Nå heter det ikke lenger superbuss

Fra nå av skal det nye bussystemet kalles metrobuss.

Nå heter det ikke lenger superbuss, men derimot metrobuss. 

Saken oppdateres.

Det har kontaktutvalget for Miljøpakken bestemt.

Dermed får fylkesordfører Tore O. Sandvik (Ap) det som han vil. Sandvik uttalte til Adresseavisen i februar i år at det var en tabbe å kalle det nye rutestrukturen for Trondheim for superbuss. Han begrunnet dette med at endringene handler om hvordan folk beveger seg til og fra, ikke hvordan bussen ser ut.

Ikke egennavn, men konsept

- Superbussbegrepet var en tabbe. Det er ikke et egennavn, men et konsept, sa Sandvik. Fredag sa kontaktutvalget for Miljøpakken seg enig og har nå skrotet navnet superbuss.

Superbuss er den norske oversettelsen av BRT (Bus Rapid Transit), og ble tidlig valgt som prosjektnavn for det som skal bli ryggraden i Trondheims fremtidige bussystem, og dermed ble det hetende det.

Adresseavisen har skrevet på lederplass at navnet superbuss bør droppes først som sist.

Lettere å kommunisere

I rapporten, som er utarbeidet om navneendringen, heter det at i begrepet superbuss ligger det både «rutestruktur, bussmateriell, fremføring og høy kvalitet på alle forhold rundt kollektivreisen». Det handler altså ikke bare om de nye bussene.

Når metrobuss er valgt som nytt navn begrunnes dette med at dette favner hele totalkonseptet med ny rutestruktur, knutepunkter og hovedlinjer. Det vises også til at dette nå vil bli lettere å kommunisere, og at metrobegrepet allerede brukes både nasjonalt og internasjonalt om kollektivsystemer i byer. Det kan dessuten også overføres til tog og bane dersom det skulle bli aktuelt.

På forsiden nå