Her blir det omfattende byggeaktivitet i helga

Dovrebanen blir stengt på grunn av anleggsarbeid på Heimdal.

Personer som bor i området rundt Heimdal stasjon må regne med at det blir noe støy i forbindelse med anleggsarbeidet i helga. 

Saken oppdateres.

Fra lørdag morgen til mandag morgen pågår det omfattende anleggsarbeid på Heimdal stasjon og Heggstadmoen godsterminal.

- Vi må gjøre en del arbeid i helga i forbindelse med at vi gjør ferdig den nye godsterminalen på Heggstadmoen. Vi jobber med forlengelse av et spor og oppgraderer signalanlegget på Heimdal stasjon. Vi jobber også med å bygge  nytt spor mellom Heimdal stasjon og Heggstadmoen og det blir gjort en del arbeid på den nye terminalen, sier prosjektleder John Petter Reklev i Bane nor.

Dermed stenger Dovrebanen i helga og togene er innstilt, skriver NSB på sine nettsider.

LES OGSÅ: Ny godsterminal kan overføre 60 000 trailere til bane

- En del støy

Personer som bor i området må også regne med at det blir en del anleggstrafikk.

- Det blir en del støy og anleggstrafikk. Vi forsøker å ta hensyn, i alle fall i de mest kritiske delene av døgnet, men noe støy blir det. Vi har sendt ut varsel til de som bor i nærheten, sier Reklev.

Arbeidet med den nye godsterminalen skal være ferdig i løpet av høsten, mens arbeidet på Heimdal stasjon skal være ferdig i løpet av våren neste år.

- Vi får ikke utnyttet terminalen på Heggstadmoen fullt ut før arbeidet på Heimdal er ferdig, sier Reklev og opplyser at stasjonen må forlenges og utvides.

LES OGSÅ: 170 nestenulykker mellom traktor og tog

LES OGSÅ: Flere tog kjørte på rødt lys i fjor

Ny jernbaneundergang

Samtidig som det foregår arbeid på Heimdal stasjon, jobber også Trondheim kommune med den nye tverrforbindelsen mellom Heimdalsveien og Industriveien. Jernbaneundergangen skal erstatte Smedbrua, som skal bli gang- og sykkelvei.

- Vi forsøker å samkjøre arbeidet slik at det blir minst mulig påvirkning på lokalmiljøet, sier Reklev.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå