Uaktuelt at staten tar over Klemenskirke-tomten

Å overta Klemenskirke-tomten og anlegge et nasjonalt museum er ikke aktuelt, sier riksantikvar Jørn Holme.

Statlig overtakelse uaktuelt: - Det var utbyggers tiltak som gjorde at ruinen ble funnet, og det blir en god løsning at staten sikrer anlegget i forbindelse med Ivar Kotengs utbygging, mener riksantikvar Jørn Holme. 

Torsdag var han på utgravningsområdet i Trondheim sammen med en rekke representanter fra Klima- og miljødepartementet, NIKU og Riksantikvaren. Også tomteeier Ivar Koteng dukket opp.