- Serien «kickstarter» viktige samtaler

De unge i Ungdommens bystyre mener den omstridte serien «13 Reasons Why» er viktig, men at den har problematiske sider ved seg.

Representantene fra Ungdommens bystyre understreker hvor viktig det er at voksne snakker med barn og unge om det de har sett i den omtalte TV-serien. Samtidig minner de om behovet for helsesøstre i hundre prosent stilling på alle skolene. Fra venstre: Gjermund Gorseth, Andrés Foroud Heybaran, Olav Erland og An-Magritt Paulsen.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

I onsdagens møte i ungdommens bystyre orienterte ordfører Gjermund Gorseth om tiltakene kommunen har satt i gang etter en rekke alvorlige hendelser, inkludert selvmord og selvmordsforsøk, blant ungdom i Trondheim den siste tiden. Han ønsket også å diskutere hvilke selvmordsforebyggende tiltak politikerne bør prioritere.

Adresseavisen møtte fire av ungdommene før møtet for å snakke om serien «13 Reasons Why», som også var tema i brevet kommunen tirsdag sendte til alle med barn i grunnskolen. Serien handler om Hannah (17), som tar sitt eget liv.

- Snakk om serien

De fire er enige om at serien er viktig og interessant, først og fremst fordi den kan sette i gang samtaler om tabubelagte tema. De vil ikke advare mot å se serien, men understreker at den også har problematiske sider ved seg – og at det derfor kan være viktig å snakke med voksne om det man har sett.

- Serien kan være en viktig dialogstarter fordi den tar tak i viktige tema som det må være åpenhet rundt. For ungdom kan det være vanskelig å snakke om at man sliter, fordi man ønsker å framstå mest mulig perfekt. Samtidig er serien problematisk fordi den i for stor grad romantiserer selvmord. Jeg vil derfor oppfordre både lærere og foreldre til å se serien og snakke med de unge om den, slik at man ikke blir gående for selv med tanker som kan være vanskelige. Det er derfor veldig bra at kommunaldirektøren har tatt opp dette i brevet til foreldre i Trondheims-skolen, sier Gjermund Gorseth.

LES OGSÅ: Derfor skriver vi om denne saken


Her får du hjelp
 • Kirkens SOS, døgnåpen telefon: 22 40 00 40
 • Mental Helse, døgnåpen og gratis: 116 123
 • Røde kors, åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21. På deres nettsider kan du chatte, diskutere og sende mail.
 • På nettsiden til Voksne for barn finner du også råd.
 • Alarmtelefonen for barn og unge, gratis og åpen 15-08 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111
 • Kontakt fastlegen din, som også kan henvise deg videre til for eksempel psykolog.

- Ikke løsningen

Han får støtte fra Olav Erland:

- Dette er et tema som trenger en «kickstarter», og det har serien vært i ungdomsmiljøet. Dette er noe vi snakker om. Serien tar opp mange tema som er relevante for unge mennesker i dag: Gråsone-voldtekt, nakenbilde-spredning, mobbing og ensomhet. Derfor er det så viktig at også foreldre og lærere følger opp, særlig fordi serien tar opp temaet på en måte som kan virke romantiserende. Så reagerer folk selvfølgelig forskjellig, for noen kan det være uproblematisk å se dette, for andre kan det være tyngre, sier Erland.

LES OGSÅ: - De vil ikke dø, de vil ha hjelp

- Hvert eneste selvmord er et stort og alvorlig problem, og vi må derfor bli vant til å snakke om det slik at det ikke er tabu. Vi må si: Nei, å ta sitt eget liv er ikke løsningen på problemene dine, understreker Andrés Foroud Heybaran.

- Bør voksne se serien sammen med barna?

- Nei, det er ikke nødvendig. Det kan kanskje oppleves vanskelig for ungdommen. Men det er altså viktig at man snakker om den etterpå, sier Erland og får bekreftende nikk fra resten.

LES OGSÅ: Slik snakker du med barn og unge om problemene

LES MER:  Fagfolk med sterk kritikk av populær tv-serie


Råd: Når foreldre skal snakke med ungdom
 • Prøv å holde samtalen i form av en dialog der du er åpen for ungdommens refleksjoner underveis.
 • Normaliser det å oppleve motgang i livet. Snakk åpent om at noen kan oppleve ting så vanskelig at de får tanker om å ta livet sitt.
 • Vær oppmerksom på at ungdommer kan oppleve ting vi voksne synes er bagateller, som svært vanskelig og uoverkommelige. Vær varsom med å bagatellisere for eksempel kjærlighetssorg, konflikter med jevnaldrende og lignende.
 • Vær tydelig på at problemer lar seg løse og at det hjelper å dele vanskeligheter og tanker om selvmord med andre, for å få trøst og se muligheter.
 • Det finnes alltid hjelp å få, selv om det ikke ser sånn ut akkurat når man har det som vanskeligst.
 • Oppfordre ungdommen til å snakke med deg dersom han eller hun opplever vanskeligheter eller får selvmordstanker. Beskriv at det også er hjelp å få hos andre voksne, slik som en helsesøster, sosiallærer eller andre ungdommen har tillit til.
 • Dersom ungdommen kjenner noen som har tatt livet sitt: Skill på person og handling. Vis forståelse for at en flott person kan ha opplevd livet så vanskelig, men vær tydelig på at det å ta livet sitt ikke er en løsning og at det alltid finnes andre måter å løse vanskeligheter på.
 • Kilde: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), ved Ingeborg Lunde.

- Flere helsesøstre

An-Magritt Paulsen mener det snakkes altfor lite om selvmord og psykiske plager blant unge.

- Også i serien er det voksne som ikke skjønner alvoret og hvor ille ting egentlig er. I utgangspunktet er det vel ingen som ser for seg at noen som står en nær skal ta sitt eget liv. Heldigvis er det mer vanlig å være åpen om disse temaene i dag enn for noen år siden. Det er lettere å innrømme at man sliter, og som regel blir man møtt med et åpent sinn hos andre som forstår, sier Paulsen.

De fire ungdommene roser kommunen for måten de har håndtert den krevende saken, men minner samtidig om at dette er noe det må jobbes med hver eneste dag – ikke bare når det skjer alvorlige hendelser.

LES OGSÅ: Ordføreren: - Viktig å varsle foreldre i denne saken

Olav Erland leder oppvekstkomiteen i ungdommens bystyre, og han har et mål om at det skal være en helsesøster i 100 prosent stilling på hver eneste skole i Trondheim. Slik er det ikke i dag.

- Når elever sliter med noe, må de møte en åpen dør og få snakke med noen som har taushetsplikt og kan gi gode råd, påpeker Erland og legger til at dette er noe Ungdommens bystyre har jobbet for å få til i flere år.

- Det er veldig leit når du bygger opp mot nok til å ta kontakt med noen som kan hjelpe – så møter du en lukket dør. Denne problematikken må vi jobbe med hele året, og det må være nok fagpersoner i skolen som kan hjelpe akkurat når det trengs som mest, sier Gjermund Gorseth.

LES OGSÅ: - Det er hjelp å få

LES OGSÅ: - Et selvmord er ikke behandlerens skyld

På forsiden nå