Denne veien stenges ett år til

Til tross for at trafikken har flyttet seg til de mindre gatene på Heimdal, stenges Sivert Thonstads vei ytterligere ett år.

Sivert Thonstads vei stenges for gjennomgangstrafikk ytterligere ett år. 

Saken oppdateres.

I fjor ble det bestemt å stenge Sivert Thonstads vei på Heimdal for gjennomkjøring. I første omgang som et prøveprosjekt i ett år for å overføre trafikken til Bjørndalen.

LES OGSÅ: Flere bryter loven i Sivert Thonstads vei

Koble Johan Tillers vei til E6

I tirsdagens formannskap ble det vedtatt at veien stenges ytterligere ett år, og at det samtidig bes om fortgang om å få koble Johan Tillers vei på Heimdal til E6 igjen. Etter stengingen av disse to veiene har trafikken på Heimdal flyttet seg som ønsket til Bjørndalen, men også Vestre Rosten og tilstøtende veier mot Industriveien har fått økt trafikk. For å forhindre ulykker og høy fart settes det ni nye fartsputer i Vestre Rosten. I tillegg ble det vedtatt at det gjennomføres andre hastighetsregulerende tiltak på veien.

Bekymret

- Saksfremlegget viser at stengingen har gitt en effekt. Men det er fortsatt utfordringer, og flere kjører lenger på lokalveiene. Vi ber om fortgang i arbeidet med en sak om hvordan Johan Tillers vei kan kobles på E6, for å bidra til redusert gjennomkjøring i lokalgater i området rundt Heimdal, sier forslagsstiller Elin Marie Andreassen (Frp).

Tidligere i vår uttrykte Michael Momyr i Høyre bekymring for at den økte trafikken kunne føre til ulykker, og tenkte da spesielt på elever som går til og fra Breidablikk skole. Fartsgrensen på Vestre Rosten er 30 km/t.

- Jeg er glad for at dette følges opp, men analysen viser at farten øker ved skolen. Kanskje det er gunstig med blindvei-skilt for folk som ikke er kjent. I tillegg mener jeg vi kan se på andre regulerende tiltak som for eksempel enveiskjøringer på noen av tverrgatene til Industriveien, sier Momyr.

Aps Sissel Trønsdal mener at stengingen av Smedbrua vil tvinge frem nye kjørevaner, og at det er viktig å se hvordan trafikken nå blir løst.

LES OGSÅ: Nå er «Fleksnesbrua» på Heimdal stengt for godt

Metrobuss

Momyr fremmet også forslag om at metrobuss-prosjektet vurderer å legge linje S1 fra Lund via Kattemskogen og Johan Tillers veg til Torvtaket og videre om City Syd.

- I den forbindelse kan vi vurdere om det er noe poeng i at vi stenger Sivert Thonstads vei på nytt, sa han.

Dette forslaget fikk bare Høyres to og Frps ene stemme.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå