Samlet campus for NTNU:

Politikerne tillater noe bygging i parken rundt Gløshaugen

Formannskapet i Trondheim vil ivareta grøntarealene når NTNU skal samle universitetsområdet. Men det betyr likevel at det kan bygges noe i parken.

Vil bygge her: Koht arkitekter vant idekonkurrransen om ny campus ved NTNU. Anders Bjørneseth, Jonas Kverneland, Kenneth Lønning og Christopher Wilkens i det ferske firmaet ønsker å bygge i parken langs Klæbuveien for å gjøre gata til en hovedgata for NTNU.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Debatten i formannskapet varte i over 40 minutter onsdag, og politikerne spriker fremdeles i mange retninger rundt i hvor stor grad man skal tillate bygging.

Men de er enige om noen ting, blant annet at det kan tillates noe bygging i parken.

I hovedsak går politikerne for innstilingen som rådmannen kom med, men de kom med noen tillegg og merknader.

- Elefanten i rommet

Geir Waage (Ap) sa at kommunen ønsker, i likhet med NTNU, at man skal klare å stikke spaden i jorda i 2020.

- Men elefanten i rommet er fortsatt å definere hva man mener når det gjelder grøntarealene, sa Waage.

Personlig mener Waage at utbygging på grøntarealene slik det er foreslått nå, er en «dobbelt dårlig idé».

- De både tar av parken og sørger for at andre deler av parken skyggelegges. Så min klare anbefaling til NTNU er å se på alternativer der, sa Waage, med henvisning til området som kalles Elgeseter park.

Han mener altså at det kan bygges i Hesthagen og i skråningen nord for Døvekirken, og at det ikke kan bygges i Elgeseterpark og området rundt Døvekirka og sørover mot Hesthagen.

Les mer om campusprosessen her.

Trenger bedre nabo-kontakt

Marte Løvik (Sp) fremmet et forslag på vegne av flertallet som ble enstemmig vedtatt: «Formannskapet anbefaler NTNU i den videre prosessen å ha en bredere involvering av og informasjon til berørte naboer av utbyggingen.»

- Her har ikke NTNU vært gode, de klarer ikke å snakke med naboene, særlig de på vestsiden. Det er synd de ikke klarer det, når studentene klarer det, sier Løvik, trolig med referanse til studentenes aktive holdning overfor naboene når de arrangerer Uka.

Geirmund Lykke (Krf) la vekt på at campusprosjektet ikke bare er en sak for styrking av NTNU.

- Det er viktig at samlingen ikke snur ryggen til byen og blir selvopptatt, men at den nye bebyggelsen og uteområdene innbyr til tett kontakt og samarbeid mellom studenter og ansatte i NTNU, og byen for øvrig, sa Lykke.

Vinneren av NTNUs idékonkurranse for utforming av det nye universitetsområdet ønsker å bygge i parken langs Klæbuveien.

- Bedre dialog med NTNU

Berit Tiller (H) fortsatte argumentasjonen rundt det hun i lang tid har hevdet: Hun og Høyre ønsker en tydeligere utvikling inn mot Midtbyen. Hilde Opoku (MDG) mente at dialogen med NTNU har utviklet seg «i en positiv retning».

- Nå peker det mot at NTNU skal henvende seg sterkere mot bysamfunnet. Min oppfordring at de ser på det Studentsamskipnaden har fått til på Moholt. Der er det mye å hente i måten å tenke på, sa Opoku.

Ottar Michelsen (SV) forsøkte å visualisere det store utbyggingsprosjektet på 120 000 kvadratmeter, som er i underkant av to nye realfagsbygg. Han har så langt vært blant de som er mest «liberal» når det gjelder bygging på grøntområder.

- Er vi tydelige nok på hva vi faktisk mener? Når vi må tolke våre egne vedtak, og vi tolker dem helt ulikt, er det ikke bra. Innstillingen fra rådmannen nå er god, men så er jeg også enig i at store deler av vinnerforslaget er utfordrende. Det å bygge igjen nesten hele koblingen mellom Klæbuveien og grøntområdene... Noen har tatt ganske mye Møllers tran, slo Michelsen fast.

Trondheimspolitikerne kaller vinnerforslaget voldsomt, massivt og for kompakt.

På forsiden nå