Innherredsveien stenges for gjennomkjøring i slutten av juni

Nå telles alle kjøretøyene i Innherredsveien for å måle effekten av prøveprosjektet med miljøgate som starter senere i juni.

Innleide trafikktellere har de siste to dagene stått langs Innherredsveien og registrert gjennomgangstrafikk. For å sjekke om bilene kjører hele strekningen registreres også deler av registreringsnumrene. Disse leses inn på diktafon. Randi Trøan ( i midten) leder miljøgateprosjektet på vegne av Statens vegvesen.  Foto: Håvard H. Jensen

Saken oppdateres.

I slutten av juni stenges Innherredsveien for gjennomkjøring for alle kjøretøy unntatt busser, drosjer og motorsykler. Dette er et forsøksprosjekt som er vedtatt politisk både i kommunen og fylkeskommunen. Prosjektet skal vare i seks måneder.

Har telt biler i to dager

For å kunne evaluere prosjektet har alle kjøretøy blitt registrert både i morgen- og ettermiddagsrushet de siste to dagene.

- Dette handler om strekningen mellom Solsiden og Sirkus shopping. Vi teller antallet kjøretøy og vi registrerer om kjøretøyene kjører hele strekningen eller ikke. Vi har hatt både manuelle og automatiske tellinger, forteller prosjektleder i Statens vegvesen, Randi Trøan.

LES OGSÅ: Enige om miljøgate i Innherredsveien

Kjørefelt blir sykkelvei

Arbeidet med ny skilting og oppmerking starter i løpet av kort tid. Når gjennomkjøringsforbudet inntrer blir det påbudt å svinge til høyre eller venstre i krysset Innherredsveien – Stadsingeniør Dahls gate.

- I forsøksperioden blir det innsnevret til to gjennomgående kjørefelt på hele strekningen. Der det er fire felt vil ett kjørefelt bli gjort om til sykkelveg. Målet er å få gjennomgangstrafikken kanalisert gjennom Strindheimtunnelen. Den har fortsatt god kapasitet, ifølge Trøan.

Dette kartet viser forsøksområdet mellom Solsiden og Sirkus Shopping. 

 

- Hva med dem som bor i området?

- De kan benytte seg av kjørefeltene, men må forholde seg til at det er påbudt å svinge til høyre eller venstre i krysset Innherredsveien – Stadsingeniør Dahls gate. Det er gjennomgangstrafikken som det er ønskelig å redusere.

LES OGSÅ: Vil ha blomster, busser og biler i Innherredsveien

Planlegger fest

Lademoen velforening har ventet på miljøgateprosjektet i mange år og planlegger en markering når trafikken legges om.

- Vi har ventet på dette helt siden planlegginga av Strindheimtunnelen startet. Vi tror det blir veldig bra, og ser for oss økte muligheter for bedre miljø og mer liv i bydelen etter omlegginga, sier leder i velforeninga, Jan Olav Straume.

Enkelte har vært bekymret for at det nå blir vanskelig å komme frem med bil for beboerne i området. Den bekymringen deles ikke av velforeningslederen.

- Mange har misforstått og trodde det skulle bli innkjøring forbudt fra begge sider. Men det er kun snakk om et gjennomkjøringsforbud, så alle i nærområdet skal komme seg dit de skal, presiserer Straume.

LADEMOEN: Nå blir det miljøgate i Innherredsveien og styreleder Jan Olav Straume i Lademoen velforening, sogneprest Stein Ellinggard og Sofie Engelstad planlegger stor markering. 

 

40 prosent gjennomgangstrafikk

Tall som ble presentert da miljøprosjektet ble politisk vedtatt viste at over 40 prosent av trafikken i Innherredsveien er gjennomgangstrafikk.

- Jeg kjører ofte Strindheimtunnelen og har registrert at det er god plass der nede. Vi håper de 40 prosentene nå velger den veien, sier velforeningsleder Straume.

Omtrent slik blir veibanen seende ut ved Lademoen kirke inn mot sentrum i forsøksperioden.  Foto: Illustrasjon: Antonia Jaryd Johansen

 

Dette skal skje

● Innsnevring fra fire til to gjennomgående kjørefelt i Innherredsveien fra rundkjøring ved Solsiden til Sirkus shopping.

●1,8 kilometer lang strekning

● Nedsatt fartsgrense til 40 km/t

● Gjennomkjøringsforbud ved Stadsingeniør Dahls gate (unntatt buss, taxi, moped og MC)

● Gjennomgangstrafikk anmodes om å bruke Strindheimtunnelen

● Justering av skilt på strekningen og signalanlegg i kryss

● Toveis sykkelveg i avsperret kjørefelt på nordsiden

● Varighet cirka seks måneder

● Dersom tiltaket gir for dårlig framkommelighet for buss vil forsøket bli avsluttet.

● Evaluering etter endt forsøk

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

På forsiden nå