- Anmeldelse er siste løsning

Bystyret vedtok torsdag at rådmannen må lage felles retningslinjer for permisjonssøknader.

Fravær Kommunalråd Marek Jasinski (Ap) tror det er noen foreldre som tar for lett på fravær. 

Saken oppdateres.

Torsdag skrev Adresseavisen at kommunerevisjonen åpner for å politianmelde foreldre for barna fravær: Trondheim kommune må vurdere å politianmelde det som kalles «foreldremotivert fravær» blant elevene i grunnskolen, foreslo kommunerevisjonen etter å ha foretatt en revisjon av fravær i Trondheimsskolen.

- Samspill og dialog

Kommunalråd for Ap, Jarek Masinski, leverte et forslag i bystyret torsdag kveld hvor han understreker at oppfølgingen av stort elevfravær må skje i tett samspill og dialog med skolene og de foresatte. I Jasinskis forslag, som har støtte hos alle samarbeidspartiene i posisjon, foreslår de at det skal etableres felles rutiner og praksis for oppfølgingen av fravær.

- Men hva gjør man når dialogen har stoppet opp og fraværet for en elev i grunnskolen er på 50 prosent?

- Da må Barne- og familietjenesten (BFT) kobles inn og så må man finne løsninger i fellesskap.

- Mener du politianmeldelse er uaktuelt når det er foreldrene som er skyld i elevens fravær?

- Det åpnes for politianmeldelse i Opplæringsloven, og i ekstreme tilfeller kan det være nødvendig.

LES OGSÅ: De herserns karakterene betyr altfor mye

- Opprørende

Jasinski tror det er noen foreldre som tar for lett på fravær. Han understreker at når fraværet starter med fravær i gym, må man ta det alvorlig allerede da, for ikke å risikere at det blir enda mer. Men det han ble mest bekymret over i revisjonens rapport, var at når Barne- og familietjenesten kobles inn, er ansvarsforholdene mellom skole og BFT uklare, noe som kan føre til at eleven ikke følges godt nok opp.

- Det er opprørende at en så sårbar gruppe ikke følges opp slik de skal, sier han.

Bystyret vedtok torsdag at rådmannen må lage felles retningslinjer for permisjonssøknader, i strid med det rådmannen ønsker selv. Bystyret sluttet seg dermed til kommunerevisjonens anbefalinger. Revisjonen tror retningslinjer kan føre til en mer enhetlig praksis, og i beste fall også bidra til å redusere fravær.

De Grønnes Hilde Opoku mente det var bra med felles retningslinjer. Men advarte mot for stramme regler.

LES OGSÅ: - Det er sjelden kjedelig i gymmen

På forsiden nå