Ordføreren: Riktig å varsle foreldre i denne saken

- Det er nok mye vi som foreldre ikke følger med på, ting som kan påvirke barna våre, sier Rita Ottervik (Ap).

Oppdatert: Rita Ottervik (Ap) og resten av toppolitikerne i Trondheim får informasjon om saken av rådmannen. 

Saken oppdateres.

Politikerne i Trondheim ble informert i forrige uke om kommunens tiltak etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk blant ungdom i Trondheim.

Politikerne ble oppdatert igjen under et lukket formannskapsmøte tirsdag i denne uken.

- Et samlet formannskap støtter rådmannen i at det var riktig å varsle foreldrene og anbefale dem å være ekstra årvåkne nå. Vi er veldig positive til de tiltakene som er satt i gang, og det var riktig å sette ned en ressursgruppe nå. Vi bruker det beste fra kunnskapsmiljøene rundt oss, som RVTS ved St. Olavs Hospital, sier ordfører Rita Ottervik (Ap).


Her får du hjelp

Kirkens SOS, døgnåpen telefon: 22 40 00 40

Mental Helse, døgnåpen og gratis: 116 123

Røde kors, åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21.

På deres nettsider kan du chatte, diskutere og sende mail.

Alarmtelefonen for barn og unge, gratis og åpen 15-08 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111

Se også Nasjonalt senter for selvmordsforskning- og forebygging og Voksne for barn.

Kontakt fastlegen din, som også kan henvise deg videre til for eksempel psykolog.


Ordføreren peker særlig på det rådmannen sier om bruk av sosiale medier og nye kanaler der barn og unge kommuniserer. «Vi ønsker at voksne skal være ekstra aktsomme overfor barn/unges bruk av nett og sosiale medier i denne tiden,» står det i et skriv som har gått ut til alle rektorene i Trondheim.

- Det har blitt vanskeligere for oss som foreldre å vite alt som foregår mellom barn og unge, sier Ottervik.

- I brevet til foreldrene informerer kommunen om tv-serien «13 reasons why». Hva er ditt forhold til den?

- Jeg visste ikke om denne serien før rådmannen informerte oss. Det er nok mye vi som foreldre ikke følger med på, ting som kan påvirke barna våre. Fra ungdomsundersøkelsene våre vet vi at det er mange unge som sliter, og dette må vi ha i bakhodet. Vi sier ikke at tv-serien har vært avgjørende for noe, men det er viktig å peke på at den eksisterer, slik at foreldre kan følge med, sier hun.

Det er tverrpolitisk enighet om at det er lurt med stor grad av åpenhet i denne saken.

- Formannskapet er samstemte på dette. Vi er godt fornøyde med måten de håndterer situasjonen på, sier opposisjonsleder Ingrid Skjøtskift (H).


Råd: Når foreldre skal snakke med ungdom

Prøv å holde samtalen i form av en dialog der du er åpen for ungdommens refleksjoner underveis.

Normaliser det å oppleve motgang i livet. Snakk åpent om at noen kan oppleve ting så vanskelig at de får tanker om å ta livet sitt.

Vær oppmerksom på at ungdommer kan oppleve ting vi voksne synes er bagateller, som svært vanskelig og uoverkommelige. Vær varsom med å bagatellisere for eksempel kjærlighetssorg, konflikter med jevnaldrende og lignende.

Vær tydelig på at problemer lar seg løse og at det hjelper å dele vanskeligheter og tanker om selvmord med andre, for å få trøst og se muligheter.

Det finnes alltid hjelp å få, selv om det ikke ser sånn ut akkurat når man har det som vanskeligst.

Oppfordre ungdommen til å snakke med deg dersom han eller hun opplever vanskeligheter eller får selvmordstanker. Beskriv at det også er hjelp å få hos andre voksne, slik som en helsesøster, sosiallærer eller andre ungdommen har tillit til.

Dersom ungdommen kjenner noen som har tatt livet sitt: Skill på person og handling. Vis forståelse for at en flott person kan ha opplevd livet så vanskelig, men vær tydelig på at det å ta livet sitt ikke er en løsning og at det alltid finnes andre måter å løse vanskeligheter på.

Kilde: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), ved Ingeborg Lunde.


Les også: Derfor skriver vi om denne saken

Les også: - Foreldre må tørre å være brysomme voksne

På forsiden nå