KrF-landsmøtet i Trondheim:

Her er de ti viktigste vedtakene fra KrF-landsmøtet

Den ene saken etter den andre splittet landsmøtet omtrent på midten.

Helt på hjemmebane. KrF-leder Knut Arild Hareide hylles av landsmøtet. Til v. KrFU-leder Ida Lindtveit.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

- Nå har vi et program som inneholder verdier som varer, verdier som varmer, sa partileder Knut Arild Hareide da han avsluttet landsmøtet på Scandic Nidelven i Trondheim søndag.

LES OGSÅ: Hareide nekter å peke ut politisk hovedfiende

Her er de viktigste vedtakene fra møtet

1. Barnetrygden skal økes og skattlegges

Saken går rett inn i kjerneverdiene til KrF, som ønsker å profilere seg som «familipartiet» fremfor noen andre. Barnetrygden økes betydelig for alle, men skattlegges slik at de med lavest inntekt (og lavest skatteprosent) sitter igjen med mest barnetrygd etter skatt. Avstemmingen splittet nesten landsmøtet på midten. Vedtaket ble fattet med 90 mot 82 stemmer. KrFs stortingsgruppeforeslo å beholde barnetrygden som en universell ordning, og stemte mot skattlegging.

LES OGSÅ: Skattlegging av barnetrygd splittet KrF-landsmøtet

2. Kontantstøtten utvides og skal kunne graderes

Kontantstøtten har vært av kjernesakene til KrF. Landsmøtet vedtok at ordningen skal utvides fra 11 til 14 måneder. De vedtok også en femtrinnsordning, med 100 prosent, 80 prosent, 60 prosent, 40 prosent og 20 prosent utbetaling, istedenfor dagens ordning med bare to trinn, 100 prosent eller 50 prosent. Tanken er nå at én dag i barnehage skal føre til én dags trekk i kontantstøtte. Sør-Trøndelag fikk vedtatt sitt forslag om at minoritetsforeldre uten gode nok norskkunnskaper skal få norskopplæring når de mottar kontantstøtte. I forbindelse med norskopplæringen skal det legges til rette for barnepass uten trekk i kontantstøtten.

Ledertrioen. Partileder Knut Arild Hardeide sier signalene fra landsmøtet er at partiet må jobbe for å stoppe sentralisering. Her flankert av 2. nestleder Kjell Ingolf Ropstad (til v.) og 1. nestleder Olaug V. Bollestad. 

 

3. Mer fri til småbarnsforeldre

KrF vil øke foreldrepermisjonen med 4 uker, slik at kvotene til mor og far økes til 14 uker for hver. Partiet vil også gi småbarnsforeldre som i dag har fulltidsstilling en lovfestet rett til midlertidig å gå ned til 80 prosent stilling. Dette ble vedtatt med 93 mot 78 stemmer.

4. Legge ned helseforetak og la staten overta

KrF vil legge ned de regionale helseforetakene og overføre styringen av de lokale helseforetakene og sykehusene til helseministeren. Saken skapte en voldsom debatt med stort engasjement. Det lå hele fire ulike alternative forslag, og vedtaket ble fattet med 89 mot 84 stemmer.

Førstekandidat på KrFs stortingsliste i Nord-Trøndelag Åste Marie Lande Lindau, er en av dem som synes det er helt riktig å kutte de regionale helseforetakene.

5. Innføre en nasjonal lærer-norm.

Partiet vil innføre nasjonal norm for lærertetthet i grunnskolen. Maksimalt skal det være 15 elever per lærer i 1.–4. klassetrinn og maksimalt 20 elever per lærer i 5.–10. klassetrinn. Dette skal skje gjennom en fireårig opptrappingsplan. Hareide sa etter møtet til pressen at dette kan være det som må til for å komme i mål. Partiet vedtok også at de vil jobbe for å lovfeste en mentorordning for nyutdannede lærere.


6. Fraværsgrensen i videregående skole skal mykes opp

Dagens fraværsgrense i videregående skole skal endres og gjøres mindre rigid. Dette skal skje sammen med et yrkesfagløft i videregående skole der også elever uten tilstrekkelig faglig grunnlag etter ungdomsskolen kan tilbys et alternativt løp med et forberedende år i skolen, eller fagene fordelt på et år ekstra.

LES POLITISK REDAKTØR TONE SOFIE AGLENS KOMMENTAR:

KrF jakter på verdier som vinner

7. Fjerne muligheten til å gi midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige asylsøkere

KrFs landsmøte vil lovfeste hva slags omsorg enslige mindreårige asylsøkere skal ha. Møtet vedtok også et eget punkt om at barns beste skal ligge til grunn for avgjørelser som berører barn i asylpolitikken. Og vil forplikte Norge til å ta imot langt flere asylsøkere fra Hellas og Italia gjennom EUs relokaliseringsprogram.

LES OGSÅ: Hun er Trøndelags nye stemme i KrFs styre

8. Mer penger til forsvar og flere soldater i Heimevernet

Heimevernets bemanning og områdestruktur skal opprettholdes og helst styrkes, ikke reduseres, slik stortingsflertallet har vedtatt. KrF vil også opprettholde alle HV-distriktene og Sjøheimevernet. I litt vage formuleringer heter det også at bevilgningene til forsvarsbudsjettet gradvis skal økes til 2 prosent av BNP.

9. Omkamp om Andøya flystasjon og flyttingen av Luftforsvarets skolesenter til Værnes.

KrF vil ha ny vurdering av nedleggelsene av Andøya flystasjon og nedleggelsen av Kjevik. Det siste skjer i forbindelse med flytting av flere av Luftforsvarets utdanninger til Værnes. Vurderingen skal skje til høsten basert på oppdaterte kostnadsberegninger.

Her kan du lese mer om at KrF vil styrke Heimevernet, men åpner for omkamp for flytting av flere av Luftforsvarets utdanninger fra Kjevik til Værnes.

10. Videreføre kommunereformen og lokke kommunene med penger

KrF-landsmøtet vedtok å videreføre de økonomiske insentivene for kommunereformen i neste periode slik at kommuner, som ikke kom i havn med frivillige prosesser, skal kunne gjøre det i neste periode.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.

På forsiden nå