Vant frem med styrket norskopplæring

KrF i Sør-Trøndelag vant frem med forslag som styrker minoritetsforeldres rett til språkopplæring.

Fornøyd. KrFU-leder i Sør-Trøndelag, Marius Andresen, sier vedtaket sikrer en modernisert kontantstøtte og fortsatt valgfrihet til familiene.  Foto: FRANK CADAMARTERI

Saken oppdateres.

Forslaget fastslår at minoritetsforeldre som mottar kontantstøtte, «skal få» norskopplæring, der det legges til rette for barnepass, uten at de straffes ved å få trekk i kontantstøtten.

LES POLITISK REDAKTØR TONE SOFIE AGLENS KOMMENTAR:

KrF jakter på verdier som vinner

- Jeg er veldig fornøyd med vedtaket og formuleringene som nå ligger i programmet. Den sikrer en modernisert kontantstøtte og fortsatt valgfrihet til familiene, sier Marius Andresen, leder for KrFs ungdomsparti (KrFU) i Sør-Trøndelag.

Skrotet turbo-versjon

Landsmøtet skrotet imidlertid det omstridte forslaget om å innføre en «turbo-kontantstøtte», der foreldre kan få utbetalt dobbelt så mye i måneden – 15.000 kroner – dersom de tar ut hele støtten i løpet av seks måneder.

Diskuterte med Lysbakken

Andresen, som selv jobber i NAV, fortalte fra talerstolen om et møte med Audun Lysbakken, der de hadde snakket om at kontantstøtten kunne hindre aktivitet blant minoritetsfamilier slik den er i dag.

LES OGSÅ: Suksess i Trondheim åpner for nasjonalt KrF-Ap-samarbeid

- Jeg er for valgfrihet for familiene, og jeg er for kontantstøtten, men jeg er også enig i at vi ikke kan ta lett på utfordringene med at en del minoritetsspråklige blir isolert fra samfunnet, og at kontantstøtten til dels har gjort dette mer krevende. Derfor er jeg nå glad for at vi ønsker å få inn språkopplæring for mottakere av kontantstøtte der hvor det er behov, men jeg ønsker at vi kan være enda tydeligere, sa Andresen fra talerstolen i sitt innlegg.

KrFU-leder i Sør-Trøndelag, Marius Andresen, sammen med leder for KrFs gruppe i fylkesting, Karin Bjørkhaug.  Foto: FRANK CADAMARTERI

 

- Nyttig for samfunnet

Han argumenterte for at barnepass uten trekk i støtten bør være et krav fordi det vil være til beste for samfunnet.

Endringsforslaget fikk bred tilslutning på landsmøtet. Bare sju personer stemte mot det.

LES OGSÅ: John Arne Riise i full ordkrig: - Jeg er ingen Judas, men det er KrF ...

- Endringen er viktig fordi vi har sett at for en del personer så er språk til hinder for samfunnslivet, og ved å presisere språkopplæringen som et krav for de som trenger det får en både valgfrihet til familien, men også økt mulighet for deltakelse i samfunnslivet, sier Andresen.

KrFs familiepolitikk

KrF gjorde flere vedtak om familiepolitikk under landsmøtet fredag. Her er de viktigste vedtakene:

 • Barnetrygden skal økes betydelig for alle, men skattlegges slik at de med lavest inntekt (og lavest skatteprosent) sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt. (90 mot 82 stemmer.)
 • Gi småbarnsforeldre som i dag har en fulltidsstilling en lovfestet rett til midlertidig å gå ned til 80 prosent stilling. (93 mot 78 stemmer)
 • Utvide kontantstøtten fra 11 til 14 måneder
 • Ha en femtrinnet kontantstøtte (100-80-60-40-20 %) i stedet for dagens totrinnede støtte (100-50 %). Én dag i barnehage skal føre til én dags trekk i kontantstøtte.
 • Minoritetsforeldre uten tilstrekkelige norskkunnskaper skal få norskopplæring når de mottar kontantstøtte. I forbindelse med norskopplæringen skal det legges til rette for barnepass uten trekk i kontantstøtten.
 • Fosterhjem må kunne benytte kontantstøtte.
 • Foreldrepermisjonen økes med 4 uker, og kvotene til mor og far økes til 14 uker for hver.
 • Engangsstønaden erstattes av et minimum av foreldrepenger på 2 G.
 • Adopsjonsstønaden økes til 2 G.
 • Utvidet foreldrepermisjon for foreldre som får tvillinger eller flerlinger og sikre at foreldrene kan være hjemme samtidig lenger enn i dag.
 • En storsatsing på familieveiledning, parterapi, samlivskurs og andre tiltak som kan hjelpe familier å fungere bedre sammen.
 • Kilde: NTB
På forsiden nå