Dette skjer i kontrollkomiteen i dag

Tirsdag ettermiddag skal kontrollkomiteen i Trondheim etter alt å dømme ta stilling til hvorvidt Kystad-saken bør politianmeldes eller ikke.

Kontrollkomiteens leder, Rolf Jarle Brøske, har kalt inn til et ekstraordinært møte i kontrollkomiteen tirsdag. 

Saken oppdateres.

Fredag i forrige uke kom kommuneadvokatens juridiske vurdering av den såkalte Kystad-avtalen.

Kontrollkomiteens leder, Rolf Jarle Brøske, sa allerede da:

- Jeg vil i kontrollkomiteens møte på tirsdag anbefale at kommunen anmelder saken til politiet, sa Brøske.

Adresseavisen har publisert en rekke saker om avtalen mellom Kystad og Staur Holding, der Staur skulle bistå med å regulere grøntområdet Kystad og Hårstad på Byåsen. Totalt to millioner kroner er utbetalt til Staur, der Ap-topp Rune Olsø er rådgiver. Her kan du lese ett sammendrag av saken.

Her kan du følge Kystad-saken fra klokken 17.

Her kan du lese Rune Olsøs kommentar til rapporten.

Flere inviterte

Kommuneadvokaten ved Berit S. Solseth, rådmann Morten Wolden og ordfører Rita Ottervik skal være med på møtet. Revisjonsdirektør Per Olav Nilsen møter også, som vanlig.

Det står to saker på dagsorden:

1) Juridisk betenkning fra kommuneadvokaten tilknyttet Rune Olsøs rolle i «Kystad-saken»

2) Privat forslag – Vurdering av Kystad-avtalen opp mot Trondheim kommunes etiske retningslinjer – fra Hilde Opoku (MDG)

Det er etter alt å dømme kommunerevisjonen som eventuelt vil bli bedt om å se nærmere på om kommunens interne etiske retningslinjer er fulgt, samt lovmessige habilitetsregler.

Rådmannens vurdering

Rådmann Wolden forklarer sin rolle:

- Jeg vil orientere om hvorfor jeg satte i gang en juridisk vurdering av denne saken. Jeg vil også informere om hvordan jeg ser saken per i dag. Så vil kommuneadvokaten gå gjennom sitt notat mer i detalj. Deretter kommer det spørsmål til rådmann og til kommuneadvokaten. Ellers skal ikke vi ha noen rolle, dette er kontrollkomiteens møte, sier Wolden.

- Hvis kontrollkomiteen lander på at de vil anbefale kommunen å politianmelde saken, hvem gjør i så fall det?

- Det kan være formannskap, bystyre eller rådmann. Hva som er mest naturlig i dette tilfellet, er vi usikre på. Det gjør vi en vurdering av nå i forkant, slik at vi vet hva vi skal svare dersom det spørsmålet kommer, sier Wolden.

Ordføreren kommer også

Rita Ottervik svarer kort på hennes rolle i kontrollkomiteen tirsdag:

- Jeg er innkalt av kontrollkomiteen, og jeg har ifølge lover og regler tale- og forslagsrett der, sier Ottervik.

I kontrollkomiteen i Trondheim sitter leder Rolf Jarle Brøske (H), nestleder Ellen Reitan (Ap), Tone Stav (H), Sivert Bjørnstad (FrP) og Nils Nesjan (Ap).

Her kan du lese hele rapporten fra kommuneadvokaten – som er grunnen til at det er kalt inn til ekstraordinært møte i kontrollkomiteen.

Her er kontrakten mellom Kystad Bolig AS/PH Utvikling og Staur holding.

På forsiden nå