Rekordsøkning til NTNU, men jentene svikter teknologi og guttene helse

Selv om interessen for NTNU aldri har vært større, søker færre jenter seg til teknologifagene og færre gutter til helsefagene.

Prorektor Berit Kjeldstad ved NTNU mener man må jobbe hardt og jevnt i årene fremover for å få flere gutter til å søke på sykepleierutdanningen - og flere jenter til teknologifagene. 

Saken oppdateres.

Dette bekymrer ledelsen ved NTNU.

- Jeg synes det er skuffende at det skal være så vanskelig å rekruttere flere jenter til en del teknologistudier, ser prorektor Berit Kjeldstad.

- Det er spesielt de treårige ingeniørutdanningene vi må jobbe mye mer med for å rekruttere jenter. Vi har mange tiltak allerede, men vi må gå enda dypere i å forstå denne ubalansen. Når det gjelder helsefag er det en nasjonal oppgave å motive gutter til å søke helsefag, mener Kjeldstad.

LES OGSÅ: Skal løfte frem realfagene

Realfagene styrker posisjonen

I dag ble søkertallene til Samordna opptak offentliggjort. De viser at NTNU er et av landets mest populære utdanningsinstitusjoner, og at interessen bare øker.

- Ambisjonen er at vi skal være den mest interessante utdanningsinstitusjonen i Norge på de fleste studier, spesielt innen vår hovedprofil teknologi, sier Kjeldstad.

Nær 23 000 søkere har NTNU som førstevalg. Det er 17 prosent av alle landets 135 600 søkere. Totalt har knapt 49 000 – mer enn hver tredje studiesøker – NTNU som ett av flere valg.

NTNU har en økning på hele 10,4 prosent innenfor realfag. Norge sett under ett går søkertallene ned med 0,4 prosent.

- Det er positivt å se at realfagene styrker sin posisjon hos oss, sier prorektor Berit Kjeldstad, og tror dette skyldes gode rekrutteringstiltak generelt.

Bekymret for yrkesfagene

NTNU hadde en spesielt stor økning i fjor, noe som delvis ble forklart som en effekt av fusjonen mellom NTNU og høgskolene i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Søkertallene er fremdeles stabilt gode, med en økning på én prosent.

- NTNU ser fortsatt en god søkning til lærerutdanningene, med omtrent samme tall som i fjor. Det er spesielt gledelig at flere ønsker å bli grunnskolelærere for elever fra 1. til 7. trinn. Vi ser også en svak økning til lektorprogrammene, sier Kjeldstad.

Men hun er bekymret for yrkesfagutdanningen.

- Det er krevende at søkning til yrkesfaglærer-utdanningen går ned. Det er en meget viktig lærerutdanning. Vi hadde også ønsket større søkning til grunnskolelærere fra 5. til 10. trinn, sier prorektor Kjeldstad.

LES OGSÅ: – NTNU-campus må bli årets store sak i valgkampen

Trekker til kortere utdanningsløp

Språkfagene har hatt en nedadgående trend over flere år. Det har bekymret prorektor Kjeldstad. Men i år er dette snudd til en gledelig økning ved NTNU på hele 27 prosent.

I år som i fjor er det flere søkere som trekker til kortere utdanningsløp.

For ingeniørstudiene ved NTNU i Gjøvik er det 20 prosent økning fra i fjor, 18 prosent opp total for campus Gjøvik. Et godt studiemiljø kombinert med gode og populære studier over tid er noe av forklaringen. I tillegg til ingeniørstudiene har Gjøvik har i stor grad satset på informasjonsteknologi og helsefag, og opplever stor interesse for fleksible utdanninger.

Les også: Trenger flere mestere enn mastere

Færre vil bli sivilingeniør

Søkningen til de klassiske 5-årige sivilingeniørprogrammene går samlet sett noe ned. Denne trenden er registrert over noen år.

- Det er bekymringsfullt at færre ungdommer søker disse studiene. Landet trenger ingeniører innen tradisjonelle teknologiområder. Reduksjonen er ikke dramatisk i år, men sett over tid er det påfallende og vi følger utviklingen nøye, sier Berit Kjeldstad, prorektor for utdanning ved NTNU.

Likevel er søkertallene fremdeles høye for alle studieprogram, unntatt innenfor petroleumsteknologi. Innen teknologifagene ser søkerne ut til å trekke til tilbud innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi istedenfor de klassiske ingeniørløpene.

Helsefagene står sterkt

Tallene fra Samordna opptak viser at Nord universitet har den største økningen i førsteprioritetssøkere blant universitetene i landet, med 14,7 prosent. Hele 5301 søkere har Nord universitet som sitt førstevalg til 3035 studieplasser. I 2016 var det til sammenligning 4642 førsteprioritetssøkere til Nord universitet

- Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet. Dette viser at vi har attraktive utdanninger og gode fagmiljøer, sier rektor Bjørn Olsen.

Tendensen med sterk økning i søkningen til helsefagene sykepleier, vernepleier og farmasi fortsetter. Økningen i interessen for de blå-grønne fagene fortsetter også, og både havbruksdrift og ledelse, husdyrvelferd og i særstilling dyrepleie er svært populært blant søkerne til Nord universitet.

Les også: Nord universitet får tid til å omstille seg

Les også: Vil at "lærer" blir en beskyttet tittel

Færre vil ta lærerutdanning i Levanger

Innenfor lærerfagene er bildet nyansert. På landsbasis går søkningen til grunnskolelærerutdanningene noe ned, bildet ved Nord universitet viser totalt en stabil søkning fra 2016–2017. Men i Levanger er det færre søkere enn tidligere.

- Alt i alt er jeg godt fornøyd med søkertallene til lærerutdanningene, det første året hvor vi kun rekrutterer til den femårige masterutdanningen. Det er utrolig viktig for utviklingen av kompetanse i hele samfunnet at vi klarer å rekruttere nok lærere, og vi ved Nord universitet skal satse tungt på disse studiene også fremover, sier rektor Bjørn Olsen.

- Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet, sier rektor Bjørn Olsen. 

- Jeg er svært glad for den solide økningen i antallet studenter som ønsker seg til Nord universitet, sier rektor Bjørn Olsen. 

Det er færre søkere enn tidligere til lærerutdanningen ved Nord universitet i Levanger. Men for resten av campusene er alt bare fryd og gammen. 

Det er færre søkere enn tidligere til lærerutdanningen ved Nord universitet i Levanger. Men for resten av campusene er alt bare fryd og gammen. 

På forsiden nå