Går mot flertall for anmeldelse i Kystad-saken

Et flertall i formannskapet i Trondheim vil trolig gå inn for politianmeldelse i Kystad-saken.

I kontrollkomiteen: Saken ble behandlet tirsdag kveld i kontrollkomiteen. Nå viser Adresseavisens ringerunde at det går mot flertall i formannskapet for anmeldelse. 

Saken oppdateres.

Det viser Adresseavisens ringerunde til medlemmene i formannskapet onsdag formiddag. Varaordfører Hilde Opoku (MDG), Elin Marie Andreassen (Frp), Jon Gunnes (V), vararepresentant Marte Løvik (Sp), Geirmund Lykke (KrF), Ottar Michelsen (SV), Ingrid Skjøtskift (H) og Berit Tiller (H) ønsker at formannskapet støtter innstillingen fra kontrollkomiteen om at kommunen på eget initiativ skal anmelde saken til politiet.

Dermed er det per nå flertall i formannskapet for at kommunen anmelder saken.

Les også: Dette er Kystad-saken i korte trekk - og dens konsekvenser

Flertall også uten stemmer fra Ap

Det er 11 representanter i formannskapet i Trondheim. Høyres to medlemmer sammen med MDG, Frp, SV, V, Sp og KrF utgjør et flertall uansett hva de andre medlemmene måtte mene om saken.

Bakgrunnen for at saken snart kommer opp i formannskapet, er et vedtak i kontrollkomiteen tirsdag kveld. Der gikk et flertall i komiteen inn for å anbefale formannskapet å politianmelde saken. Arbeiderpartiets to medlemmer av kontrollkomiteen gikk imidlertid imot anbefalingen.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) har så langt ikke flagget hva hun selv mener, bortsett fra at hun hadde håpet på enstemmighet rundt dette.

Les Olsøs kommentar til kommuneadokatens rapport: - Jeg er overrasket

Håper på enstemmighet

Varaordfører Hilde Opoku (MDG) sier hun håper et samlet formannskap stiller seg på samme linje som flertallet i kontrollkomiteen.

- Slik situasjonen har utviklet seg, er det viktig at det politiske miljøet står samlet bak å anmelde denne saken. Jeg vil ikke ta stilling til skyldspørsmålet, men etter at kommuneadvokaten har gitt en så klar uttalelse i saken, må vi følge opp. Alle parter er tjent med at vi nå går til anmeldelse for å komme til bunns, og komme oss videre, sier Opoku.

Senterpartiets Marte Løvik, som møter i formannskapet når Aps gruppeleder Geir Waage har meldt seg inhabil i saken, tar et lite forbehold om at hun vil se saken før hun tar endelig stilling til spørsmålet om anmeldelse. Men hun har som grunnholdning at dette er en sak politiet må etterforske.

- Jeg har sagt før at vi har et behov for at dette blir sett på av en tredjepart, og jeg ser ikke hvem det er om det ikke er politi eller påtalemyndighet. Det er den beste for saken, også for Rune Olsø. Jeg har ikke kompetanse til å vurdere dette, det har heller ikke kommunerevisjonen. Det er det andre som har. Jeg vil ikke kaste noe dom over hva som har skjedd, før noen som kan jussen i dette har sett på det, sier Løvik.

Nødvendig å anmelde

Venstres Jon Gunnes sier en anmeldelse er nødvendig for å få en vurdering rundt de lovparagrafene kommuneadvokaten har vist til i sitt notat. Berit Tiller (H) er av samme oppfatning, og det gjelder også KrFs Geirmund Lykke.

- Jeg mener vi skal etterkomme kontrollkomiteens sitt råd. Jeg legger vekt på at når kommuneadvokaten er så tydelig at man ikke kan utelukke at straffelovens bestemmelser er overtrådt, så har vi et selvstendig ansvar å sørge for at noen etterforsker som har flere muligheter enn det revisjon, kommunen og politikerne har adgang til. Vi må få en avklaring om denne typen avtaler er innenfor eller ikke. Det tror jeg har allmenn interesse for det politiske arbeidet i sin alminnelighet, sier Lykke.

Han mener kommunen har et selvstendig ansvar for å ta eget ansvar når saken er så uoversiktlig som det er.

Også SVs Ottar Michelsen har kommet til at det nå er riktig å anmelde saken på bakgrunn av kommuneadvokatens notat om saken.

Ekstraordinært møte

Høyres gruppeleder, Ingrid Skjøtskift, forventer at ordføreren snarest innkaller formannskapet til et ekstraordinært møte for å behandle saken.

- Ut fra det kontrollkomiteen har vedtatt forventer jeg at det raskt innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte. Alle er tjent med at fakta kommer på bordet. Kommueadvokatens rapport viser at det er nødvendig å få avklart om det har skjedd lovbrudd. Det vil vi få avklart gjennom en anmeldelse. Kommunen må selv gjøre en selvstendig vurdering hvordan saken skal følges opp, vi kan ikke forholde oss passive i en slik situasjon gjennom bare vente på statsadvokaten, sier Skjøtskift.

Arbeiderpartiet har innkalt til ekstraordinært gruppemøte senere i dag. Der vil de ta stilling til hvordan partiet skal forholde seg til spørsmålet om politianmeldelse.

Anmeldelse endrer ingen ting

Førstestatsadvokat Bjørn Kristian Soknes sier kontrollkomiteens behandling - og formannskapets eventuelle vedtak - ikke endrer på noen ting når det gjelder hans vurdering i saken:

- Det som kommer eller ikke kommer fra kommunen, påvirker ikke tidspunktet for min vurdering. Jeg trenger den tiden jeg har satt, sier Soknes.

Han håper å ha konkludert i neste uke.

På forsiden nå