Ap, Høyre og Frp med klar beskjed i formannskapet:

Nekter å høre på byplansjefen - krever full gass for utbyggerne

Planene om gigantutbygginger øst i Trondheim skal fortsette med full fart. Småpartiene strittet imot: - Dette nærmer seg mistillit mot rådmannen, sier Hilde Opoku (MDG).

Formannskapet i Trondheim går imot byplansjefens anbefaling.  Foto: Sebastian Bjerkvik

Saken oppdateres.

Områdeplan for Overvik skal sluttbehandles og Øvre Rotvoll skal førstegangsbehandles rett over sommerferien, 8. august.

Det er bare ett av flere krav fra det politiske flertallet i Trondheim i formannskapet tirsdag. Rådmannen slår fast at dette er umulig.

LES OGSÅ: Uforutsette kostnader, mer kø og støy, klimamålene sprekker

Overvik: Når dette området bygges ut, får det store trafikale konsekvenser i østbyen.  Foto: Richard Sagen

- Kan ikke vente

Elin Marie Andreassen (FrP) fremmet forslaget på vegne av Frp og Høyre, men Arbeiderpartiet varslet raskt sin støtte. De fem punktene som ble vedtatt, er langt på vei det motsatte av det byplansjef Hilde Bøkestad anbefaler for de store utbyggingene øst i Trondheim. Hun mener man trenger et bedre kunnskapsgrunnlag, ellers risikerer man uforutsette kostnader, mer kø og støy og at målet om nullvekst i biltrafikken sprekker. Bøkestad mener man bør vente på en større byutredning som er ventet i desember.

- Rådmannens forslag innebærer i praksis en utsettelse på minst ett år eller flere. Det kan vi ikke gå med på, sier Ferhat Güven (Ap).

- Er du sikker på at det vil ta så lang tid?

- Nei, med det løpet som rådmannen legger opp til, indikerer det. Det er så mange momenter som virker inn, sier Güven.

Ferhat Güven (Ap)  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

- Denne saken er et forsøk på en omkamp fra byråkratiets side. Det er oppsiktsvekkende og fullstendig uakseptabelt, sa Elin Marie Andreassen (Frp), som også mente at rådmannens forslag ville innebære opptil «flere års utsettelse».

Dermed vedtok formannskapet at Øvre Rotvoll og Overvik skal behandles allerede 8. august, mens det skal avholdes oppstartsmøte om reguleringsplan for Leangen Travbane «så snart som mulig».

LES OGSÅ: Ap overrasket og Frp sjokkert over byplansjefen

- Umulig

Kommunaldirektør Einar Aassved Hansen sa underveis i debatten:

- Sluttbehandling for Overvik 8. august er ikke mulig. Det kan jeg bare si nå. Vi har tidligere sagt at det kunne være tidligst mulig for Overvik, gitt at det var en rettlinjet prosess. Det kan vi si at det ikke var, sa Aassved Hansen.

Her kommenterte fungerende ordfører Hilde Opoku (MDG) tørt: - Det rådmannen forteller oss nå, sier vel bare sitt om forslaget og tilnærmingen til det politiske flertallet.

Debatten varte og rakk, og det ble til tider verbalt hett i formannskapssalen. Småpartiene – Venstre, KrF, MDG og SV – strittet imot flertallet, selv om de skjønte at kampen var tapt.

- Frp mener at de faglige vurderingene av trafikken er gode nok. Synes Frp og Høyre at det er bra med 80 prosent økning av trafikken ved Vegamot på Moholt og over 30 prosent i Skovgårdkrysset? Er ikke dette et varsel om at vi trenger en timeout? sa Jon Gunnes (V).

Fornøyd Koteng

Boblet av sinne: Geirmund Lykke (Krf) var oppgitt under behandlingen. Venstres Jon Gunnes har også hatt bedre dager i formannskapsalen.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

- Man slutter aldri å la seg forbause over den enorme iveren etter å få disse områdene realisert. Den politiske viljen tramper over alt som har med fag og fornuft å gjøre. Skal vi vedta med hast og iver å behandle sakene som om liv står på spill? Som om folk står uten tak over hodet? Vi kan vente i et halvt år ekstra. Det er ingen, verken på på Overvik, Rotvoll eller Leangen, som tar opp regningen dersom vi ikke oppfyller bymiljøavtalen, sier Geirmund Lykke (KrF).

- Vi er i ferd med å sette til side vårt eget, etablerte system, sa Opoku (MDG) under debatten.

Hun utdyper overfor Adresseavisen etterpå:

- Jeg oppfatter at det nærmer seg mistillit mot rådmannen i denne saken, sier Opoku.

SVs Ottar Michelsen sa:

- Frp synes det er uviktig om målet om nullvekst i biltrafikken nås. Jeg er overrasket over hvem som er med på å støtte dette, sa Michelsen, og pekte med det på Arbeiderpartiet og Høyre.

Leangen-utbygger Ivar Koteng er fornøyd med vedtaket:

- Dette er helt i tråd med våre ønsker, sier Koteng.

Overvik-utbygger Kolbjørn Selmer skriver i en sms: «Dagens vedtak er i tråd med fremdrift som byplansjefen orienterte meg og saksbehandlere i møte om for ca én måned siden.» Aase Sætran i Rotvoll Eiendom sier hun er fornøyd med at politikerne ønsker fremdrift.

LES MER: - Dramatisk for oss, sier utbygger

På forsiden nå