Slik gjorde vi det

Slik innhentet vi prisene i Adresseavisens pristest av dekkhotell i Trondheim.

Saken oppdateres.

Vi fant frem til tjenestetilbydere av dekkhotell i Trondheim kommune igjennom søk på nett. Vi tar forbehold om at det kan finnes tjenestetilbydere av dekkhotell i Trondheim som vi ikke fant da vi søkte.

Flere av tjenestetilbyderne oppgir at de ikke har kapasitet til å ta imot nye dekkhotellkunder, eller at deres tjenester er forbeholdt folk med spesielle bilmerker. Disse tjenestetilbyderne er ikke med i vår oversikt.

Tjenestetilbyderne i vår oversikt oppgir at de har ledig kapasitet og at de ikke er forbeholdt spesielle bilmerker.

Vi har bedt om pris på følgende:

«Et dekkskift og påfølgende lagring av dekk i et halvt år for en personbil»

Vi har presisert at dekkskiftet skal foregå denne våren ved at det legges om fra vinterdekk til sommerdekk, og at vinterdekkene så skal lagres i et halvt år eller en sesong etter dette.

Noen av tjenestetilbyderne påpekte at kundene deres som regel kjøper dekkhotell i en lengre periode enn det vi etterspurte. Noen av tjenestetilbyderne påpekte at de vanligvis tar betalt etterskuddsvis for lagring av dekk sammen med ny omlegging. For å kunne sammenligne prisene på en mest mulig presis og rettferdig måte valgte vi imidlertid å definere et minimumsbehov som var likt for alle.

Flere av tjenestetilbyderne sier de har egne priser for SUV og større kjøretøyer.

Vianors pris gjelder for hjulstørrelse 15 og 16 tommer.

Dekk 1s pris gjelder for hjulstørrelse 15 tommer og mindre.

K2000 dekksenter og bilpleies pris gjelder hulstørrelse fra 13 til og med 15 tommer.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå