Politikerne snur:

Taxi får fortsatt kjøre i kollektivfelt, elbil og sykkel skal utredes

Politikerne gjør helomvending i forbudet mot taxi i kollektivfeltet i sentrum etter at superbussen blir innført i Trondheim i august i 2019.

I dagens forslag til vedtak ber bystyret rådmannen avklare om elbiler kan bruke kollektivfeltene i Kollektivbuen (sentrum med omegn) etter at superbussen er satt i drift.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Vedtaket om at «Kollektivfeltene i Kollektivbuen skal forbeholdes buss i rute» ble gjort i både bystyret og i fylkestinget i Sør-Trøndelag i juni i fjor, under behandlingen av «Kollektivplanlegging fremtidig rutestruktur 2019-2029».

LES OGSÅ: Ap-landsmøtet: Vil gi 560 nye millioner til superbuss i Trondheim

Les også: Superbussprosjektet kan bli flere hundre millioner kroner rimeligere

Opphever taxiforbudet

Under dagens møte i bystyret legger miljøpakkekameratene (alle partier minus Fremskrittspartiet og Rødt) fram et forslag om å oppheve taxiforbudet. Vedtaket er en del av behandlingen av to ulike superbussaker.

Flertallet i bystyret ønsker også å sette døra på gløtt for at ytterligere en gruppe som opprinnelig skulle utestenges fra kollektivfeltet, kan få muligheten til å fortsette å kjøre der som før.

LES OGSÅ: Ap-landsmøtet:Vil gi 560 nye millioner til superbuss i Trondheim

Les også: Superbussprosjektet kan bli flere hundre millioner kroner rimeligere

Skal utrede elbil og sykkel i kollektivfeltet

I dagens forslag til vedtak ber bystyret rådmannen avklare om elbiler kan bruke kollektivfeltene i Kollektivbuen (sentrum med omegn) etter at superbussen er satt i drift.

Det heter i forslaget at «rådmannen bes gå i dialog med Statens vegvesen og AtB og redegjøre for formannskapet hvilke tiltak som kan gjennomføres, lengde på eventuelle midlertidige ordninger og ikke minst hvor store forsinkelser det blir for buss i rute hvis flere trafikkgrupper skal bruke kollektivfeltene. Bystyret opprettholder dagens tilgang til kollektivfeltene inntil dette er avklart.»

Samtidig skal det gjøres en tilsvarende vurdering for bruk av sykkel i kollektivfelt.

Politikerne ber også om at «sikkerheten til syklister må vektlegges når det etableres kantstopp i kollektivfelt som også er viktige sykkeltraseer, som for eksempel Byåsveien. Trygge sykkeltraseer må planlegges parallelt med slike kantstopp.»

LES OGSÅ: Debatt: Det bekymrer oss at superbuss-alternativet vi sjåfører vurderte som det dårligste kan bli valgt

LES OGSÅ: Framskynder startdatoen for superbuss med 17 dager

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå