Trondheim kommune må legge vekk vedtak om å forby kommersielle barnehager

Det har Fylkesmannen bestemt. Bystyrevedtaket om å prioritere ideelle private barnehager, på bekostning av kommersielle barnehager, er kjent ugyldig.

Politikerne kan ikke instruere kommuneadministrasjonen til å sørge for at det kun etableres ideelle private nye barnehager i kommunen, på bekostning av kommersielle. Det konkluderer Fylkesmannen med. Her ved utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Jostein Magne Krutvik.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

I januar vedtok bystyret følgende:

«Bystyret ønsker at alle nye barnehager som etableres skal være drevet av kommunen eller ideelle aktører og ber rådmannen følge opp dette så langt som mulig bl.a. gjennom reguleringsplaner.»

LES OGSÅ: Bystyret ønsker ikke kommersielle barnehager

FrP sendte vedtaket til såkalt lovlighetskontroll hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.

Kunnskapsdepartementet sier nei

Tidligere denne uken kom Kunnskapsdepartementet med en uttalelse om hvordan loven skal tolkes. De sier at kommunen ikke kan nekte private barnehager hverken å ta ut profitt eller etablere seg. Dersom de ikke selv oppfyller kravet om full barnehagedekning med kommunale barnehager, er det fritt frem for de private.

- Sier Trondheim ja til ideelle barnehager, kan de ikke si nei til kommersielle utelukkende fordi disse tar ut utbytte, sier Torbjørn Røe Isaksen.

Fylkesmannen sier nei

Fylkesmannen konkluderer med at vedtaket Trondheim kommune gjorde i bystyret i januar er ulovlig og at det kjennes ugyldig og må oppheves:

«Fylkesmannen finner etter sin lovlighetskontroll med vedtak i sak 4/17 verbalt forslag 13 at den politiske føringen ikke vil kunne gjennomføres lovlig innenfor barnehagelovens rammer.

Kommunen har følgelig ikke materiell kompetanse til å gjennomføre den politiske føringen. Vedtak i sak 4/17 verbalt forslag 13 kjennes derfor ugyldig og oppheves, jf. kommuneloven § 59 nr. 4 andre ledd.»

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

På forsiden nå