Adressas politiske redaktør Tone Sofie Aglen om Aps forslag til kontrollkomiteen:

- Det ser litt underlig ut

- Inntrykket de etterlater kan være at Ap er mer opptatt av å holde hånden over sine egne enn å få alle fakta på bordet.

Leder for kontrollkomiteen, Rolf Jarle Brøske (H) (til v.) i diskusjon med Frps Sivert H. Bjørnstad og Aps Ellen Reitan under møtet tirsdag.  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Adresseavisens politiske redaktør, Tone Sofie Aglen, var en av mange som fulgte kontrollkomitemøtet i formannskapssalen tirsdag kveld.

Der fikk hun blant annet se Arbeiderpartiets representanter argumentere mot at kontrollkomiteen bør råde formannskapet til å anmelde Kystad-saken, i sin selvstendige innstilling. De to Ap-representantene ble nedstemt av flertallet, som råder formannskapet til å anmelde.

- Vi er bekymret for at en anmeldelse vil bli oppfattet som en politisk markering, sa Aps Ellen Reitan til komiteen før saken ble tatt opp til votering.

LES OGSÅ: Dette er Kystad-saken i korte trekk - og dens konsekvenser

Splittet kommiteen

En enstemmig komité var enige om tre punkter, blant annet at kommuneadvokatens vurdering av opplysninger som har fremkommet rundt «Kystad-saken» gir grunnlag for å få avklart om loven er brutt. Videre heter det i kontrollkomiteens vedtak: Kontrollkomiteen mener det er av stor betydning for legitimiteten til Trondheim kommune og de folkevalgte organ i kommunen at forholdene reist av kommuneadvokaten blir etterforsket.

LES OGSÅ OLSØS KOMMENTAR TIL KOMMUNEADVOKATENS JURIDISKE VURDERING: - Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten bidrar til ufunderte spekulasjoner

- Hvordan tolker du dette, Tone Sofie Aglen?

- Det ser litt underlig ut, siden Ap sier saken er alvorlig og bør etterforskes, men ikke selv vil bidra aktivt til at saken blir etterforsket. Inntrykket de etterlater kan være at Ap er mer opptatt av å holde hånden over sine egne enn å få alle fakta på bordet, sier Adresseavisens politiske redaktør.

Ble overrasket

- Hvorfor håndterer de det slik?

- Jeg tror det er et uttrykk for at Ap er veldig splittet i denne saken. Jeg tror mange er redde for signaleffekten av at Ap anmelder en av sine egne politikere. Kanskje ønsker de å få dette til å framstå som et politisk spill. Men det tror jeg lett vil slå tilbake på Ap selv, sier Aglen.

LES OGSÅ: - Viktig med en avklaring om det er lovstridig

- Er du overrasket over et slikt utfall?

- Ja, jeg er overrasket fordi jeg trodde at også Ap ønsket et enstemmig vedtak, og uttalelsene fra Rita Ottervik tydet på at Ap så svært alvorlig på saken, sier Aglen.

Vanskelig å spå

Det blir etter alt å dømme opp til formannskapet om kommunen anmelder saken eller ikke. Neste formannskapsmøte i Trondheim skal etter planen avholdes først om fjorten dager. Ordfører Rita Ottervik kunne tirsdag kveld ikke svare på om det var aktuelt med et ekstraordinært formannskapsmøte. Hun sier det uansett ikke vil være mulig før tidligst om en uke.

LES OGSÅ: Professor: - Vanskelig å bevise påvirkningshandel

- Tror du man vil få samme deling i formannskapet når de behandler saken?

- Det er vanskelig å svare på. Jeg tror mye vil skje før den tid. Det vil også være diskusjoner innad i Ap. Det er også uklart hvor samarbeidspartiene vil havne, sier Aglen.

Kystad-avtalen
  • 4. mars 2015: Rådmannen foreslår å legge Kystad bak grønn strek (varig vern).
  • 15. mars 2015: Datert, men usignert, avtale om konsulentbistand mellom Staur Holding AS og Kystad Vestre AS/PH Utvikling AS. Ifølge avtalen med en verdi på seks millioner kroner, skal Staur bistå med reguleringsarbeidet med eiendommene Kystad og Hårstad.
  • 17.mars 2015: Rune Olsø skriver en epost til Kystads Terje og Roger Eriksen der han ber dem signere avtalen, som han beskriver som rimelig standard.
  • 4. april 2015: Forhandlinger om underpunkter i avtalen. Bernt Østhus har vist Adresseavisen en epost av 4. april som viser at det er denne datoen det legges inn at at Rune Olsø personlig skal følge saken og at Kystad nevnes spesielt med uttak fra grønn strek.
  • 7. april 2015: Avtalen signeres av daværende styreleder Terje Eriksen på vegne av Kystad. Det er en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen skal foretas av Rune Olsø personlig.
  • 8. april 2015: Ap foreslår i en merknad i bygningsrådet uttak av Kystad fra grønn strek. Får flertall for dette sammen med Høyre. Samme dag skriver Rune Olsø en epost til Terje og Roger Eriksen der han referer vedtaket i bygningsrådet og skriver: «Var nok en klok strategi å gjøre det til et spørsmål om ‘alle de inneklemte småområdene’». Olsø har avvist at denne eposten viser at han allerede jobbet med grønn strek-saken for Kystad. Ifølge Olsø mente han her at dette var en klok strategi fra kommuens side.
  • 7. mai 2015: Ett punkt i avtalen endres: Det står seks boliger per dekar i stedet for sju, i avtalens tredje del. Ifølge Bernt Østhus, Olsø og Eriksen er det selve avtalen som først inngås her. Styreleder i Kystad Bolig, Vegard Wollan, sier at han ikke kjenner til noen forhandlinger etter 7. april.
  • 29. august 2016: Avtalen kanselleres av Østhus/Wollan. Der står det: «Partene er enige om at avtalen inngått den 15.mars 2015 med dette heves, uten videre forbehold». To millioner kroner er allerede utbetalt (1,6 mill, pluss moms).
  • 1.november 2016: Kystad og Hårstad ber kommunen om oppstartsmøte for igangsetting av planarbeid. Bygningsrådet avviser dette.
  • Rune Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon i denne saken, og at han derfor ikke har opplyst om avtalen.
På forsiden nå