Dårlige veier i Midt-Norge:

Har mottatt over 22 000 meldinger om feil på vei

35 ansatte i Trondheim bydrift kjemper mot etterslepet på veiene.

Slik har det sett ut ved brua over E6 på Moholt i vinter. Trondheim bydrift får daglig inn flere meldinger om feil på veinettet. 

Saken oppdateres.

- Vi har rutiner knyttet til at meldinger blir fulgt opp, og sånn sett fungerer systemet innmari bra, sier avdelingsleder Randi Sesseng Aas i Trondheim bydrift.

Hjelp oss å finne Midt-Norges dårligste veier her

Adresseavisen skrev om Trondheim kommunes meld inn feil-tjeneste noen måneder etter at den ble lansert i 2012.

Randi Sesseng Aas er avdelingsleder i Trondheim bydrift. 

Innbyggerne benyttet seg straks av den nettbaserte tjenesten, og i løpet av de første 100 dagene kom det inn 555 meldinger om feil på veinettet.

Nesten fem år etter lanseringen er antallet meldinger oppe i 22 626, med 4730 meldinger i fjor (se statistikk lenger ned).

- Antall meldinger i 2016 er omtrent på samme nivå som snittet per år siden systemet ble innført. Jeg tenker det er et høyt antall meldinger, men samtidig vitner dette om engasjerte kunder, sier Aas.

- Stort etterslep

I 2012 var det 35 ansatte ved Trondheims tre driftsstasjoner. Driftslederne var nødt til å prioritere, og etterslepet ble etter hvert stort.

- Forventningene til veiområdet innenfor bydrift er større enn hva vi greier å ta unna av henvendelser, sa daværende bydriftssjef Svein Ekle.

Adresseavisen var med Trondheim bydrift på jobb sommeren 2012. 

I 2017 er antall ansatte ved driftsstasjonene det samme, og etterslepet beskrives fortsatt som stort.

- Etterslepet på norske veier er en kjent sak. Det er slik i hele kommunenorge at etterslepet og behovet for vedlikehold er stort. Sånn sett er Trondheim likestilt med de andre, samtidig som vi prøver å ha bedre systemer slik at vi får fulgt opp bedre enn før, sier Aas.Klart flest om vinteren

Den kartbaserte meld inn feil-tjenesten fungerer slik at brukerne stedfester hvor en vei trenger forbedring eller hvor det er feil på vann- og avløp.

- Dette er meldinger som ikke trenger saksbehandling, men som går på enkel drift. Vi får meldinger fra publikum, kundeservice og de som jobber med drift, sier kommunikasjonskonsulent Merete Mauland.

Slik ser den fem år gamle tjenesten ut på Trondheim kommunes nettsider. 

Meldingene omhandler som regel hull i vei, dårlig asfalt, manglende brøyting eller veier som trenger strøing. Statistikken til bydrift viser at det kommer inn klart flest meldinger i vintermånedene.

- At vi får flest henvendelser i vintermånedene, henger nok sammen med at været og dermed føreforholdene er mer utfordrende om vinteren, både for kundene og for oss, sier avdelingsleder Aas, og trekker frem grusveier som eksempel.

- I år har det vært teleløsning flere ganger i vinter, og det er krevende å holde grusveiene i orden når været varierer mellom vått og frost.

LES OGSÅ: - Kan komme tre minutter raskere til Munkvoll

Til tross for svært mange meldinger om dårlige veier, setter hun pris på engasjementet. Bydrift sjekker også tilfredsheten blant brukerne gjennom to årlige kundeundersøkelser.

- Når vi ser på kundetilfredsheten over disse årene, er den stigende, noe som forteller at kundene våre stort sett er fornøyde med våre tjenester.

På forsiden nå