Tror ikke Olsøs søknad om permisjon vil bli godkjent

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) mener Rune Olsø kan kombinere jobben og det å være folkevalgt.

- Det er ingen som ønsker regler som utestenger folk fra næringslivet fra å være folkevalgt, sier Hilde Opoku. 

Saken oppdateres.

Opoku sier at hun ikke tror Arbeiderparti-politikerens permisjonssøknad fra bystyret i Trondheim vil bli godkjent med den begrunnelsen han har nå.

- Den jobben Rune Olsø har kan lett forenes med å være folkevalgt så lenge man holder seg innenfor både habilitetsregler og de etiske retningslinjene. De nye reglene for lobbyforbud og lobbyregister er ennå ikke utformet, men det er ingen som ønsker regler som utestenger folk fra næringslivet fra å være folkevalgt, sier Opoku.

Olsø er partner i Staur, som blant annet driver med eiendomsutvikling i Trondheim. Han søkte permisjon etter at det mandag ble klart at Arbeiderpartiet vil støtte forslaget om et lobbyregister og et forbud mot betalt lobbyvirksomhet for folkevalgte i Trondheim.

Skal behandles

Bystyret skal behandle søknaden til Olsø, og han søker perm «fra det bystyremøtet hvor disse nye reglene vedtas». Et flertall i bystyret må stille seg bak for at søknaden blir godkjent, ifølge Opoku.

- Det kan hende at det er enkeltoppdrag opp mot kommunen som Olsø ikke kan ta, men å jobbe i Staur og å være folkevalgt, er ikke uforenelig, mener Opoku.

Hun viser til at det er veldig strenge krav for å bli fritatt fra et folkeverv. Opoku viser også til en rekke andre folkevalgte som jobber i næringslivet, men som ikke mener de vil bli rammet av de nye reglene, slik Adresseavisen skrev tirsdag.

- Det kommer greit frem i den saken at dette ikke skal føre til noe yrkesforbud. Det er ikke grunnlag for Olsøs permisjonssøknad så lenge han følger normale etiske linjer. Det blir for lettvint at han bare søker permisjon, sier Opoku.

- Til punkt og prikke

I en e-post svarer Rune Olsø slik på varaordførerens uttalelser om hans permisjonssøknad:

«Jeg ser at Opoku mener jeg bør fortsette i bystyret. Jeg har fulgt bystyrets regler til punkt og prikke i denne saken, og jeg kommer til å fortsette å følge reglene når de nå endres. Jeg ser at Opoku tror ansatte alltid kan bestemme selv hvilke oppgaver de skal løse og ikke, men slik er det ikke ute i virkelighetens verden. Opokus påstand om at det å søke om permisjon fra bystyret er «lettvint» for en som har vært medlem av bystyret i 22 år, faller på sin egen urimelighet», skriver Olsø.

Dette er søknaden som Rune Olsø sendte til bystyret mandag 13. mars. 

Dette er søknaden som Rune Olsø sendte til bystyret mandag 13. mars. 

På forsiden nå