Vil starte Trondheims første offentlige, internasjonale skoletilbud

Trondheims to internasjonale skoler er ikke nok, mener rådmannen. SV foreslår å opprette et tilbud for eksempel på Singsaker skole eller på gamle Kalvskinnet skole.

Kalvskinnet skole: Gjenåpnes som offentlig, internasjonal skole? 

Saken oppdateres.

Rådmannen anbefaler politikerne å se på muligheten for et internasjonalt skoletilbud i den offentlige skolen i Trondheim.

Et tilbud som er etablert på Manglerud i Oslo bør kunne fungere som modell, mener rådmannen, som legger saken frem for politikerne i formannskapet tirsdag.

- Vi har foreslått det før, og er glade for rådmannens anbefaling. Det er åpenbart at vi trenger dette i Trondheim, sier SVs Ottar Michelsen.

Gruppeleder og kommunalråd Ottar Michelsen (SV). 

- Sårbart med private

NTNU, Sintef og andre aktører i næringslivet i Trondheim melder at det trengs flere skoleplasser. I dag har byen to skoler: Trondheim International School (This) med 200 skoleplasser og Birralee International School med 250 plasser på grunnskolenivå. Det er ventelister på begge disse tilbudene. I tillegg har Trondheim Katedralskole hatt IB-linje siden 1989. International bacculaureate (IB) er en felles internasjonal standard, som gjør det enklere dersom man flytter underveis i utdanningsløpet. Bare NTNU og Sintef har rundt 90 nasjonaliteter representert blant sine forskere.

- Det blir bare flere og flere internasjonale arbeidstakere. Vi er glade for at de fleste sender ungene sine til den offentlige nærskolen, slik at de blir en del av nærmiljøet. Det er veldig bra. Men en del er innom på relativt korte forskningsopphold. Disse trenger et bedre tilbud for å gjøre Trondheim enda mer attraktiv som by, sier Michelsen.

Les også: En fattigere by uten et godt internasjonalt skoletilbud

Han mener dagens tilbud er veldig sårbart, siden man er prisgitt to private skoler. I mars truet Utdanningsdirektoratet med å avvikle driften av This, noe som ville gjort situasjonen med manglende plasser enda mer prekær.

- Lenge var det uavklart med This, og det viste hvor sårbare vi er. Det mangler også fleksibilitet fordi de private ikke har så stor interesse av å drive med ledig kapasitet. Dermed er det vanskelig å få plass for familier som kommer hit midt i skoleåret, sier SV-eren.

Han tenker at tilbudet bør etableres i en av de sentrumsnære skolene:

- Det er flere steder som kan være aktuelle: Singsaker skole er både sentrumsnær og nær Gløshaugen. Dette kan også være en mulighet for å åpne Kalvskinnet skole igjen, og da kan man ha samkjøring med Biralee. Det er de to mest opplagte stedene, mener Michelsen.

Singsaker skole foreslås for mulig lokalisering av et offentlig, internasjonalt skoletilbud. Her fra 17. mai-toget tidligere i år. 

- Viktig for omdømme

«Trondheim som internasjonal kunnskapsby og teknologihovedstad bør ha tilstrekkelig mange og gode internasjonale skoleplasser som ser samfunnsoppdraget sitt som tilbydere av skole de spesielle grupper internasjonalt orienterte familier har behov for. Lite og dårlig tilbud kan gå på bekostning av Trondheims omdømme som internasjonal kunnskapsby,» heter det i saksfremlegget til rådmannen.

Rådmannen mener det er mulig å komme tilbake med en politisk sak høsten 2017 for endelig beslutning dersom formannskapet støtter at man går videre med planene. Det vektlegges også god dialog med This og Birralee, og man ønsker at disse skolene «både utvides og beholder høy kvalitet».

Tirsdag blir det klart hvordan resten av partiene i formannskapet stiller seg til saken.

På forsiden nå