- Du er ikke svak fordi du ber om hjelp

Hun var tenåring da hun hadde tanker om å ta sitt eget liv, men søkte hjelp og har kommet seg videre. Hun vil fortelle en historie om at det er fullt mulig å få hjelp.

Kvinnen fikk hjelp til å komme over de vanskeligste tankene. Hun sier at det har vært viktig for henne å komme seg ut og sette pris på de små tingene i hverdagen. 

Saken oppdateres.

Etter forrige ukes sak, der Trondheim kommune gikk ut med brev til foreldre etter en rekke alvorlige hendelser som inkluderer selvmord og selvmordsforsøk, satte hun seg ned og forfattet et leserbrev. I innlegget skriver hun at tv-serien «13 Resons Why» også kan være viktig for ungdom som sliter.

- Serien viser fortvilelsen til vennene og familien som sitter igjen etter at noen tar sitt eget liv. Det var også det som holdt meg igjen da jeg hadde det som verst, sier kvinnen når Adresseavisen møter henne.

Hun synes det er riktig og viktig å fortelle om problemene sine og at det går an å få hjelp.

- Det går mye bedre nå. Jeg er på vei til å bli frisk, sier hun.

LES OGSÅ: Trondheim kommune sendte brev til alle foresatte i Trondheim


Her får du hjelp
 • Kirkens SOS, døgnåpen telefon: 22 40 00 40
 • Mental Helse, døgnåpen og gratis: 116 123
 • Røde kors, åpen mandag-fredag 14-20: 800 333 21. På deres nettsider kan du chatte, diskutere og sende mail.
 • På nettsiden til Voksne for barn finner du også råd.
 • Alarmtelefonen for barn og unge, gratis og åpen 15-08 og døgnåpen på helligdager og i helger: 116 111
 • Kontakt fastlegen din, som også kan henvise deg videre til for eksempel psykolog.

Familie og venner viktig

Etter hun turde å si fra om at hun hadde det vanskelig, har hun hatt jevnlig oppfølging av helsepersonell. Familien og vennene er også en viktig grunn til at det går bedre i dag. Nesten en tredjedel av alle barn og unge forteller at de har hatt selvmordstanker, ifølge Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging ved Universitetet i Oslo.

Hun mener det er viktig at unge som har selvmordstanker ber om hjelp og sier fra.

- Du er ikke svak fordi du ber om hjelp. Har du disse tankene, så er det bra å be om hjelp. Det trenger ikke være en stor utløsende grunn til at du sliter, men mange ulike faktorer, sier hun og understreker at det også finnes mange lavterskeltilbud man kan kontakte for å få hjelp.

- Det er lett når man er syk å sette seg fast i et tankemønster med de vonde tankene. Noe jeg har jobbet mye med er å sette pris på de små, positive tingene i hverdagen. Jeg kan smile bare fordi jeg ser noe fint når jeg er ute i solen. Også er det viktig å ikke bare sitte hjemme på rommet, men å komme seg ut. Da kan man få tankene over på noe annet, sier kvinnen, som håper at hun kan komme ut i full jobb om en stund.

LES OGSÅ: Slik snakker du med barn og unge om problemene

- Viktig serie

Denne uken har den populære Netflix-serien «13 reasons why» vært mye debattert. Trondheim kommune omtalte serien i et brev til alle foresatte til barn i trondheimsskolen. Forsker Fredrik Walby ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging var kritisk til serien blant annet fordi han mente den forenkler årsakene til selvmord. Andre mener at serien kan være en god inngang til å snakke om psykiske problemer og selvmord.

 LES OGSÅ: Rektor og lærere mener helsesøster er for sjelden på skolen

I debattinnlegget skriver kvinnen at hun mener serien er viktig.

- Det er fortsatt tabu å snakke om psykisk helse, spesielt selvmord og selvmordstanker. Dette er et tema som det er viktig å snakke om.

Hun ville derimot ikke ha sett serien når hun var sykere eller hvis hun har en dårlig dag. Hun ville heller ikke anbefalt serien til andre ungdommer som sliter.

- Jeg ville ikke ha sett den når jeg var på mitt sykeste, sier kvinnen.

LES OGSÅ: - «13 reasons why «kickstarter» viktige samtaler

LES OGSÅ:  Fagfolk med sterk kritikk av populær tv-serie

Snakke med ungdom

Hun tror også at serien kan være bra å se for foreldre, mye fordi den viser hvordan mange småting kan påvirke tenåringer.

- Det er ofte små hendelser, som krangler med venner, som kan påvirke ungdom mye. Det er summen av flere faktorer som kan gjøre det vanskelig, og det synliggjør serien på en annen måte enn andre serier, sier hun.

LES OGSÅ: Ordføreren: - Viktig å varsle foreldre i denne saken

Kvinnen tror også at serien kan være en god inngang til å snakke med unge om temaet. Trondheim kommune har også oppfordret voksne til å prate med barn og unge, og tørre å være brysomme voksne som spør spørsmål om hvordan ungdommen har det.


Råd: Når foreldre skal snakke med ungdom
 • Prøv å holde samtalen i form av en dialog der du er åpen for ungdommens refleksjoner underveis.
 • Normaliser det å oppleve motgang i livet. Snakk åpent om at noen kan oppleve ting så vanskelig at de får tanker om å ta livet sitt.
 • Vær oppmerksom på at ungdommer kan oppleve ting vi voksne synes er bagateller, som svært vanskelig og uoverkommelige. Vær varsom med å bagatellisere for eksempel kjærlighetssorg, konflikter med jevnaldrende og lignende.
 • Vær tydelig på at problemer lar seg løse og at det hjelper å dele vanskeligheter og tanker om selvmord med andre, for å få trøst og se muligheter.
 • Det finnes alltid hjelp å få, selv om det ikke ser sånn ut akkurat når man har det som vanskeligst.
 • Oppfordre ungdommen til å snakke med deg dersom han eller hun opplever vanskeligheter eller får selvmordstanker. Beskriv at det også er hjelp å få hos andre voksne, slik som en helsesøster, sosiallærer eller andre ungdommen har tillit til.
 • Dersom ungdommen kjenner noen som har tatt livet sitt: Skill på person og handling. Vis forståelse for at en flott person kan ha opplevd livet så vanskelig, men vær tydelig på at det å ta livet sitt ikke er en løsning og at det alltid finnes andre måter å løse vanskeligheter på.
 • Kilde: Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), ved Ingeborg Lunde.
 

Kvinnen råder foreldre til å bruke tid sammen med barn og unge som de tror kan ha det vanskelig.

- Hvis man finner på noe sammen, for eksempel ser en film eller går på tur, så er det også enklere å snakke om vanskelige tema. Det bygger tillit å bruke tid sammen. Også må foreldre tørre å ta en sjanse og spørre om hvordan de unge har det. Da er det opp til barnet eller ungdommen om de vil snakke om det når man spør, sier hun.

På forsiden nå