Ap: Anmeldelse kan oppfattes som politisk markering

Kontrollkomiteen vedtok med tre mot to stemmer å råde kommunen til å politianmelde saken. Ap's to representanter stemte mot.

Ekstraordinært møte: Komitélerder Rolf Jarle Brøske (H) og Sivert Bjørnstad (Frp) er i bakgrunnen. Foran fra venstre rådmann Morten Wolden, kommuenadvokat Berit S. Solseth og ordfører Rita Ottervik. 

Saken oppdateres.

Ap's Nils Nesjan og Ellen Reitan kjempet mot at kontrollkomiteen skulle gi råd til formannskapet om å anmelde Kystad-saken.

LES OGSÅ: Dette er Kystad-saken i korte trekk - og dens konsekvenser

Begge mente en anmeldelse var unødvendig siden statsadvokaten allerede har signalisert at han vil vurdere saken uavhengig av hva kommunen gjør.

Splittet komité

I forkant av tirsdagens møte i kontrollkomiteen ytret mange et ønske om at vedtaket skulle bli enstemmig. Slik ble det altså ikke. Ordføreren kommenterte rett etter at møtet var hevet:

LES OGSÅ: - Viktig med en avklaring om det er lovstridig

- Jeg forholder meg til at flertallet de ønsker å politianmelde saken. Jeg hadde håpet at man hadde kommet frem til en enstemmig avgjørelse, sier ordfører Rita Ottervik.

Nå kaller hun inn til et formannskapsmøte, det kan bli tidligst om én uke. Det var Ellen Reitan som frontet Aps alternative forslag, som altså ikke innebar å anbefale politianmeldelse.

- Vi er bekymret for at en anmeldelse vil bli oppfattet som en politisk markering, sa Reitan til komiteen før saken ble tatt opp til votering.

LES OGSÅ: Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand

Sivert Bjørnstad (Frp), som fremmet forslaget på vegne av Høyre og Frp, avviste at det har gått politikk i saken. Ottervik ønsker ikke å kommentere Reitans bekymring.

Oppfordrer til anmeldelse.

Etter et lukket møte på bakrommet la Bjørnstad frem tre felles punkter som ble enstemmig vedtatt. Kontrollkomiteen viser her til kommuneadvokatens vurdering av opplysninger som har fremkommet rundt «Kystad-saken» opp mot straffelovens bestemmelser om korrupsjon/påvirkningshandel. Komiteen er enig om at denne rapporten gir grunnlag for å få avklart om loven er brutt.

LES OGSÅ: Professor: - Vanskelig å bevise påvirkningshandel

- Kontrollkomiteen mener det er av stor betydning for legitimiteten til Trondheim kommune og de folkevalgte organ i kommunen at forholdene reist av Kommuneadvokaten blir etterforsket, heter det i ett av punktene.

Komitéleder Brøske argumenterte hardt for politianmeldelse:

- Jeg er blitt enda mer overbevist. Det er klokt av Trondheim kommune at vi tar et aktivt valg. At de problemstillingene som er rundt denne saken blir belyst og at tilliten til Trondheim kommune blir gjenopprettet, sa han.

Ba om råd

Under møtet mandag ba Brøske gjentatte ganger om råd både fra kommuneadvokat Berit Solseth, revisjonsdirektør Per Olav Nilsen og rådmann Morten Wolden.

- Har rådmannen noen råd til oss om hvordan vi bør behandle saken videre, spurte Brøske.

LES OGSÅ OLSØS KOMMENTAR TIL KOMMUNEADVOKATENS JURIDISKE VURDERING: - Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten bidrar til ufunderte spekulasjoner

- Det spørsmålet kom litt brått på og var litt uventet, så jeg har ikke det, svarte Wolden.

Han legger til at det er en naturlig tanke å ha med seg videre at statsadvokaten har sagt at han skal vurdere saken neste uke. Rådmannen mente imidlertid at det vil være naturlig at kontrollkomiteen tar stilling til om det bør anmeldes eller ikke i en innstilling til formannskapet. Heller ikke revisjonsdirektøren eller kommuneadvokaten ville gi konkrete råd i denne saken.

Spørsmål om inkonsekvens

Reitan (Ap) hadde innledningsvis et spørsmål til kommuneadvokaten. Reitan påpekte at det flere steder i rapporten står at det er intensjonen om å påvirke som er det sentrale. Men når det gjelder åpenhet om roller, vektlegger kommuneadvokaten ikke intensjonen (det sto i avtalen at det skulle være åpenhet, journ.anm.).

LES OGSÅ: Dette sier Giske og Støre om Kystad-saken

- Hvorfor er dere inkonsekvente her? ville Reitan vite.

Kommuneadvokaten viser til at det ikke har betydning:

- På ett eller annet tidspunkt blir avtalen inngått, og da er den straffbare handlingen begått. Å ha avtalen i lomma og kun informere om den når man skal påvirke, det er etter min vurdering for sent, sier Solseth.

Ber om revisjon

I tillegg til vedtaket om anmeldelse, ble det også bestilt to separate forvaltningsrevisjoner: Én rundt det etiske regelverk (sendt til bystyret) og én rundt habilitetsregler.

LES INNLEGGET: Ukultur i Adressa

LES KOMMENTAREN: Adresseavisens «ekstreme» manipulasjon

Rune Olsø besvarte ikke våre henvendelser tirsdag kveld. Han har tidligere kommentert saken slik: «Kommuneadvokaten uttalelse bygger på et feilaktig faktum og feil juss. Det er totalt misforstått å holde straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel opp mot en helt ordinær konsulentavtale som bygger på prinsippet om full åpenhet. Og det er kvalifisert ubetryggende å gjøre dette på grunnlag av feilaktige oppslag i mediene med klar slagside mot dem som omtales.»

Kystad-avtalen
  • 4. mars 2015: Rådmannen foreslår å legge Kystad bak grønn strek (varig vern).
  • 15. mars 2015: Datert, men usignert, avtale om konsulentbistand mellom Staur Holding AS og Kystad Vestre AS/PH Utvikling AS. Ifølge avtalen med en verdi på seks millioner kroner, skal Staur bistå med reguleringsarbeidet med eiendommene Kystad og Hårstad.
  • 17.mars 2015: Rune Olsø skriver en epost til Kystads Terje og Roger Eriksen der han ber dem signere avtalen, som han beskriver som rimelig standard.
  • 4. april 2015: Forhandlinger om underpunkter i avtalen. Bernt Østhus har vist Adresseavisen en epost av 4. april som viser at det er denne datoen det legges inn at at Rune Olsø personlig skal følge saken og at Kystad nevnes spesielt med uttak fra grønn strek.
  • 7. april 2015: Avtalen signeres av daværende styreleder Terje Eriksen på vegne av Kystad. Det er en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen skal foretas av Rune Olsø personlig.
  • 8. april 2015: Ap foreslår i en merknad i bygningsrådet uttak av Kystad fra grønn strek. Får flertall for dette sammen med Høyre. Samme dag skriver Rune Olsø en epost til Terje og Roger Eriksen der han referer vedtaket i bygningsrådet og skriver: «Var nok en klok strategi å gjøre det til et spørsmål om ‘alle de inneklemte småområdene’». Olsø har avvist at denne eposten viser at han allerede jobbet med grønn strek-saken for Kystad. Ifølge Olsø mente han her at dette var en klok strategi fra kommuens side.
  • 7. mai 2015: Ett punkt i avtalen endres: Det står seks boliger per dekar i stedet for sju, i avtalens tredje del. Ifølge Bernt Østhus, Olsø og Eriksen er det selve avtalen som først inngås her. Styreleder i Kystad Bolig, Vegard Wollan, sier at han ikke kjenner til noen forhandlinger etter 7. april.
  • 29. august 2016: Avtalen kanselleres av Østhus/Wollan. Der står det: «Partene er enige om at avtalen inngått den 15.mars 2015 med dette heves, uten videre forbehold». To millioner kroner er allerede utbetalt (1,6 mill, pluss moms).
  • 1.november 2016: Kystad og Hårstad ber kommunen om oppstartsmøte for igangsetting av planarbeid. Bygningsrådet avviser dette.
  • Rune Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon i denne saken, og at han derfor ikke har opplyst om avtalen.
På forsiden nå