Mann hardt skadd i Trondheim - en person pågrepet

Saken er under full etterforskning.

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag fikk fredag klokken 14.50 melding fra AMK om en mann som sto skadet på sin veranda i Trondheim.

- Når vi kommer dit finner vi en mann som er hardt skadd, sier Wenche Johnsen, politioverbetjent og etterforskningsleder ved Trøndelag politidistrikt.

- Han ble tatt hånd om av ambulansepersonell og videre kjørt til St. Olavs hospital. Tilstanden hans er nå stabil.

Pågrepet tre timer senere

- Vi hadde i utgangspunktet en ukjent gjerningsperson. Omfattende etterforskning og etterretning førte etter hvert til pågripelse av en gjerningsmann. Han ble pågrepet i 18.00-tiden på fredag, sier Johnsen.

Ifølge etterforskningslederen er begge de involverte menn i 40-årene og godt kjent for politiet fra før.

- De to kjenner også hverandre fra tidligere, sier Johnsen.

Hun ønsker ikke å utdype hva politiet vet så langt om det som skal ha skjedd.

- Men det kan se ut som det har vært en konflikt i bunn, sier Johnsen.

Fengslet

- Den som er pågrepet er i dag fengslet i fire uker med brev- og besøksforbud, sier Johnsen.

- Vi har gjort avhør, men jeg vil ikke gå i detalj på hva gjerningspersonen har sagt. Det jeg kan si er at han har knyttet seg til handlingen.

Gjerningspersonen er ifølge etterforskningslederen siktet for overtredelse av straffelovens paragraf 274, første ledd jamfør paragraf 273 - grov kroppsskade. Saken er under full etterforskning.

§ 274. Grov kroppsskade

Grov kroppsskade straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om kroppsskaden er grov skal det særlig legges vekt på om den har hatt til følge uhelbredelig lyte eller skade, sykdom eller arbeidsudyktighet av noen varighet eller sterk smerte, betydelig skade eller død, og for øvrig om den

  • a) har skjedd uten foranledning og har karakter av overfall,
  • b) er begått mot en forsvarsløs person,
  • c) har karakter av mishandling,
  • d) er begått av flere i fellesskap,
  • e) er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, livssyn, homofile orientering eller nedsatte funksjonsevne, eller
  • f) er forøvd ved bruk av kniv eller annet særlig farlig redskap.
  • Den som volder betydelig skade på en annens kropp eller helse, straffes med fengsel inntil 15 år.
På forsiden nå