 2015: Ap foreslår i en merknad i bygningsrådet uttak av Kystad fra grønn strek. Får flertall for dette sammen med Høyre. Epost fra Olsø til Proras Terje/Roger Eriksen der han skriver «1-0 til oss!». Ifølge Olsø var dette en folkelig måte å si at de var fornøyde med at man dermed kunne komme igang med reguleringsprosessen, og avviser at dette viser at han allerede jobbet for Kystad.
  • 7. mai 2015: Ett punkt i avtalen endres: Det står seks boliger per dekar i stedet for sju, i avtalens tredje del. Ifølge Bernt Østhus, Olsø og Eriksen er det selve avtalen som først inngås her. Styreleder i Kystad Bolig, Vegard Wollan, sier at han ikke kjenner til noen forhandlinger etter 7. april.
  • 29. august 2016: Avtalen kanselleres av Østhus/Wollan. Der står det: «Partene er enige om at avtalen inngått den 15.mars 2015 med dette heves, uten videre forbehold». To millioner kroner er allerede utbetalt (1,6 mill, pluss moms).
  • Rune Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon i denne saken, og at han derfor ikke har opplyst om avtalen.
På forsiden nå