Kystad-saken:

- Viktig med en avklaring om det er lovstridig

Krfs Geirmund Lykke sier avklaringene rundt Kystad-saken vil være viktig for politikere i hele Norge.

Diskuterte bak stengt dør. Sps Marte Løvik på vei ut av det lukkede gruppeledermøtet på rådhuset. Til h. Svs Ottar Michalsen.  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Med pressen ventende utenfor på gangen fikk gruppelederne mandag informasjon om status for den såkalte Kystad-saken.

LES OGSÅ: Dette er Kystad-saken i korte trekk - og dens konsekvenser

- Vi fikk ingen ny informasjon om saken, men det var en grei gjennomgang av reglementet som gjelder og de forslagene som er kommet i forbindelse med denne saken, sier Krfs Geirmund Lykke. Han var førstemann som forlot det gruppeledermøtet i Storsalen.

LES OGSÅ: Skulle betale seks millioner for Ap-toppens bistand

Lykke sier det er viktig med en full gjennomgang av saken og problemstillingene den bringer opp. Han sier magefølelsen hans etter å ha lest kommuneadvokatens betenkning, er at det finnes lite presedens på området.

LES OGSÅ OLSØS KOMMENTAR TIL KOMMUNEADVOKATENS JURIDISKE VURDERING: - Jeg er overrasket over at kommuneadvokaten bidrar til ufunderte spekulasjoner

- Det er vanskelig å bedømme jusen. Det er heller ikke vår oppgave som politikere. Derfor er det viktig for å oss med en avklaring om det er lovstridig eller ikke. Det er ikke bare viktig for oss, men for det politiske liv i hele Norge, sier Lykke.

Førstemann ut. Krfs Geirmund Lykke, var førstemann til å forlate det lukkede gruppeledermøtet. Han ser frem til en skikkelig avklaring om det er begått lovbrudd i forbindelse med Kystad-saken. 

 

- Burde vært ryddet opp i for lenge siden

Sps Marte Løvik er enig i at det er viktig å få belyst hele problemstillingen.

LES OGSÅ INNLEGGET: «Kjære politikere, rydd opp i svineriet. Unngå å gjøre dette partipolitisk. Dette er altfor alvorlig til det»

- Jeg leser den juridiske betenkningen som klar, men det er ønskelig at andre enn oss går gjennom den, sier Løvik, som understreker at hun likevel ikke ser noen grunn til å bruke en enkeltsak som dette til å endre hele kommunens etikkreglement for politikerne. Løvik viser til at deler av forslaget er så strengt at det kan innebære delvis yrkesforbud for enkelte.

LES OGSÅ: Dette sier Giske og Støre om Kystad-saken

- Jeg ser ikke at jeg skal trenge å endre mine handlemåter så lenge jeg ikke har gjort noe galt. Men det er viktig med åpenhet. Jeg kan alltid svare ærlig på hvem jeg har møtt, om noen spør, sier Løvik.

Venstres Jon Gunnes sier mandagens gjennomgang av saken var god. Han sier det er greit at det endelig tas tak i problemstillinger som dette, men mener det skjer for sent.

LES OGSÅ: Professor: - Vanskelig å bevise påvirkningshandel

- Hele denne saken kunne og burde vært unngått. Nå har vi hatt flere problematiske saker. Vi har tatt det opp før flere ganger, både i gruppeledermøter og andre sammenhenger. Ap burde tatt tak i dette, sier Gunnes.

Waage borte

I gruppeledermøtet mandag var heller ikke Aps gruppeleder Geir Waage til stede. Ifølge ordfører Rita Ottervik på grunn av de tette båndene mellom ham og Rune Olsø. På spørsmål om saken får andre følger for Aps representasjon fremover, skriver Trønsdal følgende i en sms til Adresseavisen:

LES INNLEGGET: Ukultur i Adressa

LES KOMMENTAREN: Adresseavisens «ekstreme» manipulasjon

- I denne saken er det naturlig at jeg får en større rolle på grunn av vennskapet mellom Waage og Olsø, ellers ikke.

- Det er viktig for alle at saken nå vår videre til avklaring, skriver Trønsdal.

Kystad-avtalen
  • 4. mars 2015: Rådmannen foreslår å legge Kystad bak grønn strek (varig vern).
  • 15. mars 2015: Datert, men usignert, avtale om konsulentbistand mellom Staur Holding AS og Kystad Vestre AS/PH Utvikling AS. Ifølge avtalen med en verdi på seks millioner kroner, skal Staur bistå med reguleringsarbeidet med eiendommene Kystad og Hårstad.
  • 17.mars 2015: Rune Olsø skriver en epost til Kystads Terje og Roger Eriksen der han ber dem signere avtalen, som han beskriver som rimelig standard.
  • 4. april 2015: Forhandlinger om underpunkter i avtalen. Bernt Østhus har vist Adresseavisen en epost av 4. april som viser at det er denne datoen det legges inn at at Rune Olsø personlig skal følge saken og at Kystad nevnes spesielt med uttak fra grønn strek.
  • 7. april 2015: Avtalen signeres av daværende styreleder Terje Eriksen på vegne av Kystad. Det er en «uttrykkelig forutsetning» at leveransen skal foretas av Rune Olsø personlig.
  • 8. april 2015: Ap foreslår i en merknad i bygningsrådet uttak av Kystad fra grønn strek. Får flertall for dette sammen med Høyre. Samme dag skriver Rune Olsø en epost til Terje og Roger Eriksen der han referer vedtaket i bygningsrådet og skriver: «Var nok en klok strategi å gjøre det til et spørsmål om ‘alle de inneklemte småområdene’». Olsø har avvist at denne eposten viser at han allerede jobbet med grønn strek-saken for Kystad. Ifølge Olsø mente han her at dette var en klok strategi fra kommuens side.
  • 7. mai 2015: Ett punkt i avtalen endres: Det står seks boliger per dekar i stedet for sju, i avtalens tredje del. Ifølge Bernt Østhus, Olsø og Eriksen er det selve avtalen som først inngås her. Styreleder i Kystad Bolig, Vegard Wollan, sier at han ikke kjenner til noen forhandlinger etter 7. april.
  • 29. august 2016: Avtalen kanselleres av Østhus/Wollan. Der står det: «Partene er enige om at avtalen inngått den 15.mars 2015 med dette heves, uten videre forbehold». To millioner kroner er allerede utbetalt (1,6 mill, pluss moms).
  • 1.november 2016: Kystad og Hårstad ber kommunen om oppstartsmøte for igangsetting av planarbeid. Bygningsrådet avviser dette.
  • Rune Olsø sier han aldri har hatt møter med politikere eller administrasjon i denne saken, og at han derfor ikke har opplyst om avtalen.
På forsiden nå