Nå er «Fleksnesbrua» på Heimdal stengt for godt

Bygging av ny tverrforbindelse på Heimdal fører til stenging av Smedbrua for alle kjøretøy.

Slik blir den nye Johan Tillers vei mellom Industriveien og Heimdal. Veien skal kobles sammen med rundkjøringa ved Kattemsskogen. 

Saken oppdateres.

Det er byggingen av en ny trasé i Johan Tillers vei mot Heimdalsveien som gjør at den mye brukte Smedbrua nå kun er åpen for gående og syklende.

Kun for gående og syklende

- Smedbrua må stenges for biltrafikk for å trygge sikkerheten i anleggsområdet. Ferdsel for gående og syklende prioriteres. Trondheim kommune skal bygge en ny Johan Tillers vei som skal gå i en kulvert under Dovrebanen. Smedbrua blir nå kun en gang- og sykkelforbindelse mellom Industriveien og Heimdal, forteller prosjektleder Åse Karen Søreng i Trondheim kommune.

Fleksnes-episoder

Brua fikk for noen år siden tilnavnet «Fleksnesbrua» etter flere episoder der møtende bilister nektet å vike. En video fra 2009 viser hvordan det kunne arte seg.

2009 To eldre menn ble ikke enige om hvem som skulle rygge på Smedbrua på Heimdal. Politibetjenten som rykket ut til fots fra Heimdal politistasjon står her midt mellom de to bilene og observerer kamphanene.  Foto: Kristoffer Furberg

 

Brua er senere blitt revet, gjenoppbygd og enveiskjørt, noe som også skapte mye rabalder. Nå er tiden med trafikktrøbbel på brua imidlertid over.

Nye køer

Etter stengingen onsdag kunne det tyde på at problemene nå er blitt flyttet opp til Industriveien der det til tider var kaos.

227 millioner går med til prosjektet som omfatter 400 meter vei med fortau, 150 m sykkelveg med fortau, ny rundkjøring, og en 28 meter lang betongkulvert under jernbanen.  Foto: Terje Svaan

 

- Det er meldt om kaos og køer etter at Smedbrua ble stengt. Hva tenker du om det?

- Det er mange prosjekter i området og vi skjønner at det til tider kan bli en utfordrende trafikksituasjon i anleggsperioden. Men vårt oppdrag er å bygge den nye veien slik at trafikkavviklingen i området bedres, sier Søreng.

Prosjektleder i Trondheim kommune, Åse Karen Søreng, sier at det kan forventes en del trafikkproblemer på Heimdal under anleggsperioden.   Foto: Martin Andersen

 

LES OGSÅ: – Livsfarlig at skiltingen ikke blir fulgt

LES OGSÅ: Nå blir det enveiskjøring på «Fleksnesbrua»

Ny vei klar i 2018

227 millioner går med til prosjektet som omfatter 400 meter vei med fortau, 150 m sykkelveg med fortau, ny rundkjøring, og en 28 meter lang betongkulvert under jernbanen. I tillegg etableres to nye bussholdeplasser og syv boliger får støyskjerming.

Den nye veien mellom Industriveien og Heimdal åpner ikke før november 2018.  Foto: Terje Svaan

 

- I september kobles Dovrebanen over til midlertidig trasé og da starter vi med støpinga av kulverten som skal gå under jernbanen. Den skal være ferdig etter påske i 2018. I november 2018 skal hele prosjektet være ferdig, sier Søreng.

Industriveien krysset Johan Tillers vei stengt på grunn av veiarbeid  Foto: Terje Svaan

Det er køer på Heimdal etter stenging av Smedbrua, brua blir nå gang og sykkelvei.  Foto: Terje Svaan

 

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå